ประเทศ อังกฤษ

United Kingdom

อังกฤษ (England) หรือในอดีตเรียกว่าแคว้นอังกฤษเป็นดินแดนส่วนหนึ่งบนเกาะบริเตนใหญ่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป และเป็นดินแดนส่วนที่ใหญ่ที่สุดในจำนวน 4 แคว้น คือ อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ ของสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ อังกฤษมีประชากรมากที่สุดและหนาแน่นที่สุด โดยมีประชากรถึงร้อยละ 85 ของประเทศอังกฤษมีอาณาเขตติดต่อกับอีกสองแคว้นที่อยู่บนเกาะบริเตนใหญ่ด้วยกัน คือ เวลส์ทางด้านตะวันตก และสกอตแลนด์ทางด้านเหนือ พรมแดนนอกเหนือจากนี้แล้วจะติดกับทะเลเหนือ ทะเลไอริช มหาสมุทรแอตแลนติก และช่องแคบอังกฤษ เมืองหลวงของอังกฤษคือกรุงลอนดอน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรด้วย

คำว่า “อิงแลนด์” (England) ซึ่งเป็นชื่อในภาษาอังกฤษของอังกฤษในปัจจุบัน ได้มาจากชื่อ “อังเกิล” (Angles) ซึ่งเป็นชนเผ่าหนึ่งในบรรดาชนเผ่าเยอรมันหลายเผ่าที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในดิน แดนนี้ ตั้งแต่ราวคริสต์ศตวรรษที่ 5 ถึง 6 โดยมาจาก “Engla Land” และกลายมาเป็น “England” ในปัจจุบัน

  
ถึงแม้ว่าอังกฤษจะถูกนิยมเรียกว่าประเทศ ด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์ แต่หลังจากที่มีการสถาปนาสหราชอาณาจักรขึ้นเป็นประเทศในปี พ.ศ. 2250 แล้วนั้น แคว้นอังกฤษก็ไม่ถือว่าเป็นรัฐอิสระต่างหากอีกต่อไป ทว่าในประเทศไทย ยังมีการใช้คำว่า ‘อังกฤษ’ แทนสหราชอาณาจักรอยู่โดยทั่วไป สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) หรือชื่ออย่างสั้นว่า สหราชอาณาจักร (United Kingdom: UK) เป็นประเทศในทวีปยุโรป บางครั้งเรียกโดยทั่วไปว่า บริเตนใหญ่ (Great Britain) บริเตน (Britain) หรือแม้แต่ ประเทศอังกฤษ (England)ดินแดนส่วนใหญ่ของสหราชอาณาจักรจะอยู่บนเกาะบริเตนใหญ่และตอนเหนือของเกาะไอร์แลนด์ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแอตแลนติกและพื้นน้ำที่เชื่อมต่ออันได้แก่ช่องแคบอังกฤษ ทะเลเหนือ ทะเลเคลติก และทะเลไอร์แลนด์ สหราชอาณาจักรเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่ผ่านทางประเทศฝรั่งเศสทางตอนใต้ของช่องแคบอังกฤษ

สหราชอาณาจักรประกอบเป็นสหภาพที่เกิดจากการรวมตัวของดินแดน 4 ส่วน คือ 3 ชาติบนเกาะบริเตนใหญ่ ซึ่งได้แก่ อังกฤษ สกอตแลนด์ และเวลส์ กับไอร์แลนด์เหนือบนเกาะไอร์แลนด์เข้าด้วยกัน นอกจากดินแดนทั้ง 4 แล้ว สหราชอาณาจักรยังมีดินแดนโพ้นทะเลและดินแดนใต้การปกครองอื่น ๆ กระจายอยู่ทั่วโลก สหราชอาณาจักรจึงได้ชื่อว่า ดินแดนพระอาทิตย์ไม่เคยตกดิน สหราชอาณาจักรเป็นส่วนหนึ่งของเครือจักรภพแห่งชาติ ซึ่งมีพระประมุของค์เดียวร่วมกับอีก 15 ประเทศ

 

