Miracosta College

Miracosta College


Miracosta College ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1934 ตั้งอยู่ที่เมือง Oceanside รัฐ California วิทยาลัยชุมชน Miracosta College พยายามที่จะช่วยให้นักเรียนตระหนักถึงศักยภาพของพวกเขาที่ไม่ซ้ำกัน วิทยาลัยให้การเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมีการบริการสนับสนุนช่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาของพวกเขา วิทยาลัยตอบสนองความต้องการของนักเรียนและชุมชนของตนโดยการสร้างโปรแกรมใหม่ขยายตัวโปรแกรมที่มีอยู่และการใช้วิธีการใหม่ๆเพื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่นักเรียนมีความพร้อมและประสิทธิภาพ วิทยาลัยมีนักเรียนทั้งหมด 14,235 คน อัตตราส่วนอาจารย์ต่อนักเรียน 1:22 หากต้องการเข้าเรียนที่ Miracosta College นักเรียนสามารถเข้าเรียน Foundation Program กับ EC ก่อน หลังจากจบ Foundation Program แล้ว และทำคะแนนได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักเรียนก็สามารถเข้าเรียนต่อที่ Miracosta College ได้เลย

รายชื่อคณะของ Miracosta College : Accounting , Administration of justice , Anthropology , Architecture , Art , Astronomy , Automotive Technology , Biology , Biotechnology , Business Administration , Business Office Technology , Chemistry , Child Development , Computer Science , Computer Studies & Information Technology , Dance , Design Drafting Technology , Dramatic Arts , Economics , Education , Energy Technology , Engineering , English , French , Geography , Geology , Gerontology , Health Education , History , Horticulture , Hospitality , Japanese , Kinesiology , Liberal Arts , Mathematics , Media Arts & Technologies , Medical Administrative Professional , Music , Nursing , Philosophy , Physics , Political Science , Psychology , Real Estate , Sociology , Spanish , Surgical Technology , Spanish , Surgical Technology

Leave a Reply

ติดต่อ 0-2943-8380
คลิกเพื่อโทร