Community Colleges ประเทศสหรัฐอเมริกา

วิทยาลัยแบบ 2 ปี หรือ วิทยาลัยชุมชน (Junior Colleges และ Community Colleges)

ปีการศึกษาในสหรัฐอเมริกา (Academic Year) จะเริ่มประมาณเดือนกันยายนถึงพฤษภาคม โดยมีระบบภาคการเรียนที่แตกต่างกันออกไป รวมถึง

 • ระบบ Semester ซึ่งเป็นระบบที่นิยมใช้มากที่สุดในหนึ่งแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา แต่ละภาคใช้เวลาเรียนประมาณ 16 สัปดาห์
 • ระบบ Quarter ซึ่งในหนึ่งปีแบ่งออกเป็น 4 Quarter แต่ละ Quarter ใช้เวลาเรียนประมาณ 10 สัปดาห์
 • ระบบ Trimester ซึ่งใน 1 ปี  แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา
 • ระบบ 4-1-4 เป็นระบบใหม่ที่ใช้ในสถานศึกษาบางแห่งในสหรัฐอเมริกา โดยจัดแบ่งปีการศึกษาออกเป็น 2 ภาคใหญ่ คั่นด้วยภาคเรียนสั้นๆ ที่เรียกว่า “Interim” เพื่อให้นักศึกษาไปทำการค้นคว้าด้วยตนเองหรือออก “Field Trip”

นักศึกษาที่เรียนในวิทยาลัย Junior College และ Community Colleges สามารถเลือกได้ใน 2 หลักสูตร คือ

1) Transfer Track เป็นหลักสูตรที่เป็นพื้นฐาน 2 ปีแรกของการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษาจะลงเรียนวิชาบังคับ (General Education Requirements) เป็นเวลา 2 ปี จากนั้นนักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิต (Transfer) ไปยังมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อศึกษาต่อในระดับปี 3 โดยที่เกรดเฉลี่ยที่นักศึกษาทำได้ในระหว่าง 2 ปีนี้ จะเป็นตัวกำหนดว่านักศึกษาจะได้รับการตอบรับเข้ามหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับยากง่ายเพียงใด

2) Vocational Track เป็นหลักสูตรอนุปริญญาสายวิชาชีพหลังจาก  2 ปีแล้วนักศึกษาจะได้รับวุฒิอนุปริญญา (Associate Degree)  ทางสาขาวิชาที่เลือก อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ เลขานุการ เขียนแบบ เป็นต้น

Community College นั้น ถือว่าเป็นช่องทางหรือ Pathway หนึ่งที่ทำให้นักเรียนสามารถมีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อใน  มหาวิทยาลัย Top 100 ของอเมริกา ยกตัวอย่างเช่น UC Berkley UCLA , Cornell University etc.

นักศึกษาหลายคนศึกษาที่วิทยาลัยในช่วงสองปีแรกในหลักสูตรปริญญาตรีก่อนโอนหน่วยกิตไปเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีหลักสูตรสี่ปี มี Community College ให้เลือกมากมายในทุกรัฐของอเมริกา

“ข้อมูลทั่วไป”

 • วิทยาลัยชุมชนของรัฐ มีหลักสูตรสองปี
 • ข้อกำหนดในการเข้าศึกษา จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย / IGCSE,GCSE O Level,NCEA Level 2 หรือมีเกรดเฉลี่ย “C” (GPA 2.0) ในกรณีที่โอนหน่วยกิตมาจากวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยของอเมริกา เขียนเรียงความจุดมุ่งหมายส่วนตัว
 • คะแนน TOEFL : 500 คะแนนขึ้นไป หรือคะแนนสอบ IELTS ด้วย Band score ไม่ต่ำกว่า 5.0 ขึ้นไป
 • ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม : ประมาณปีละ USD 8,000 – 15,000
 • อาจารย์ผู้สอนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก

