Summer Programs

Learning Curve มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในการจัดกลุ๊ปซัมเมอร์ให้กับน้องๆ เพื่อไปพัฒนาและค้นหาตัวเองระยะสั้นๆในต่างประเทศ เราคัดสรรโรงเรียนคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลของประเทศนั้นๆ พร้อมกับมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดของน้องๆทุกคน
ซัมเมอร์แคมป์ของเรามีหลากหลายประเทศให้ได้เลือกเรียนตามความเหมาะสมทางอายุ และ วุฒิภาวะของน้องๆ เพื่อให้น้องๆ ได้สนุกสนานกับการเรียนและการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างออกไปในต่างประเทศ ท่านผู้ปกครองและน้องๆ สามารถเลือกแคมป์ที่เหมาะสมกับน้องๆตามโปรแกรมเหล่านี้
  • ซัมเมอร์สิงคโปร์ (Singapore Summer Camp) สำหรับนักเรียนอายุ 9-16 ปี จำนวน 3 สัปดาห์ เรียนภาษาจีน ภาษาอังกฤษ คณิตเเละวิทย์ เต็มวันพร้อมเที่ยวแบบจัดเต็ม
  • ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ (New Zealand Summer Camp) สำหรับนักเรียนอายุ 11-17 ปี นอกจากน้องๆจะมีโอกาสได้พัฒนาภาษาในโรงเรียนภาษาแล้ว ยังมีโปรแกรมให้น้องๆได้เข้าเรียนกับเพื่อนๆชาวนิวซีแลนด์ในโรงเรียนท้องถิ่นอีกด้วย
  • ซัมเมอร์ออสเตรเลีย (Australia Summer Camp) สำหรับนักเรียนอายุ 11-17 ปี มีให้เลือกทั้งเรียนในโรงเรียนรัฐบาลของออสเตรเลีย หรือจะเน้นพัฒนาภาษาอังกฤษในโรงเรียนภาษาชั้นนำของออสเตรเลีย ซึ่งน้องๆสามารถเลือกเรียนได้ที่ Brisbane และ Melbourne
  • ซัมเมอร์อังกฤษ (UK Summer Camp) สำหรับนักเรียนอายุ 10 ปีขึ้นไป เลือกได้ทั้งเน้นเรียนภาษาอังกฤษพร้อมทัศนศึกษา หรือเข้าเรียนในโรงเรียนกับนักเรียนชาวอังกฤษ มีให้เลือกในเมือง London, Bath หรือ Brighton
  • ซัมเมอร์แคนาดา (Canada Summer Camp) สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป เหมาะกับน้องๆที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษค่อนข้างดีและมีมนุษยสัมพันธ์ดี เพราะจะต้องเข้าร่วมเรียนกับนักเรียนชาวแคนาเดียนตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เดินทางไป Canada Summer Camp นี้จะจัดที่เมือง Victoria ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐ British Columbia
  • ซัมเมอร์อเมริกา (USA Summer Camp) สำหรับนักเรียนอายุ 11 ปีขึ้นไปที่อยากจะทดลองเรียนร่วมกับนักเรียนชาวอเมริกันและพักในหอพักนักเรียนหรือ Boarding School ในอเมริกา
น้องๆและผู้ปกครองสามารถเข้าดูรายละเอียดโปรแกรมต่างๆได้ดังนี้
.

April 2025

 

 

October 2024

July 2024

April 2024

ประเทศสิงคโปร์

October 2023

April 2023

ประเทศสิงคโปร์

ประเทศอังกฤษ

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตารางสรุปรายละเอียดโปรแกรมซัมเมอร์ April 2023

