Foothill College

Foothill College


Foothill College (Los Altos Hills, CA) เป็นวิทยาลัยสำหรับชุมชน หลักสูตร 2 ปี ที่ติดอันดับ Top 2-year college ของสหรัฐอเมริกามากว่า 50 ปี สำหรับการเทียบโอนหลักสูตรไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของโลก ซึ่งปัจจุบันทางวิทยาลัยมีจำนวนนักเรียนจากนานาประเทศ (กว่า 100 ประเทศทั่วโลก) มากกว่า 2,500 คน ศึกษาอยู่ วิทยาลัยตั้งอยู่ที่ Silicon Valley มลรัฐ California ซึ่งห่างจากเมือง San Francisco ไปทางตอนใต้ 45 นาที และ ห่างจากเมือง San Jose ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 10 ของสหรัฐอเมริกา ไปทางตะวันตกเพียง 20 นาที

นักศึกษาจะได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆ กับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลก เช่น Apple, Yahoo!, Google, Adobe, eBay, Cisco Systems, Facebook และ บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีอื่นๆ อีกมากมายกว่า 6,000 บริษัท

นอกจากนี้ วิทยาลัยยังอยู่ใกล้เมือง Sunnyvale, Santa Clara และ San Jose ซึ่งเป็นเมืองที่ติดอันดับเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

อีกทั้งมีชมรมมากกว่า 60 ชมรม ชมรมที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษา แบ่งตามประเภทได้ดังนี้ ชมรมกีฬาประเภทต่างๆ (ว่ายน้ำ, กอล์ฟ, เทนนิส, ฯลฯ) ชมรมหนังสือพิมพ์ ชมรมวิทยุ และศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

นักศึกษาสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ของทางวิทยาลัย ได้แก่ Monthly Coffee Hours, ตั๋วฟรีสำหรับเข้าชมการบรรยาย (โดยนักพูดชั้นนำ Al Gore, Bill Cosby, Mikbail Gorbachev, Bill Clinton), Annual Ice-Skating Trip, ทัศนศึกษารอบอ่าว, International Film Festival, Thanksgiving and Valentine’s Dinners และ Graduation Reception เป็นต้น

ความสำเร็จของ Foothill College

 • เป็นวิทยาลัยอันดับ 1 ในการเทียบโอนหลักสูตรไปศึกษาต่อที่ The University of California และ California State University
 • มีนักศึกษาต่างชาติมากถึง 70 คน ที่สามารถทำการเทียบโอนเข้าศึกษาต่อที่ UC Berkeley ได้
 • Martha Kanter ได้รับเลือกเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการในสมัยของ Barack Obama

เหตุผลสำคัญในการเลือกศึกษาต่อที่ Foothill College : ด้านวิชาการและการเทียบโอน

 • สามารถเลือกมหาวิทยาลัยในการเทียบโอนได้มากกว่า 100 แห่ง ด้วยหลักสูตรวิชาการด้านต่างๆ ได้แก่ Business, Film, Pre-Law และ Enterprise Networking
 • ได้มีโอกาสเรียนสาขาที่มีชื่อเสียงทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ได้แก่ Biotechnology, Informatics, GIS และ Video Game Developments
 • มีบริการพิเศษด้านการศึกษาเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาของวิทยาลัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ในการเทียบโอนหลักสูตรไปศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยหลักสูตร 4 ปี ที่ติดอันดับ Top-ranked ของสหรัฐอเมริกา เช่น University of California BerkeleyUniversity of California Los Angeles (UCLA),  Stanford, University of Southern California, Columbia, Cornell เป็นต้น
 • มีทุนการศึกษามอบให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี
 • มีโปรแกรมฝึกงาน (Internship Program) ให้แก่นักศึกษาได้ทำงานกับบริษัทต่างๆ ใน Silicon Valley
 • ในปี 2008 The American Institute of Architects ได้มอบรางวัล Community College ที่มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามและทันสมัยที่สุดให้แก่ Foothill campus

พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ

 • TOEFL = 500 (paper) หรือ 173 (computer) หรือ 61 iBT
 • IELTS = 6.0
 • ถ้าได้คะแนน TOEFL 52-60 iBT นักศึกษาสามารถเข้าเรียน Intensive ESL 6 สัปดาห์ ในช่วงซัมเมอร์ โดยได้รับการรับรองให้สามารถเข้าเรียนในวิทยาลัยสำหรับ Fall Quarter โดยไม่จำเป็นต้องทำการสอบเข้าใหม่

การสมัครเรียนและค่าเล่าเรียน

เวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ มีดังนี้

 • Fall quarter (Deadline : 30 June)
 • Winter quarter (Deadline : 31 October)
 • Spring quarter (Deadline : 31 January)

นักศึกษาใหม่ต้องมาถึงวิทยาลัยล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน ก่อนวันเปิดเรียนเพื่อปฐมนิเทศและลงทะเบียนเรียน

ค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประมาณ US$10,000 ต่อปี (US$143 ต่อ 1 หน่วยกิต หรือ 12 หน่วยกิตต่อ 1 ภาคเรียน) ค่าใช้จ่ายด้านที่พักและอาหาร ประมาณ 350,000 บาทต่อปีค่ะ

Student Testimonials :

“ประสบการณ์ของฉันที่ Foothill สามารถอธิบายด้วยคำเพียง 1 คำ คือ แรงบันดาลใจ ด้วยความโดดเด่นและการสนับสนุนของคณาจารย์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ฉันทำการเทียบโอนเข้าศึกษาต่อที่ University of Southern California – USC (Top 10 Business School) ได้ การได้ศึกษาที่ Foothill เป็นเวลา 2 ปี ทางด้าน Business ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ท้าทาย ช่วยทำให้ฉันประสบความสำเร็จ”

Natalija จบการศึกษาทางด้าน Business จาก University of Southern California

Leave a Reply

ติดต่อ 0-2943-8380
คลิกเพื่อโทร