About Us

Learning Curve  ตัวแทนคุณภาพ หนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ เป็นศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ที่ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2546 (2003) ปัจจุบันมี 2 สาขาอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพฯ เเละจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์แนะแนวฯหนึ่งใน สมาชิกของสมาคมไทย แนะแนวการ ศึกษานานาชาติ (TIECA) เราเป็นศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศที่ตัวแทน สถาบัน การศึกษาที่ตั้งอยู่ในประเทศที่เป็นที่นิยมของนักเรียนไทย และ เมืองอันสวยงามต่างๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น ออสเตรเลีย, สหรัฐอเมริกา, สิงคโปร์, นิวซีแลนด์, แคนาดา, อังกฤษ เป็นต้น

เนื่องจาก Learning Curve มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อ ในหลากหลายประเทศ ทำให้เราสามารถแนะนำและแนะแนว นักเรียนทุกคนให้เลือกเรียนในประเทศ และสถาบันที่เหมาะสมกับ นักเรียนได้ดีที่สุดในทุกระดับตามความต้องการและงบ ประมาณของนักเรียนแต่ละคน เพื่อที่น้องๆจะได้มีความสุขและ ประสบความสำเร็จกับการเรียน รวมถึงการใช้ชีวิตในต่างประเทศ และเป็นประสบการณ์อันน่าจดจำแก่ตัวน้องๆเอง ตราบนานเท่านาน

ด้วยประสบการณ์ยาวนานและความเชี่ยวชาญของ Learning Curve ทำให้เราได้รับ การแต่งตั้งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญการศึกษา ต่อจากกระทรวงศึกษาหรือ หน่วยงานการ ศึกษาภาครัฐของ ประเทศต่างๆ เช่น อังกฤษ สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย เป็นต้น นอกจากนั้นเรายังได้รับรางวัลผู้เชี่ยวชาญการเรียนต่อ ประเทศสิงคโปร์ที่ดี ที่สุดประจำประเทศไทย ในปี 2551 (2008) จากหน่วยงานการศึกษาสิงคโปร์อีกด้วย

นอกจากการช่วยเหลือน้องๆในการติดต่อกับสถาบันการศึกษา ต่างๆในทุกระดับแล้ว เรายังมีบริการฟรี ให้กับนักเรียนทุกท่าน ดังนี้

 • การจัดหาที่พักที่สะอาดปลอดภัย
 • การจองตั๋วเครื่องบินในราคานักเรียน
 • การประกันสุขภาพและการเดินทางในต่างประเทศ
 • การประสานงานเพื่อจัดหารถรับ-ส่งสนามบิน
 • การให้ความรู้เพื่อเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทาง

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการที่น้องๆได้มีโอกาสรู้จักกับ Learning Curve จะเป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญที่จะทำให้น้องๆ ได้มีโอกาส ค้นพบทางเลือกทางการศึกษาที่สำคัญต่ออนาคต ของน้องๆ ทุกคน และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่ดีที่สุด เท่าที่จะ เป็นได้และนั่นเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดและสำคัญ ที่สุดของเรา

About Us

Learning Curve เป็นศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ที่ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2546 (2003) และเป็นศูนย์แนะแนวฯหนึ่งใน สมาชิกของสมาคมไทย แนะแนวการ ศึกษานานาชาติ (TIECA) เราเป็นศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศที่ตัวแทน สถาบัน การศึกษาที่ตั้งอยู่ในประเทศที่เป็นที่นิยมของนักเรียนไทย และ เมืองอันสวยงามต่างๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น ออสเตรเลีย, สหรัฐอเมริกา, สิงคโปร์, นิวซีแลนด์, แคนาดา, อังกฤษ เป็นต้น

เนื่องจาก Learning Curve มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อ ในหลากหลายประเทศ ทำให้เราสามารถแนะนำและแนะแนว นักเรียนทุกคนให้เลือกเรียนในประเทศ และสถาบันที่เหมาะสมกับ นักเรียนได้ดีที่สุดในทุกระดับตามความต้องการและงบ ประมาณของนักเรียนแต่ละคน เพื่อที่น้องๆจะได้มีความสุขและ ประสบความสำเร็จกับการเรียน รวมถึงการใช้ชีวิตในต่างประเทศ และเป็นประสบการณ์อันน่าจดจำแก่ตัวน้องๆเอง ตราบนานเท่านาน