ประเทศ สิงคโปร์ นิวซีแลนด์(1) นิวซีแลนด์(2)
เมือง สิงคโปร์ Auckland Christchurch
จำนวน สัปดาห์ 3 Weeks 4 Weeks 3 Weeks
อายุนักเรียน 9-16 ปี 12 - 17 ปี 11-15 ปี
วันเดินทาง 2 - 22 เมษายน 2566 19 มีนาคม – 15 เมษายน 2566 22 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2566
วิชาที่เรียน ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน,คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ +เรียนในชั้นร่วมกับเพื่อนชาวนิวซีแลนด์ เรียนในชั้นร่วมกับเพื่อนชาวนิวซีแลนด์
จำนวนชั่วโมงเรียน
(ต่อสัปดาห์)
20 ชั่วโมง 15 ชั่วโมง 30 ชั่วโมง
ราคา (บาท) 134,900 197,900 179,000
ส่วนลด (บาท) 3,000 3,000 5,000
Deadline ส่วนลด 29 Dec 2022 31 Dec 2022 30 Sep 2022
ราคาสุทธิ (บาท)
(หลังหักส่วนลด)
131,900 194,900 174,000
รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ประเทศ อังกฤษ(1) อังกฤษ(2) อังกฤษ(3)
เมือง Uppingham Brighton Brighton
จำนวน สัปดาห์ 3 Weeks 4 Weeks 3 Weeks
อายุนักเรียน 10-15 ปี 10 ปีขึ้นไป 10 ปีขึ้นไป
วันเดินทาง 12 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2566 25 มีนาคม – 23 เมษายน 2566 25 มีนาคม – 16 เมษายน 2566
วิชาที่เรียน ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
จำนวนชั่วโมงเรียน
(ต่อสัปดาห์)
15 ชั่วโมง 15 ชั่วโมง 15 ชั่วโมง
ราคา (บาท) 215,000 188,500 174,500
ส่วนลด (บาท) - 5,000 5,000
Deadline ส่วนลด - 31 Oct 2022 15 Oct 2022
ราคาสุทธิ (บาท)
(หลังหักส่วนลด)
215,000 183,500 169,500
รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ประเทศ อังกฤษ(4) อังกฤษ(5) อังกฤษ(6)
เมือง London Shropshire Cannock
จำนวน สัปดาห์ 4 Weeks 4 Weeks 3 Weeks
อายุนักเรียน 12 - 22 ปี 12 ปีขึ้นไป 12 - 17 ปี
วันเดินทาง 26 มีนาคม – 22 เมษายน 2566 09 เมษายน - 07 พฤษภาคม 2566 14 มีนาคม – 4 เมษายน 2566
วิชาที่เรียน ภาษาอังกฤษ เรียนในชั้นร่วมกับเพื่อนชาวอังกฤษ เรียนในชั้นร่วมกับเพื่อนชาวอังกฤษ
จำนวนชั่วโมงเรียน
(ต่อสัปดาห์)
15 ชั่วโมง 30 -35 ชั่วโมง 25 ชั่วโมง +
ราคา (บาท) 219,000 268,500 215,000
ส่วนลด (บาท) 5,000 5,000 5,000
Deadline ส่วนลด 15 Nov 2022 31 Oct 2022 15 Dec 2022
ราคาสุทธิ (บาท)
(หลังหักส่วนลด)
214,000 263,500 210,000
รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
.
ประเทศ แคนาดา สหรัฐอเมริกา
เมือง Victoria  Minnesota
จำนวน สัปดาห์ 5 Weeks 4 Weeks
อายุนักเรียน 12 ปี 12 ปีขึ้นไป
วันเดินทาง 01 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2566 02 - 29 เมษายน  2566
วิชาที่เรียน เรียนในชั้นร่วมกับเพื่อนชาวแคนาดา เรียนในชั้นร่วมกับเพื่อนชาวสหรัฐอเมริกา
จำนวนชั่วโมงเรียน
(ต่อสัปดาห์)
30 ชั่วโมง 17-19 ชั่วโมง
ราคา (บาท) 256,000 229,000
ส่วนลด (บาท) 5,000 5,000
Deadline ส่วนลด 30 Sep 2022 15 Dec 2022
ราคาสุทธิ (บาท)
(หลังหักส่วนลด)
251,000 224,000
รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่

October 2022

April / July 2022

 

 

