ประเทศ ออสเตรเลีย

Australia

ออสเตรเลีย (Australia) เป็นประเทศที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ในซีกโลกใต้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของไทยซึ่งมีเอกลักษณ์และความหลากหลายในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางวัฒนธรรม, ประชากร, ภูมิอากาศ, ภูมิประเทศ และ ประวัติศาสตร์ มีประชากรประมาณ 25,499,884 ล้านคน (ข้อมูลปี 2020, อ้างอิงจาก https://www.abs.gov.au/population) และมีชนเผ่าอะบอริจิน (Aborigin) เป็นชนพื้นเมือง ประชากรส่วนมากจะกระจุกตัวอาศัยอยู่ในมลรัฐใหญ่ ๆ เช่น New South Wales และ Victoria ในเมือง Sydney และ Melbourne ตามลำดับ

Population of the top 10 biggest Cities in Australia

ลำดับ Cities 2020 Population
1 Sydney 4,627,345
2 Melbourne 4,246,375
3 Brisbane 2,189,878
4 Perth 1,896,548
5 Adelaide 1,225,235
6 Gold Coast 591,473
7 Canberra 367,752
8 Newcastle 308,308
9 Wollongong 292,190
10 Logan City 282,673

อ้างอิงมาจาก : https://worldpopulationreview.com/countries/cities/australia

ประเทศออสเตรเลีย เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก เป็นประเทศเดียวในโลกที่มีลักษณะเป็นทวีป และเป็นดินแดนเก่าแก่ที่มีประชากรตั้งรกรากมาเป็นเวลายาวนาน ออสเตรเลียมีพื้นที่ทั้งหมด 7,706,168 ตารางกิโลเมตร  ขนาดของออสเตรเลียนั้นมีขนาดประมาณ 2 เท่าของทวีปยุโรป และเทียบได้กับประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งประเทศ ภูมิประเทศโดย ทั่วไปเป็นที่ราบสูงและตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกพื้นที่ส่วนใหญ่โดยเฉพาะตอนกลางของประเทศเป็นทะแลทรายแห้งแล้งและทุรกันดารเรียกว่า “เอาต์แบ็ก”(Outback) ประชากรออสเตรเลียส่วนใหญ่จึงอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ทั้งทางทิศตะวันออกและตะวันตก

 

ออสเตรเลีย (Australia) เป็นอีกประเทศหนึ่งที่นักเรียนต่างชาติทั่วโลกให้ความสนใจที่จะเข้าไปศึกษาต่อ จะเป็นรองก็แต่ USA และ UK เนื่องมาจากค่าครองชีพที่ไม่แพงจนเกินไปอีกทั้งมีมาตรฐานและชื่อเสียงที่ดีทางด้านการศึกษา นอกจากนั้นนักเรียนต่างชาติยังมีสิทธิ์ที่จะขอใบอนุญาตทำงานและทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในช่วงที่เรียนหนังสืออีกด้วย ซึ่งจะทำให้นักเรียนต่างชาติมีรายได้และได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการทำงานกรอปกับการเรียนอีกด้วย

เนื่องจาก ออสเตรเลีย (Australia)  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ จึงทำให้มีเมืองต่าง ๆ ที่มีความสวยงามไม่แพ้กันให้ผู้คนได้เยี่ยมเยียน ไม่ว่าจะเป็น Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane, Gold Coast หรือ Cairns ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญก็มีมากมาย เช่น Great Barrier Reef, Kakadu National Park, Tasmania Wilderness เป็นต้น

ออสเตรเลีย (Australia) จัดเป็นประเทศหนึ่งที่นักเรียนจะได้สัมผัสกับการผจญภัยอันสนุกสนาน รวมถึงประสบการณ์แปลกใหม่ที่หาได้ยากจากประเทศอื่น ๆ ซึ่งนับเป็นกิจกรรมอันน่าประทับใจและน่าจดจำตลอดไป

 

สภาพภูมิอากาศ และเวลา

สภาพภูมิอากาศของออสเตรเลียแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ สภาพอากาศทั่วไปจะเป็นแบบเขตร้อนจนถึงเขตอบอุ่น ตลอดทั้งปีออสเตรเลียจะมีฟ้าใสและแดดแรง โดยเฉพาะตามเมืองชายทะเลและเมืองในแถบทะเลทราย ประเทศออสเตรเลียมี 4 ฤดูกาลดังนี้