การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ประเทศสหรัฐอเมริกา

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ประเทศสหรัฐอเมริกา

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ชีวิตการเรียนของเด็กอเมริกันจะเริ่มต้นด้วยโรงเรียนเตรียมอนุบาลหรือโรงเรียนอนุบาล ตั้งแต่อายุประมาณ 3 ปี แต่เด็กอเมริกันจะเริ่มเรียนอย่างจริงจังเมื่ออายุ 6 ปีบริบูรณ์ คือเข้าเรียนในชั้น Grade 1 ซึ่งบ้านเราก็นับว่าเป็นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง Grade 12 ซึ่งโดยหลักการแล้วจะจัดแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ

•ช่วงที่ 1 คือ Grade 1 ถึง Grade 6 หรือระดับประถมศึกษา (Elementary School)

•ช่วงที่ 2 คือ Grade 7 และ Grade 8 หรือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Junior High School)

•ช่วงที่ 3 คือ Grade 9 ถึง Grade 12 เป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Senior High School)

ในแต่ละรัฐจะมีการควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนและวางแผนการศึกษาของแต่ละรัฐด้วยตนเอง โดยไม่ขึ้นกับรัฐบาลกลาง ทุกรัฐจะมีหน่วยงานการศึกษาคล้ายกระทรวงศึกษาธิการคอยกำหนดมาตรฐานต่างๆ แนะนำเงินงบประมาณอุดหนุนให้โรงเรียน  วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย จากเงินภาษีที่เก็บได้จากประชาชนในแต่ละรัฐสำหรับการศึกษาภาคบังคับ จึงทำให้นักเรียนอเมริกันทุกคนจะเรียนฟรีไม่ว่าจะอยู่ที่รัฐใดจนจบชั้นมัธยมศึกษาหรือ Grade 12 สำหรับนักเรียนต่างชาติ หรือนักเรียนจากประเทศไทยที่ต้องการเข้าเรียนในระดับประถมและมัธยมศึกษาที่อเมริกา จึงสามารถสมัครเข้าเรียนได้ในโรงเรียนรัฐบาลบางแห่งเท่านั้นที่สามารถรับนักเรียนต่างชาติได้ ส่วนใหญ่แล้วนักเรียนต่างชาติจะสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน การเรียนในโรงเรียนเอกชนนั้นมีข้อดีอยู่หลายด้าน เช่น ทางโรงเรียนจะนำเงินค่าเล่าเรียนมาใช้ในการอำนวยความสะดวกในการจัดอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่นักเรียน อาจารย์และคณะเจ้าหน้าที่โรงเรียนจะดูแลเอาใจใส่นักเรียนต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ จำนวนนักเรียนต่ออาจารย์ในแต่ละห้องเรียนจะมีขนาดเล็กเช่น 12:1 ทำให้นักเรียนได้รับการเอาใจใส่เต็มที่และสามารถเข้าถึงตัวอาจารย์ได้ใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือในเรื่องการเรียน หลักสูตรการเรียนการสอนจะเน้นทางการวิชาการที่ค่อนข้างแข็ง และมีกิจกรรมนอกเวลาเรียนที่เสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาการของนักเรียน ทั้งทางด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ โรงเรียนเอกชนบางแห่งสอนในแบบปกติที่เน้นการสอนและทำกิจกรรมตามหลักสูตรโดยนักเรียนไทยก็ได้ประสบการณ์การเรียนในหลักสูตรอเมริกัน มีเพื่อนชาวอเมริกันและต่างชาติ ใช้ชีวิตแบบอเมริกัน และฝึกภาษาในสิ่งแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักตลอดเวลา พอนักเรียนเรียนจนจบระดับ Grade 12 ก็สามารถเข้ามหาวิทยาลัยในอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ ต่อไป ในขณะที่บางแห่งจะเน้นให้การเรียนและวิชาการแข็ง ทำกิจกรรมให้เด่น เพื่อเป้าหมายในการฝึกให้นักเรียนมีคุณภาพสูงเพื่อได้รับตอบรับเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย top ของอเมริกาซึ่งมีการแข่งขันกันสูง

นักเรียนที่เข้าเรียนโรงเรียนเอกชน สามารถพักในหอพักโรงเรียน หรือที่รู้จักกันดีว่าเป็นแบบ Boarding School หรือ แบบที่พักในบ้านชาวอเมริกันที่เป็น host family คือเป็นแบบ Homestay โดยการพักแบบ boarding school หรือแบบ homestay จะขึ้นอยู่กับว่าโรงเรียนจะมีที่พักแบบไหน