2020

ประเทศสิงคโปร์

ประเทศอังกฤษ

ประเทศอเมริกา

ประเทศนิวซีแลนด์

ประเทศออสเตรเลีย

ประเทศแคนาดา

ตารางสรุปรายละเอียดโปรแกรมซัมเมอร์ 2020
ประเทศ สิงคโปร์(1) สิงคโปร์(2) สิงคโปร์(3) สิงคโปร์(4)
เมือง สิงคโปร์ สิงคโปร์ สิงคโปร์ สิงคโปร์
จำนวน สัปดาห์ 2 Weeks 2 Weeks (Group 2) 4 Weeks 4 Weeks (Prep Couse)
อายุนักเรียน 8-16 ปี 8-16 ปี 8-16 ปี 12-16 ปี
วันเดินทาง 29 Mar -11 Apr 12 -25 Apr 29 Mar -11 Apr 29 Mar -11 Apr
วิชาที่เรียน ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน, วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน,คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์
จำนวนชั่วโมงเรียน (ต่อสัปดาห์) 25 ชั่วโมง 25 ชั่วโมง 25 ชั่วโมง 30 ชั่วโมง
ราคา (บาท) 85,900 85,900 147,900 139,900
ส่วนลด (บาท) 2,000 2,000 2,000 -
Deadline ส่วนลด 30 Nov 30 Nov 30 Nov -
ราคาสุทธิ (บาท) (หลังหักส่วนลด) 83,900 83,900 145,900 139,900
รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ประเทศ อังกฤษ(1) อังกฤษ(2) อังกฤษ(3) อังกฤษ(4)
เมือง London Bath Brighton Denbingh
จำนวน สัปดาห์ 4 Weeks 4 Weeks 4 Weeks 3 Weeks
อายุนักเรียน 12 ปีขึ้นไป 10 ปีขึ้นไป 10 ปีขึ้นไป 10 ปีขึ้นไป
วันเดินทาง 5 Apr - 2 May 5 Apr - 2 May 4 - 30 Apr 19 Apr - 9 May
วิชาที่เรียน ภาษาอังกฤษ + เรียนในชั้นร่วมกับเพื่อนชาวอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ เรียนในชั้นร่วมกับเพื่อนชาวอังกฤษ
จำนวนชั่วโมงเรียน (ต่อสัปดาห์) 15 ชั่วโมง / 30 ชั่วโมง 15 ชั่วโมง 15 ชั่วโมง 30 ชั่วโมง
ราคา (บาท) เริ่มต้นที่ 198,000 184,000 179,500 215,000
ส่วนลด (บาท) 5,000 5,000 3,000 5,000
Deadline ส่วนลด 15 Jan 30 Nov 30 Dec 31 Oct
ราคาสุทธิ (บาท) (หลังหักส่วนลด) เริ่มต้นที่ 193,000 179,000 176,500 210,000
รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ประเทศ นิวซีแลนด์(เต็มแล้ว) สหรัฐอเมริกา(1)

ออสเตรเลีย(1)

