ประเทศ สหรัฐอเมริกา

United States of America

  

United States of America
เป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลและมีประชากรประมาณ 280 ล้านคน และมีเมืองสำคัญ ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น New York, Los Angeles, San Francisco, Boston เป็นต้น เราถือว่า อเมริกาเป็นพี่ใหญ่หรือมหาอำนาจในหลาย ๆ ด้านของโลก ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ การค้า และการศึกษา อเมริกาจัดเป็นประเทศที่เหมาะแก่การศึกษาและน่าตื่นตาตื่นใจสำหรับนักเรียนต่างชาติประเทศหนึ่ง เนื่องจากเราจะได้พบกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ, อาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก, เนื้อหาการเรียนที่ทันยุกต์ทันสมัย และนักเรียนต่างชาติทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ อเมริกาจึงเป็นประเทศที่นักเรียนต่างชาติหมายที่จะไปศึกษาต่อและหาประสบการณ์ชีวิตใหม่ ๆ ที่น่าตื่นเต้น เนื่องจากอเมริกาเป็นประเทศที่ใหญ่โตมากจึงทำให้มีความแตกต่างกันทั้งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศในแต่ละเมือง และมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมอีกด้วย ทำให้นักเรียนไม่รู้สึกถึงความแปลกแยกของผิวจากคนท้องถิ่นมากนัก โดยส่วนใหญ่ความหลากหลายทางเชื้อชาตินี้จะกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ ดังนั้นการที่นักเรียนจะเข้ามาเรียนในประเทศนี้จึงต้องทำการวิจัยอย่างมากเพื่อให้ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการและเหมาะสมกับตัวเองที่สุด อเมริกาเป็นประเทศหนึ่งที่กระจายความเจริญได้ดี ทำให้แทบทุกเมืองในอเมริกาจะมีแหล่งท่องเที่ยวและสถานบันเทิงให้นักเรียนได้เลือกสรรตามใจชอบ ใครที่ชอบบรรยากาศของความเจริญหรือเมืองใหญ่ ก็ไปท่องเที่ยวตามเมืองใหญ่ เช่น New York, Los Angeles, San Francisco ส่วนใครที่ชอบความเป็นธรรมชาติก็สามารถไปเที่ยวตาม National Park ซึ่งมีอยู่มากมายเช่น Yellow Stones National Park, Grand Canyon หรือ Yosemite เป็นต้น จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลยว่าอเมริกาถูกจัดเป็นประเทศที่มีนักเรียนต่างชาติมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก

 

 

ข้อมูลทั่วไป

สภาพทางภูมิศาสตร์
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาล  โดยมีพื้นที่ถึง 9.9 ล้านตารางกิโลเมตร (เทียบเท่ากับ  18 เท่าของพื้นที่ประเทศไทย)  ส่วนกว้างของประเทศจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันตก ไปจนจรดมหาสมุทรแอตแลนติกทางตะวันออก มีความกว้างถึง 4,500 กิโลเมตร  ซึ่งต้องใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง ทิศเหนือมีอาณาเขตติดกับประเทศแคนาดา ทิศใต้ติดกับประเทศเม็กซิโกและอ่าวเม็กซิโก

สภาพภูมิอากาศ
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีสภาพอากาศทุกรูปแบบ ลักษณะอากาศของแต่ละเขตจะแตกต่างกันไป เช่น ในฤดูร้อน อากาศด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้บริเวณทะเลทราย อุณหภูมิเกือบเท่าแถบเส้นศูนย์สูตร ส่วนฤดูหนาวในเขตทางตอนเหนือก็จะหนาวจัดจนหิมะตกหลายเดือน แถบที่อากาศอบอุ่นสบายไม่ค่อยมีหิมะคือที่ California Florida และ Arizona ส่วนฝนช่วงฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้จะเปลี่ยนสีสันสวยงามมาก