รายชื่อโรงเรียนเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกา

 School Name City State Boarding
Rancho Solano Private School Phoenix Arizona Yes
The Orme School Mayer Arizona Yes
Verde Valley School Sedona Arizona Yes
St. Bernard Preparatory Eureka Califormia Yes
Antelope Valley Christian School Lancaster California Yes
Contra Costa Christian High School Walnut Creek California No
Fairmont Private Schools Anaheim California No
Justin-Siena High School Napa California No
Mercy High School San Francisco California No
Monte Vista Christian School Watsonville California Yes
Oxford School Rowland Heights California No
Quarry Lane School Dublin California No
Ribet Academy Glendale California No
Sonrise Christian School Covina California No
Southwestern Academy San Marino California Yes
Squaw Valley Academy Olympic Valley California Yes
St.Vincent de Paul High School Petaluma California No
Valley Christin High School San Jose California No
Marianapolis Preparatory School Thompson Connecticut Yes
South Kent School South Kent Connecticut Yes
Florida Air Academy Melbourne Florida Yes
Lake Mary Preparatory School Lake Mary Florida Yes
Montverde Academy Montverde Florida Yes
North Broward Preparatory School Fort Lauderdale Florida Yes
Windermere Preparatory School Windermere Florida Yes
Riverstone International School Boise Idaho No
Rockford Christian High School Rockford Illinois No
Foxcroft Academy Dover – Foxcroft Maine Yes
Fryeburg Academy Fryeburg Maine Yes
George Stevens Academy Blue Hill Maine Yes
Maine Central Institute Pittsfield Maine Yes
Thornton Academy Saco Maine Yes
Washington Academy East Machias Maine Yes
Gunston Day School Centerville Maryland No
St. Timothy’s School Stevenson Maryland Yes
CATS ACADEMY BOSTON Newton Massachusetts Yes
Chapel Hill-Chauncyy Hall School Waltham Massachusetts Yes
The Newman School Boston Massachusetts No
Wibraham and Monson Academy Wilbraham Massachusetts Yes
St. Mary’s Preparatory School Orchard Lake Michigan Yes
Cotter Schools Winona Minnesota Yes
St. Croix Lutheran High School St. Paul Minnesota No
Henderson International School Henderson Nevada Yes
Bishop Guertin High School Nashua New Hampshire No
Saint Thomas High School Dover New Hampshire No
Holy Spirit High School Absecon New Jersey No
Saint Anthony’s High School South Huntington New York No
Saint John’s High School West Islip New York No
Seton Catholic Central High School Plattsburgh New York No
Storm King School Cornwall-on-Hudson New York Yes
Andrews Osborne School Willoughby Ohio Yes
Canyonville Christian Academy Canyonville Oregon Yes
Portland Christian School Portland Oregon No
Ben Lippen School Columbia South Carolina Yes
The Village School Houston Texas Yes
Wasatch Academy Mt. Pleasant Utah No
Lyndon Institute Lyndon Vermont Yes
St. Johnsbury Academy St. Johnsbury Vermont Yes
Annie Wright School Tacoma Washington Yes
Solomon Christian School Edmonds Washington Yes
Spring Street International School Friday Harbor Washington Yes
The Northwest School Seattle Washington Yes

High School Completion Program

นอกเหนือจากนี้ วิทยาลัยชุมชน หรือที่รู้จักกันดีว่า Community College ในรัฐบางรัฐเช่น รัฐ Washington จะมีสอน High School Completion Program สำหรับนักเรียนทีมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • อายุ 16 ปีเต็มขึ้นไป
  • เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 4 เทอม 1 หรือเทียบเท่า เช่น เรียนจบ ระดับ IGCSE หรือ ‘O’ Level

นักเรียนทีมีคุณสมบัติข้างต้น ที่มีวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่และไม่ต้องการใช้ชีวิตนักเรียนแบบนักเรียน high school สามารถเลือกเรียนใน Program นี้ เพื่อประหยัดเวลาและค่าเล่าเรียน จะเรียนวิชาบังคับตามที่ทางวิทยาลัยกำหนด โดยประมาณ 8 วิชา และ ใช้เวลาในการเรียนตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 1 ปี ก็จะเรียนจบ Program นี้และได้ High School Diploma ของทางรัฐ Washington ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรการจบมัธยมปลายของที่สหรัฐอเมริกาโดยสมบูรณ์

รายชื่อ Community College ที่มี HighSchool Completion Program

Community College City State TOEFL/IELTS
Edmonds College * Lynnwood Washington N/A
Green River Community College * Auburn Washington iBT 61/IELTS 5.5 (subs 5.0)/ELS 109
North Seattle College * Seattle Washington iBT 61/IELTS 5.5 (subs 5.0)
Seattle Central College * Seattle Washington iBT 68 / 5.5/ ELS 109
Shoreline Community College * Shoreline Washington iBT 72 / 6.0/ FLS 14