ออสเตรเลีย(2)
เมือง Auckland  Minnesota Brisbane Melbourne
จำนวน สัปดาห์ 4 Weeks 4 Weeks 4 Weeks 4 Weeks
อายุนักเรียน 10 ปีขึ้นไป 12 ปีขึ้นไป 11 ปีขึ้นไป 12 ปีขึ้นไป
วันเดินทาง 14 Mar -10 Apr 29 Mar - 25 Apr 7 Mar - 6 Apr 4 Apr - 2 May
วิชาที่เรียน ภาษาอังกฤษ +เรียนในชั้นร่วมกับเพื่อนชาวนิวซีแลนด์ เรียนในชั้นร่วมกับเพื่อนชาวสหรัฐอเมริกา ช่วงบ่ายเรียนในชั้นร่วมกับเพื่อนชาวออสเตรเลีย ภาษาอังกฤษ
จำนวนชั่วโมงเรียน (ต่อสัปดาห์) 15 ชั่วโมง / 30 ชั่วโมง 18 ชั่วโมง 30 ชั่วโมง 30 ชั่วโมง
ราคา (บาท) 163,900 204,000 175,000 179,000
ส่วนลด (บาท) 3,000 4,200 5,000 3,000
Deadline ส่วนลด 31 Dec 31 Dec 15 Nov 31 Dec
ราคาสุทธิ (บาท) (หลังหักส่วนลด) 160,900 199,800 170,000 176,000
รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ประเทศ แคนาดา(1)  แคนาดา(2) (เต็มแล้ว)
เมือง Victoria Richmond
จำนวน สัปดาห์  5 Weeks 5 Weeks
อายุนักเรียน  12 ปีขึ้นไป 12 ปีขึ้นไป
วันเดินทาง 28 Mar - 1 May 29 Mar - 1 May
วิชาที่เรียน เรียนในชั้นร่วมกับเพื่อนชาวแคนาดา เรียนในชั้นร่วมกับเพื่อนชาวแคนาดา
จำนวนชั่วโมงเรียน (ต่อสัปดาห์)  30 ชั่วโมง  30 ชั่วโมง
ราคา (บาท)  215,000 210,000
ส่วนลด (บาท)  5,000 5,000
Deadline ส่วนลด 15 Nov 30 Nov
ราคาสุทธิ (บาท) (หลังหักส่วนลด) 210,000 205,000
รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่

2019

ประเทศสิงคโปร์

ประเทศอังกฤษ

ตารางสรุปรายละเอียดโปรแกรมซัมเมอร์ 2019
ประเทศ สิงคโปร์(1) สิงคโปร์(2) สิงคโปร์(3) สิงคโปร์(4)
เมือง สิงคโปร์ สิงคโปร์ สิงคโปร์ สิงคโปร์
จำนวน สัปดาห์ 2 Weeks 2 Weeks (Group 2) 4 Weeks 4 Weeks (Prep Couse)
อายุนักเรียน 8-16 ปี 8-16 ปี 8-16 ปี 12-16 ปี
วันเดินทาง 31 Mar -13 Apr 14 -27 Apr 31 Mar -27 Apr 31 Mar -27 Apr
วิชาที่เรียน ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน, วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน,คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์
จำนวนชั่วโมงเรียน (ต่อสัปดาห์) 25 ชั่วโมง 25 ชั่วโมง 25 ชั่วโมง 30 ชั่วโมง
ราคา (บาท) 85,900 85,900 152,900 139,900
ส่วนลด (บาท) 2,000 2,000 2,000 -
Deadline ส่วนลด 28 Feb 28 Feb 28 Feb -
ราคาสุทธิ (บาท) (หลังหักส่วนลด) 83,900 83,900 150,900 139,900
รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ประเทศ อังกฤษ(1) อังกฤษ(2)

อังกฤษ(3)

อังกฤษ(4)
เมือง Bath Brighton London(1) London(2)
จำนวน สัปดาห์ 4 Weeks 4 Weeks 4 Weeks 2 Weeks
อายุนักเรียน 10 ปีขึ้นไป 10 ปีขึ้นไป 14 ปีขึ้นไป 10 ปีขึ้นไป
วันเดินทาง 31 Mar - 27 April 30 Mar - 2 May  7 Apr - 4 May 4 -18 April
วิชาที่เรียน ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ + เรียนในชั้นร่วมกับเพื่อนชาวอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
จำนวนชั่วโมงเรียน (ต่อสัปดาห์) 15 ชั่วโมง 15 ชั่วโมง  15 ชั่วโมง / 30 ชั่วโมง  15 ชั่วโมง
ราคา (บาท) 189,000 เริ่มต้น 185,000  198,000 159,000
ส่วนลด (บาท) 5,000 5,000  5,000 5,000
Deadline ส่วนลด 30 Dec 10 Jan  28 Jan  28 Jan
ราคาสุทธิ (บาท) (หลังหักส่วนลด) 184,000 เริ่มต้น 180,000  193,000 154,000
รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ประเทศ อังกฤษ(5) นิวซีแลนด์(1)

นิวซีแลนด์(2)

