ประเทศ แคนาดา

Canada

ข้อมูลทั่วไป

สภาพทางภูมิศาสตร์

แคนาดาเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกามีมหาสมุทรล้อมรอบ 3 ด้าน มีเนื้อที่กว้างใหญ่ถึง 9,970,610 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันแคนาดาประกอบด้วย 11 มณฑล และ 2 เขตปกครอง (Territories) อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลกลาง เมืองหลวงชื่อ “ออตตาวา” มณฑล “ออนตาริโอ” เครื่องหมายประจำชาติของประเทศเป็นรูปใบเมเปิล เป็นใบไม้ที่มีสีสันสวยงามและมีรอยหยักเป็น  5 แฉก

สภาพภูมิอากาศ

สภาพอากาศของแคนาดามีความหลากหลายตั้งแต่ขั้วโลกเหนือที่หนาวเย็นเป็นน้ำแข็งไปจนถึงแนวป่าอันเขียวขจีของแถบชายฝั่งตะวันตกกของบริติชโคลัมเบีย โดยทั่วไปแล้วประเทศแคนาดาจะมีฤดูกาลที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัด 4 ฤดู โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบภูมิภาคใกล้ชายแดนสหรัฐอเมริกาที่มีผู้คนอยู่อย่างหนาแน่น อุณหภูมิในช่วงกลางวันของฤดูร้อนอยู่ในช่วง 35°C หรือร้อนกว่านั้น ในขณะที่อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาวอาจติดลบ สำหรับอุณหภูมิในช่วงฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วงจะอยู่ในระดับปานกลาง อย่างไรก็ดีชาวแคนาเดียนได้ปรับตัวอย่างมากให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่มีสภาพอากาศอันหนาวเหน็บ โดยการติดตั้งเครื่องทำความร้อนในที่อยู่อาศัยและยานพาหนะรวมถึงระบบขนส่งมวลชนที่มีการติดตั้งระบบความร้อน เช่นเดียวกับที่ทางเดินระหว่างอาคารในสถานศึกษา

การเมืองและการปกครอง

แคนาดามีระบบการปกครองแบบสหพันธรัฐประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาและเป็นระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ แคนาดาจัดเป็นสหพันธรัฐซึ่งหมายความว่า “อำนาจการบริหารจะมีการจัดสรรให้รัฐบาลท้องงถิ่นของแต่ละมณฑลและเขตปกครองสามารถปกครองตนเองได้” นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล โดยสมเด้จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ซึ่งเป็นองค์พระประมุข ทรงแต่งตั้งผู้สำเร้จราชการเป็นผู้แทนพระองค์ นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือ Mr.Stephen Harper (ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2549)

ประชากร

แคนาดาเป็นประเทศของผู้อพยพ จึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีและนโยบายส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ประชากรจากเกือบทุกเชื้อสายทั่วโลกอาศัยอยู่ในแคนาดาจึงเป็นผลให้แคนาดามีอาหารของชนหลายเชื้อชาติและกิจกรรมสันทนาการของชนชาติจากวัฒนธรรมที่หลากหลายนั้นๆ แคนาดามีประชากรน้อยมาก เมื่อเทียบกับความกว้างใหญ่ไพสาลของประเทศ ปัจจุบันมีประชากรอยู่ประมาณ 33 ล้านคน อาศัยอยู่ตามเมืองใหญ่ ชาวแคนาดาส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพมากจากที่ต่างๆ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี โปแลนด์ ยูเครน อิตาลี แอฟริกาตะวันออกกลาง อเมริกาใต้และอินเดีย แต่กลุ่มอพยพล่าสุดมาจากเอเชีย สังคมของชาวแคนาดาเป็นสังคมของวัฒนธรรมผสมผสาน ประชากรส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษ แต่ที่มณฑลวิเบคประชากรจะพูดภาษาฝรั่งเศส แคนาดาเป็นประเทศที่มีภาษาราชการ 2 ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส

เศรษฐกิจ

ประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ประเทศหนึ่ง ภาคตะวันตกของประเทศจะเป็นพื้นที่เพาะปลูกมีอุตสาหกรรมทางเกษตรที่สมบูรณ์ มณฑลบริติชโคลัมเบียมีชื่อเสียงด้านเหมืองแร่ การประมง การทำฟาร์มและกิจการโรงเลื่อย ภาคกลางเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองและอุตสาหกรรม สถาบันการเงินและการบริหาร มณฑลทางมหาสมุทรแอตแลนติก มีชื่อเสียงทางด้านการผลิตอาหาร