Diablo Valley College

Diablo Valley College


Diablo Valley College – DVC เป็นวิทยาลัยของรัฐบาลสำหรับชุมชน หลักสูตร 2 ปี ตั้งอยู่ ณ เมือง Pleasant Hill รัฐ California   DVC เป็นผู้นำการเทียบโอนนักศึกษาไปสู่สถาบันการศึกษาหลักสูตร 4 ปี  โดยมีหลักสูตรวิชาการมากกว่า 45 สาขา และ ประกาศนียบัตรมากกว่า 40 สาขา ทุกๆปีจะมีนักศึกษาจาก DVC ทำการเทียบโอนหลักสูตรไปศึกษาต่อที่ University of California , Berkeley มากกว่าวิทยาลัยอื่นๆ ใน California ในเทอมการศึกษา Fall 2001 มีนักศึกษามากถึง 35% ที่ทำการเทียบโอนจาก DVC เข้าศึกษาต่อที่ UC Berkeley’s Hass School of Business

นักศึกษาสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ DVC มีชมรมมากกว่า 30 ชมรมที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาแบ่งตามประเภทได้ดังนี้ ละคร, สุนทรพจน์, โต้วาที, เบสบอล, บาสเก็ตบอล, อเมริกันฟุตบอล, ซอฟท์บอล, ฟุตบอล, Track & Field, เทนนิส, ว่าน้ำ และ โปโลน้ำ

เหตุผลสำคัญในการเลือกศึกษาต่อที่ DVC

 • DVC เป็นวิทยาลัยอันดับ 1 ในการเทียบโอนการศึกษาต่อ ณ UC Berkeley
 • มีอัตราการเทียบโอนการศึกษาไปสู่มหาวิทยาลัยหลักสูตร 4 ปีสูง เช่น UC Berkeley , UC Davis , California University Hayward
 • ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก และนักศึกษาได้รับการเอาใจใส่จากอาจารย์รายบุคคล
 • มีบริการพิเศษด้านการศึกษาช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษา เช่น อาจารย์สอนพิเศษ และอาจารย์ที่ปรึกษา

พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ

 • TOEFL  500 (paper-based test) หรือ 61 (internet-based test)
 • หรือ จบหลักสูตร Intensive English Program ที่ International Education Center (IEC)

Programs :

 • Associate Degree in Arts
 • Associate Degree in Science
 • Transfer Program to 4-year Universities
 • Certificate of Achievement

International Education Center at Diablo Valley College (IEC@DVC)

สถานศึกษา                :   ตั้งอยู่ ณ เมือง Pleasant Hill  ซึ่งเป็นชานเมืองที่สวยงามของ San Francisco รัฐ California

สถานที่พักอาศัย         :   นักศึกษาสามารถพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ (Homestay) โดยเสียค่าใช้จ่ายประมาณ เดือนละ $750 ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายได้รวมค่าอาหาร 2 มื้อ ในวันธรรมดา และ 3 มื้อในวันหยุดสุดสัปดาห์ไว้แล้ว  IEC ยินดีให้ข้อมูลและความช่วยเหลือในการจัดหาอพาร์ทเม้นท์ หรือ โรงแรมบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

หลักสูตร                    :  Intensive English Program (โปรแกรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ)

Academic Preparation Program (โปรแกรมเตรียมความพร้อมระดับวิชาการ)

  • Summer Bridge Program
  • Business Communication Program (โปรแกรมติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ)
  • ค่าเทอม (ปี 2005)  :  US$ 1,100 ต่อเดือน
  • ค่าครองชีพ  :  ประมาณ $ 200 ต่อเดือน ทั้งนี้ได้รวมค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแล้ว

รายละเอียดของโปรแกรมมีดังนี้

โปรแกรม                    :  แบ่งเป็น 6 ระดับ , ในแต่ละระดับใช้เวลาเรียน 8 สัปดาห์

วันลงทะเบียน               :  12 ครั้งต่อปี

ขนาดชั้นเรียน               :  จำนวนนักศึกษาไม่เกิน 15 คนต่อชั้นเรียน

ชั่วโมงเรียน                  :  24 ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์

คณะอาจารย์                 :  คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจบการศึกษาปริญญาโท

Resources                   :  มีห้องคอมพิวเตอร์และศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการศึกษาที่ Diablo Valley College สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลระบบ Internet ความเร็วสูงได้ฟรี, บริหารห้องสมุดและโสดทัศนูปกรณ์, บริการสอนพิเศษ และ บริการให้คำปรึกษา

กิจกรรม                       :  แต่ละเดือนจะมีกิจกรรมพิเศษ และ กิจกรรมนอกสถานที่ เช่น กีฬา, วัฒนธรรม และ กิจกรรมเป็นหมู่คณะ

ครอบครัวอุปภัมถ์          :  สามารถใช้ภาษาอังกฤษสนทนากับครอบครัวอุปภัมถ์ (Homestay)

DVC                             :  เป็นเงื่อนไขในการเข้าศึกษาที่ Diablo Valley College ซึ่งมีนักศึกษาเทียบโอนเข้าศึกษาต่อที่ University of California, Berkeley มากเป็นอันดับ 1

ชุมชน                          :  มีความปลอดภัยและมีวัฒนธรรมต่างๆ รวมอยู่ด้วยกัน

สถานที่ตั้ง                     :  ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับย่านธุรกิจ ห้างสรรพสินค้า และ ร้านอาหาร , อยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาติถึง 3 แห่ง , อยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญหลายแห่งใน San Francisco Bay Area และ ติดกับจุดเปลี่ยนสายรถประจำทาง ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้า (BART)

Leave a Reply

ติดต่อ 0-2943-8380
คลิกเพื่อโทร