Nichols College

Nichols College


Nichols College ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1815 เป็นวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดใน Worcester County ในรัฐ Massachusetts และเป็นหนึ่งในวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ Nichols College มีสาขาวิชาที่หลากหลายส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ศิลปะและทางธุรกิจ Nichols College มุ่งเน้นการเรียนรู้การศึกษาแบบมืออาชีพ นอกจากนี้มีการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับโอกาสที่จะได้รับมือในการผ่านการฝึกงาน วิทยาลัยมีนักเรียนทั้งหมด 1,337 คน อัตตราส่วนอาจารย์ต่อนักเรียน 1:16 หากต้องการเข้าเรียนที่ Nichols College นักเรียนสามารถเข้าเรียน Foundation Program กับ EC ก่อน หลังจากจบ Foundation Program แล้ว และทำคะแนนได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักเรียนก็สามารถเข้าเรียนต่อที่ Nichols College ได้เลย

รายชื่อคณะของ Nichols College : Bachelor of Science in Business Administration , Bachelor of Arts

Leave a Reply

ติดต่อ 0-2943-8380
คลิกเพื่อโทร