นิวซีแลนด์(3)
เมือง London(3) Timaru Paraparaumu Auckland
จำนวน สัปดาห์ 4 Weeks 4 Weeks 5 Weeks 5 Weeks
อายุนักเรียน 16 ปีขึ้นไป 11 ปีขึ้นไป 11 ปีขึ้นไป 10 ปีขึ้นไป
วันเดินทาง 30 Mar - 2 May 16 Mar - 12 Apr 15 Mar - 11 Apr 17 Mar -19 Apr
ภาษาอังกฤษ เรียนในชั้นร่วมกับเพื่อนชาวนิวซีแลนด์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ +เรียนในชั้นร่วมกับเพื่อนชาวนิวซีแลนด์
จำนวนชั่วโมงเรียน (ต่อสัปดาห์) 15 ชั่วโมง 30 ชั่วโมง 15 ชั่วโมง 15 ชั่วโมง / 30 ชั่วโมง
ราคา (บาท) เริ่มต้น 195,000 167,000 167,800 189,900
ส่วนลด (บาท) 5,000 2,000 3,000 3,000
Deadline ส่วนลด 10 Jan 15 Dec 31 Oct 31 Dec
ราคาสุทธิ (บาท) (หลังหักส่วนลด) เริ่มต้น 190,000 165,000 194,800 186,900
รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ประเทศ  สหรัฐอเมริกา(1) สหรัฐอเมริกา(2)

ออสเตรเลีย(1)

ออสเตรเลีย(2)
เมือง Utah  Minnesota Brisbane Melbourne
จำนวน สัปดาห์ 4 Weeks 4 Weeks 4 Weeks 4 Weeks
อายุนักเรียน 12 ปีขึ้นไป 12 ปีขึ้นไป 10 ปีขึ้นไป 12 ปีขึ้นไป
วันเดินทาง 7 Apr - 4 May 24 Mar - 21 Apr 9 Mar - 8 Apr 6 Apr - 4 May
วิชาที่เรียน ภาษาอังกฤษ เรียนในชั้นร่วมกับเพื่อนชาวสหรัฐอเมริกา ช่วงบ่ายเรียนในชั้นร่วมกับเพื่อนชาวออสเตรเลีย ภาษาอังกฤษ
จำนวนชั่วโมงเรียน (ต่อสัปดาห์) 15 ชั่วโมง 18 ชั่วโมง 30 ชั่วโมง 30 ชั่วโมง
ราคา (บาท) 209,000 204,000 173,000 188,000
ส่วนลด (บาท) 4,000 4,200 3,000 3,000
Deadline ส่วนลด 15 Dec 31 Dec 15 Nov 31 Jan
ราคาสุทธิ (บาท) (หลังหักส่วนลด) 205,000 199,800 170,000 185,000
รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
 