   ฤดูกาลมีทั้งหมด  4  ฤดูคือ

  • ฤดูร้อน (Summer) : เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม
  • ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn) : เดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน
  • ฤดูหนาว (Winter) : เดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์
  • ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) : เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม

หมายเหตุ
ในฤดูใบไม้ร่วงจะมีการหมุนเข็มนาฬิกาให้เวลาเดินหน้าเร็วขึ้น 1 ชั่วโมง โดยจะหมุนในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม และในฤดูใบไม้ผลิจะหมุนเข็มนาฬิกาให้เวลาถอยหลัง 1 ชั่วโมง โดยจะหมุนในวันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายน

รัฐและเมืองสำคัญ
สหรัฐอเมริกาประกอบด้วยรัฐต่างๆ  50 รัฐ กับ 1 เขตการปกครองคือ Washington DC รัฐเหล่านี้มีอาณาเขตติดต่อกันถึง 48 รัฐ มียกเว้น 2 รัฐคือ Hawaii ซึ่งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกและ Alaska  ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศแคนาดา  เนื่องจากกลักษณะภูมิประเทศที่กว้างขวางมากจึงทำให้ภูมิอากาศแตกต่างกันไปด้วย ดังนั้นรัฐต่างๆ เหล่านี้จึงถูกจัดแบ่งออกเป็นภูมิภาคต่างๆ ตามลักษณะภูมิประเทศ

การปกครอง
ระบบการเมืองของสหรัฐอเมริกาเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุขสูงสุด ไม่มีนายกรัฐมนตรี มีสภา 2 สภา คือ วุฒิสภา(Senate) และ สภาผู้แทนราษฎร (House of Representatives) ประธานาธิบดีในตำแหย่งได้คราวละ 4 ปี และเป้นไปได้ไม่เกิน 2 สมัย พรรคการเมืองสำคัญมี 2 พรรค คือ พรรครีพับลิกัน (Republican) และ พรรคเดโมเครต (Democrat) ระบบการปกคราองของสหรัฐอเมริกาเป็นแบบสหพันธรัฐ กล่าวคือรัฐต่างๆ 50 รัฐมีสิทธิในการปกครองตนเองสู.มาก สมาชิกรัฐสภาและผู้ว่าการทุกรัฐจะมาจากการเลือกตั้งของประชาชน มี Washington DC ตั้งอยู่ในเขต District of Columbia เป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางของการปกครอง ภายในรัฐแต่ละรัฐจะแบ่งการปกครองเป็นเขตเมือง เทศบาล และการปกครองระดับท้องถิ่น

ประชากร
ปัจจุบันสหรัฐอเมริกามีประชากรประมาณ 305 ล้านคน (ตุลาคม 2008) ประชากรดั้งเดิมของสหรัฐอเมริกาคือชาวอินเดียนแดงหลายเผ่า แต่ประชากรปัจจุบันสืบเชื้อสายมาจากชนชาติต่าง ทั่วโลก ชนกลุ่มแรกที่อพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานคือ ชาวอังกฤษและชาวเนเธอร์แลนด์ ต่อมามีการนำชนผิวดำจากประเทศแอฟริกาเข้ามาเป็นทาส ในระยะ 20 ปีที่ผ่านมา ชาวเอเชียได้อพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานมากขึ้นโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่น รัฐที่มีประชากรหนาแน่นที่สุด คือ California รองลงมาคือ New York

เวลา
ด้วยประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างมาก จึงมีความแตกต่างของเวลาตามเส้นแบ่งของโลก  เป็น 4 เขตเวลา(Time Zone) คือ

       Eastern Time Zone(EST) : จะมีเวลาช้ากว่าในประเทศไทยเท่ากับ 12 ชั่วโมง เมืองสำคัญที่อยู่ในรัฐนี้คือ Boston , New York , Washington DC , Miami และ Cleveland

       Central Time Zone (CST) : จะมีเวลาช้ากว่าในประเทศไทยเท่ากับ 13 ชั่วโมง เมืองสำคัญที่อยู่ในรัฐนี้คือ Chicago และ New Orleans