ข้อมูลทั่วไป

สภาพภูมิประเทศ

สหราชอาณาจักรอังกฤษตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของทวีปยุโรป มีพื้นที่โดยรวมทั้งสิ้นประมาณ 244,820 ตารางกิโลเมตร และเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาต่างชาติ ในการไปศึกษาต่อ อันเนื่องมาจากภูมิประเทศที่สวยงาม มีความเจริญทางด้านวัฒนธรรม อุตสาหกรรม ความมีคุณภาพของการศึกษาและการเป็นศูนย์รวมแหล่งวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย

สภาภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศของสหราชอาณาจักร จัดอยู่ในประเภทค่อนข้างหนาวและมีความชื้นสูง เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะ มีกระแสน้ำอุ่นและน้ำเย็นไหลผ่านทำให้เกิดหมอกหนาแน่นปกคลุมในบางครั้ง ทางตอนเหนือจะหนาวมากกว่า ทางตอนใต้และจะมีฝนตกทางภาคตะวันตกมากกว่าทางภาคตะวันออก อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดในเดือนมกราคมประมาณ 2-4 °C และสูงสุดในช่วงเดือนกรกฎาคม อประมาณ 18-22 °C อย่างไรก็ดี กล่าวโดยรวมได้ว่าสหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่มีความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศค่อนข้างสูง โดยในบางวันอาจมีสภาพอากาศให้ได้เห็นเกือบทุกรูปแบบก็ว่าได้

ฤดูกาล

  • ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) : เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม อากาศจะเปลี่ยนแปลงบ่อยมาก บางวันอากาศอบอุ่นมีแสงแดดจัดในตอนเช้าและเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเป็นหนาวเย็นหรือผนตกในช่วงบ่าย
  • ฤดูร้อน (Summer) : เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม อากาศส่วนใหญ่จะอบอุ่นและแสงแดดจัดจ้า
  • ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn) : เดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน อากาศจะเย็นขึ้นเรื่อยๆ ใบไม้จะเริ่มเปลี่ยนสีสวยงามและร่วงหล่น
  • ฤดูหนาว (Winter) : เดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์ อากาศช่วงนี้จะหนาวมากที่สุด มีหิมะตกในบางพื้นที่ กลางคืนจะยาวนานกว่ากลางวันและมืดเร็วกว่าปกติ

การเมือง และ การปกครอง

ระบบการปกครองของสหราชจักรเป็นระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ซึ่งมีพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 เป็นประมุขของประเทศและมี Mr.Gordon Brown (Labor Party) เป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน (เข้าดำรงตำแหน่งวันที่ 27 มิถุนายน 2550) รัฐสภาของสหราชอาณาจักรอยู่ที่ Westminster ในเมือง London จัดแบ่งเป็น 2 สภา คือ สภาขุนนาง (House of Lords) และ สภาล่าง (House of Commons) โดยสมาชิกสภาขุนนางเป็นขุนนนางสืบตระกูลประมาณ 900 คน  อีกประมาณ 300คน เป็นขุนนางตั้งใหม่จากผู้มีความสามารถ หรือผู้ประกอบคุณงามความดีให้กับประเทศชาติ ส่วนสภาล่างมาจากการเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละ 5 ปี มีประมาณ 600 คน สหราชอาณาจักรไม่มีรัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้นมา แต่ใช้ระบบ Common Law ที่มีมาแต่ดั้งเดิม โดยมีสภาขุนนางเป็นศาลสูงสุดจึงกล่าวได้ว่าสหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่มีความมั่นคงในระเบีบยการปกครองมายาวนานมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก

ประชากร

ปัจจุบันสหราชอาณาจักรมีประชากรรวมประมาณ 60.7 ล้านคน (กรกฎาคม 2550) โดยกระจายอยู่ตามส่วนต่างๆ ของประเทศเป็นคนเชื้อชาติ English 83.6% , Scottish 8.6% , Irish 2.9% , Welsh 4.9% , Black 2% , Indian 1.8% , Pakistani  1.3% , Mixed 1.2% , และอื่นๆ อีก 1.6%