ประเทศ  แคนาดา
เมือง Victoria
จำนวน สัปดาห์ 5 Weeks
อายุนักเรียน 12 ปีขึ้นไป
วันเดินทาง 31 Mar - 4 May
วิชาที่เรียน เรียนในชั้นร่วมกับเพื่อนชาวแคนาดา
จำนวนชั่วโมงเรียน (ต่อสัปดาห์) 30 ชั่วโมง
ราคา (บาท) 212,000
ส่วนลด (บาท) 5,000
Deadline ส่วนลด 15 Nov
ราคาสุทธิ (บาท) (หลังหักส่วนลด) 207,000
รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่
  ตารางสรุปรายละเอียดโปรแกรมซัมเมอร์ July 2019
ประเทศ สิงคโปร์ (1) สิงคโปร์ (2) สิงคโปร์ (3) (ปิดรับสมัครค่ะ)
เมือง สิงคโปร์ สิงคโปร์ สิงคโปร์
จำนวน สัปดาห์ 3 Weeks 1 - 4 Weeks 2 Weeks
อายุนักเรียน 16 ปี 14 ปี 10-16 ปี
วันเดินทาง 8 – 26 July มกราคม, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, กรกฎาคม, กันยายน, ตุลาคม และพฤศจิกายน 7 - 20 July
วิชาที่เรียน ภาษาอังกฤษ, Pathway Experience Programmes ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์
จำนวนชั่วโมงเรียน (ต่อสัปดาห์) 30 ชั่วโมง 10 ชั่วโมง 30 ชั่วโมง
ราคา (บาท) 31,900 บาท (ไม่รวมที่พักเเละอื่นๆ) เริ่มต้น SGD 535 (ยังไม่รวมที่พักและอื่นๆ) 86,900
ส่วนลด (บาท) - - -
Deadline ส่วนลด - - -
ราคาสุทธิ (บาท) (หลังหักส่วนลด)  31,900 บาท (ไม่รวมที่พักเเละอื่นๆ) เริ่มต้น SGD 535 (ยังไม่รวมที่พักและอื่นๆ) 86,900
รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ประเทศ  อังกฤษ
เมือง London
จำนวน สัปดาห์ 3 Weeks
อายุนักเรียน 9 ปีขึ้นไป
วันเดินทาง 7 - 27 July
วิชาที่เรียน หลักสูตร General English จำนวนนักเรียนไม่เกิน16 คน/ห้อง เรียนรวมกับนักเรียนต่างชาติ
จำนวนชั่วโมงเรียน (ต่อสัปดาห์) 15 ชั่วโมง
ราคา (บาท) 179,000
ส่วนลด (บาท) 5,000
Deadline ส่วนลด 24 May
ราคาสุทธิ (บาท) (หลังหักส่วนลด) 174,000
รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่
  ตารางสรุปรายละเอียดโปรแกรมซัมเมอร์ October 2019
ประเทศ สิงคโปร์ นิวซีแลนด์  อังกฤษ
เมือง สิงคโปร์ Auckland Bath
จำนวน สัปดาห์ 2 Weeks 3 Weeks  3 Weeks
อายุนักเรียน 8-16 ปี 11 ปีขึ้นไป 10 ปีขึ้นไป
วันเดินทาง 6 - 19 October 2019  5 - 25 October 2019 6 - 26 October 2019
วิชาที่เรียน ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน, วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
จำนวนชั่วโมงเรียน (ต่อสัปดาห์) 25 ชั่วโมง 15 ชั่วโมง 15 ชั่วโมง
ราคา (บาท) 85,900 139,900 บาท 162,000 บาท
ส่วนลด (บาท) 20,000 บาท 2,000 บาท 3,000 บาท
Deadline ส่วนลด 31 August 2019 14 August 2019 15 August 2019
ราคาสุทธิ (บาท) (หลังหักส่วนลด) 83,900 137,900 บาท 159,000 บาท
รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
 
   

2018

ประเทศสิงคโปร์

ประเทศอังกฤษ

ตารางสรุปรายละเอียดโปรแกรมซัมเมอร์ 2018
ประเทศ นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์(2) สิงคโปร์(3) สิงคโปร์(4)
เมือง Auckland สิงคโปร์ สิงคโปร์ สิงคโปร์
จำนวน สัปดาห์ 4 Weeks 2 Weeks (Group 2) 4 Weeks 4 Weeks (Prep Couse)
อายุนักเรียน 10 ปี 8-16 ปี 8-16 ปี 12-16 ปี
วันเดินทาง 15-28 Apr 1-28 Apr 1-28 Apr
วิชาที่เรียน ภาษาอังกฤษ +เรียนในชั้นร่วมกับเพื่อนชาวนิวซีแลนด์ ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน,คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์
จำนวนชั่วโมงเรียน (ต่อสัปดาห์) 15 ชั่วโมง 25 ชั่วโมง 25 ชั่วโมง 30 ชั่วโมง
ราคา (บาท) 82,900 81,900 144,900 139,900
ส่วนลด (บาท) 1,000 1,000 1,000 -
Deadline ส่วนลด 28 Feb 28 Feb 28 Feb -
ราคาสุทธิ (บาท) (หลังหักส่วนลด) 81,900 80,900 143,900 139,900
รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
     

2017

2016

ประเทศนิวซีแลนด์

2015

2014

2013

2012

2011