       Mountain Time Zone (MST) : จะมีเวลาช้ากว่าในประเทศไทยเท่ากับ 14 ชั่วโมง เมืองสำคัญที่อยู่ในรัฐนี้คือ Denver และ Phoenix

       Pacific Time Zone (PST) : จะมีเวลาช้ากว่าในประเทศไทยเท่ากับ 15 ชั่วโมง เมืองสำคัญที่อยู่ในรัฐนี้คือ San Francisco , Seattle และ Hawaii

ศาสนา
ด้วยความเชื่อเรื่องความเท่าเทียมกันของประชากร และด้วยความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้อพยพ ชาวอเมริกาทุกคนจึงมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาใดก็ได้ตามความเชื่อมั่นของแต่ของแต่บุคคลหรือไม่นับถือศาสนาใดเลยก็ได้ ทุกรัฐมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาเท่าเทียมกัน ศาสนาศริสต์นิกายโปรแตสแตนท์มีประชากรนับถือมากที่สุด

เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเป็นระบบเศรษฐกิจเสรี ชาวอเมริกันส่วนใหญ่จะมีฐานะใกล้เคียงกัน มีเป็ฯจำนวนน้อยที่จะร่ำรวยมหาศาลหรือยากจนมาก สหรัฐเป็นประเทศที่มีความเจริญและเป็นประเทศที่มีความเจริญและเป็นผู้นำในธุรกิจหลายประเภทและทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม รถยนต์ เครื่องบิน คอมพิวเตอร์ รวมถึงการท่องเที่ยวและบันเทิง ความมั่งคั่งส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรม อุตสาหกรรมและธุรกิจเอกชน

สังคมและวัฒนธรรม
ชาวอเมริกันเป็นผู้อพยพมาจากหลกหลายวัฒนธรรม กลุ่มคนต่างๆ เหล่านี้บางกลุ่มยังคงรักษาขนบธรรมเนียมดั้งเดิมของตนไว้เช่น กลุ่มชาวจีนจะเกาะกลุ่มอยู่ด้วยกันในไชน่าทาวน์ ชาวอิตาเลียนจะรวมตัวกันอยู่ในลิตเติลอิตาลี เป็นต้น ชาวอเมริกาเป็นคนที่ไวต่อการเรียนรู้และเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ เต็มใจที่จะค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งแปลกใหม่ยังไม่เป็นที่รู้จัก มองโลกกว้างและมองสิ่งต่างๆ ในแง่ดี ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของคนอเมริกัน และโดยทั่วไปจะยอมรับคนที่มีความคิดแตกต่างกัน ความเชื่อเรื่องความเท่าเทียมกันของประชากรทั้งปวงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอเมริกันส่วนหนึ่งมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งประเทศ

ด้านภาษาอังกฤษ
ภาษาพูดตามสำเนียงท้องถิ่นยังมีอิทธิพลค่อนข้างมาก ตลอดจนทัศนคติและความเห็น ความสำคัญที่ให้แก่ชาวต่างประเทศของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น ในภาคตะวันออกฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก หนังสือพิมพ์จะเน้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในยุโรป แอฟริกาเหนือและเอเชียตะวันตก ทางภาคใต้รอบๆ อ่าวเม็กซิโกจะให้ความสนใจแถบละตินอเมริกาและภาคตะวันตกแถบมหาสมุทรแปซิฟิกจะเน้นความสนใจในเอเชียตะวันออกและออสเตรเลีย

ไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้าของสหรัฐอเมริกาเป้นระบบ 115 V. 600 Cycles ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทย ดังนั้น ถ้านักศึกษาต้องการนำเครื่องไฟฟ้าจากประเทศไทยติดตัวไปใช้ จะต้องใช้เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าด้วย

ที่มา
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศ TIECA GUIDE 2008 – 2009