รายชื่อวิทยาลัยชุมชนในประเทศสหรัฐอเมริกา

* = High School Completion Program Available

Community College – 2 Year City State TOEFL / IELTS
Academy of Couture Art, West Hollywood Los Angeles California iBT 61/ELS 12
Bellevue College Bellevue Washington iBT 61/IELTS 6.0 (subs 5.5)
Benjamin Franklin Institute of Techonology Boston Massachusetts iBT 61/FLS 14
Bunker Hill Community College Boston Massachusetts iBT 56 /ELS 109/FLS 14
Berkeley College New York City New York iBT 61 /IELTS 5.5/ELS 12
Canada College Redwood City California iBT 61 /ELS 109/FLS 15
Citrus College Glendora California iBT 61/FLS 14
College of Alameda, Peralta District Alameda California iBT 61, ELS 109
College of Marin Kentfield California iBT61
College of San Mateo San Mateo California iBT 56 /FLS 14
College of Southern Nevada Las Vegas Nevada iBT 61/ELS 109/FLS 14
Contra Costa College San Pablo California iBT 61, ELS 109
Cypress College Cypress California iBT 61, FLS 14
De Anza College Cupertino California iBT 61/6/ELS109
Dean College Franklin Massachusetts iBT 61/FLS 14
Diablo Valley College Pleasant Hill California iBT 61 / 5.5
Eckerd College St. Petersburg Florida ELS 112
Edmonds College * Lynnwood Washington iBT 54/5 (5.0)/ELS109
El Camino College Torrance California iBT 61 / ELS 109/ FLS 14
Elgin Community College Elgin Illinois iBT 79
Fisher College Boston Massachusetts iBT 61, FLS 14
Foothill College Los Altos Hills California iBT 61/6/ELS109
Front Range Community College Westminster Colorado ELS 109
Fulton-Montgomery Community College Johnstown New York iBT 61/ ELS 109
Glendale Community College Glendale California iBT 61
Green River Community College * Auburn Washington iBT 61/IELTS 5.5 (subs 5.0)/ELS 109
Hillsborough Community College Tampa Florida ELS 109
Highline College Des Moines Washington iBT 54/IELTS 5.0 (5.0)
Irvine Valley College Irvine California iBT 61, ELS 109
Kalamazoo Valley Community College Kalamazoo Michigan iBT 61, ELS 109
Lake Tahoe Community College South Lake Tahoe California iBT 61, ELS 109
Laurel Business Institute Uniontown Pennsylvania iBT 61, ELS 109
Los Medanos College Pittsburg California iBT 61, ELS 109
Merritt College, Peralta District Oakland California iBT 61, ELS 109
Mira Costa College Walnut California iBT 61/ELS 109
Mount San Antonio College Boston Massachusetts ELS 112
Nichols College Dudley Massachusetts CBT 213
North Seattle  College * Seattle Washington iBT 61/IELTS 5.5 (subs 5.0)
Northwest College Powell Wyoming iBT 61
Orange Coast College Costa Mesa California iBT 61/ ELS 109/ FLS 14
Palomar College San Diego California iBT 61, ELS 109
San Mateo Colleges Silicon Valley  California iBT 56 /IELTS 5.5/ELS 109
Saddleback College Mission Viejo California iBT 61/FLS 14
South Seattle College Seattle Washington ELS 109
Santa Barbara City College Santa Barbara California iBT 61/FLS 14
Santiago Canyon College Orange California iBT 61/ELS 109
Santa Monica College Santa Monica California iBT 45 / 5.0
Santa Rosa Junior College Santa Rosa California ELS 109
Seattle Central College * Seattle Washington iBT 68 / 5.5/ ELS 109
Shoreline Community College * Shoreline Washington iBT 72 / 6.0/ FLS 14
Skyline College San Bruno California iBT 56/FLS 14
South Puget Sound Community College Olympia Washington iBT 61/ELS 109
Whatcom Community College Bellingham Washington iBT 56/ FLS 14

* = High School Completion Program Available

การเรียน High School Completion จะเป็นการเรียนวิชาทีจำเป็นและสำคัญในการเรียนเพื่อจบระดับมัธยมปลายของสหรัฐอเมริกา โดยจะเรียนในวิทยาลัย และพอเรียนจนจบ จะได้รับวุฒิ High School Diploma รับรองจากรัฐที่เรียน รัฐที่มี program นี้คือรัฐ Washington

วิชาที่เรียนและต้องเรียนให้จบตามเกณฑ์และวิชาต่างๆ ที่โรงเรียนและรัฐกำหนด มีดังนี้ English, Math, Social Studies, Life Science, Occupational Education, Physical Education, and Electives

Program นี้ จะช่วยให้นักเรียนได้ประหยัดเวลาเรียน และประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนในโรงเรียนเอกชนในอเมริกาเอง คุณสมบัติของนักเรียนที่สามารถสมัคร program นี้และรายละเอียดคือ

 • อายุ 16 ปีขึ้นไป
 • เกรดและวิชาที่เรียนมาตั้งแตระดับ ม 3 หรือ grade 9 เป็นต้นมา จะสามารถได้รับการพิจารณาโอนหน่วยกิตที่เรียน เพื่อดูว่าเหลืออีกกี่วิชาที่ต้องเรียนจนจบ
 • ระยะเวลาในการเรียนจนจบ high school completion program คือ 6 เดือนถึง 1 ปี ขึ้นอยู่กับจำนวนวิชาที่ต้องเรียนของนักเรียนแต่ละคน และระดับภาษาที่นักเรียนพร้อมที่จะเริ่มเรียน program นี้
 • สามารถเรียนวิชา High School นี้ให้จบ ได้วุฒิ high school ก่อน หรือ จะเรียนควบคู่กับวิชาปี 1 ในวิทยาลัยเดียวกันนี้ ได้เลย

รายชื่อ Community College ที่มี HighSchool Completion Program

Community College City State TOEFL/IELTS
Bellevue College Bellevue Washington iBT 61/IELTS 5.5 (subs 5.0)
Edmonds College * Lynnwood Washington iBT 54/IELTS 5.0 (subs 5.0)/ELS 109
Green River Community College * Auburn Washington iBT 61/IELTS 5.5 (subs 5.0)/ELS 109
North Seattle College * Seattle Washington iBT 61/IELTS 5.5 (subs 5.0)
Seattle Central College * Seattle Washington iBT 68 / 5.5/ ELS 109
Shoreline Community College * Shoreline Washington iBT 72 / 6.0/ FLS 14
[/row]