ภาษาทางราชการคือภาษาอังกฤษ ประชากรทั้งประเทศจะใช้ภาษาอังกฤษ แต่ก็อาจจะมีสำเนียงที่แตกต่างกันไปในแต่ละส่วนของประเทศ นอกจากนี้ยังมีการใช้ภาษาอื่นๆ ด้วยรวมถึง Welsh และ Gaelic

ระบบไฟฟ้าและประปา

ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศคือระบบ 240 V. AC 50 Hz เหมือนประเทศไทย แตกต่างกันในลักษณะของปลั๊กไฟซึ่งจะเป็นปลั๊กไฟแบบ 3 ขา ถ้านำเครื่องใช้ไฟฟ้าไปจากประเทศไทย นักเรียนต้องใช้ตัวเสียบต่อปลั๊กไฟฟ้าชนิดที่มีแบบ  3 ขาติดตัวไปด้วย ส่วนน้ำประปาก็มีความสะอาดโดยสามารถดื่มน้ำจากก๊อกได้แต่ควรเป็นน้ำจากห้องครัว ไม่ใช้ห้องน้ำ

การติดต่อสื่อสารและโทรศัพท์

โทรศัพท์สาธารณะมี 2  แบบ คือ แบบหยอดเหรียญและแบบใช้บัตรโทรศัพท์ นักศึกษาสามารถซื้อบัตรโทรศัพท์ได้ I ที่ทำการไปรษณีย์และร้านค้าที่มีป้าย Phone Card ถ้าต้องการโทรศัพท์ระหว่างประเทศในราคาถูก ก็สามารถหาซื้อรหัสโทรศัพท์ที่เรียกว่า “Pin” ได้จากผู้ให้บริการที่มีค่อนข้างหลากหลาย ทั้งจากภายในประเทศไทยและในสหราชอาณาจักร ซึ่งมีจำหน่ายตามร้านขายหนังสือพิมพ์ทั่วไป

ในปัจจุบันนักศึกษาต่างชาติจำนวนมากนิยมใช้โทรศัพท์มือถือในขณะที่ศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักร โดยสามารถพิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบของการให้บริการว่าต้องการจดทะเบียนหรือไม่ หากนักศึกษาจะอยู่ในสหราชอาณาจักรในช่วงสั้นๆ อาจพิจารณานำโทรศัพท์และหมายเลขโทรศัพท์จากประเทศไทยไปใช้โดยการเปิดบริการ International Roaming จากบริษัทฯที่ใช้บริการอยู่ในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลายในสหราชอาณาจักร โดยนักศึกาสามารถสมัครใช้บริการได้โดยตรง

การเดินทาง

การเดินทางในสหราชอาณาจักรสามารถกระทำได้อย่างสะดวกสบายและมีมากมายหลายวิธี ทั้งนี้เนื่องจากสหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่มีระบบการเดินทางและขนส่งที่ทันสมัย และให้ความสะดวกสบายมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นอกจากนี้การหาข้อมูลการเดินทางก็สามารถทำได้ล่วงหน้าโดยง่ายผ่านบริการทางอินเทอร์เน็ต สำหรับการเดินทางภายในประเทศระบบขนส่งมวลชนที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือ “รถไฟ” เพราะสะดวกและมีเครือข่ายเส้นทางเดินรถเชื่อมต่อกันต่อกันกระจายทั่วประเทศ เส้นทางเดินรถไฟสายหลักจะเริ่มจาก London และเชื่อมต่อไปถึงเมืองใหญ่ๆ ทุกแห่ง รวมทั้งเมืองเล็กๆ บางแห่ง การให้บริการแม่นยำตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ทำให้การเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางเป้นไปตามเวลานัดหมาย

สำหรับการเดินทางภายใน London รถไฟใต้ดินหรือ Tube” เป็นรูปแบบของการเดินทางที่ได้รับความนิยมที่สุดและมีความรวดเร็วมากที่สุด เครือข่ายการให้บริการจะเชื่อมโยงกับบริการการเดินทางในรูปแบบอื่นๆ ด้วย