ด้วยประสบการณ์ยาวนานและความเชี่ยวชาญของ Learning Curve ทำให้เราได้รับ การแต่งตั้งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญการศึกษา ต่อจากกระทรวงศึกษาหรือ หน่วยงานการ ศึกษาภาครัฐของ ประเทศต่างๆ เช่น อังกฤษ สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย เป็นต้น นอกจากนั้นเรายังได้รับรางวัลผู้เชี่ยวชาญการเรียนต่อ ประเทศสิงคโปร์ที่ดี ที่สุดประจำประเทศไทย ในปี 2551 (2008) จากหน่วยงานการศึกษาสิงคโปร์อีกด้วย

นอกจากการช่วยเหลือน้องๆในการติดต่อกับสถาบันการศึกษา ต่างๆในทุกระดับแล้ว เรายังมีบริการฟรี ให้กับนักเรียนทุกท่าน ดังนี้

 • การจัดหาที่พักที่สะอาดปลอดภัย
 • การจองตั๋วเครื่องบินในราคานักเรียน
 • การประกันสุขภาพและการเดินทางในต่างประเทศ
 • การประสานงานเพื่อจัดหารถรับ-ส่งสนามบิน
 • การให้ความรู้เพื่อเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทาง

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการที่น้องๆได้มีโอกาสรู้จักกับ Learning Curve จะเป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญที่จะทำให้น้องๆ ได้มีโอกาส ค้นพบทางเลือกทางการศึกษาที่สำคัญต่ออนาคต ของน้องๆ ทุกคน และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่ดีที่สุด เท่าที่จะ เป็นได้และนั่นเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดและสำคัญ ที่สุดของเรา

About Us

Learning Curve เป็นศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ที่ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2546 (2003) และเป็นศูนย์แนะแนวฯหนึ่งใน สมาชิกของสมาคมไทย แนะแนวการ ศึกษานานาชาติ (TIECA) เราเป็นศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศที่ตัวแทน สถาบัน การศึกษาที่ตั้งอยู่ในประเทศที่เป็นที่นิยมของนักเรียนไทย และ เมืองอันสวยงามต่างๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น ออสเตรเลีย, สหรัฐอเมริกา, สิงคโปร์, นิวซีแลนด์, แคนาดา, อังกฤษ เป็นต้น

เนื่องจาก Learning Curve มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อ ในหลากหลายประเทศ ทำให้เราสามารถแนะนำและแนะแนว นักเรียนทุกคนให้เลือกเรียนในประเทศ และสถาบันที่เหมาะสมกับ นักเรียนได้ดีที่สุดในทุกระดับตามความต้องการและงบ ประมาณของนักเรียนแต่ละคน เพื่อที่น้องๆจะได้มีความสุขและ ประสบความสำเร็จกับการเรียน รวมถึงการใช้ชีวิตในต่างประเทศ และเป็นประสบการณ์อันน่าจดจำแก่ตัวน้องๆเอง ตราบนานเท่านาน

ด้วยประสบการณ์ยาวนานและความเชี่ยวชาญของ Learning Curve ทำให้เราได้รับ การแต่งตั้งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญการศึกษา ต่อจากกระทรวงศึกษาหรือ หน่วยงานการ ศึกษาภาครัฐของ ประเทศต่างๆ เช่น อังกฤษ สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย เป็นต้น นอกจากนั้นเรายังได้รับรางวัลผู้เชี่ยวชาญการเรียนต่อ ประเทศสิงคโปร์ที่ดี ที่สุดประจำประเทศไทย ในปี 2551 (2008) จากหน่วยงานการศึกษาสิงคโปร์อีกด้วย

นอกจากการช่วยเหลือน้องๆในการติดต่อกับสถาบันการศึกษา ต่างๆในทุกระดับแล้ว เรายังมีบริการฟรี ให้กับนักเรียนทุกท่าน ดังนี้

 • การจัดหาที่พักที่สะอาดปลอดภัย
 • การจองตั๋วเครื่องบินในราคานักเรียน
 • การประกันสุขภาพและการเดินทางในต่างประเทศ
 • การประสานงานเพื่อจัดหารถรับ-ส่งสนามบิน
 • การให้ความรู้เพื่อเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทาง

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการที่น้องๆได้มีโอกาสรู้จักกับ Learning Curve จะเป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญที่จะทำให้น้องๆ ได้มีโอกาส ค้นพบทางเลือกทางการศึกษาที่สำคัญต่ออนาคต ของน้องๆ ทุกคน และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่ดีที่สุด เท่าที่จะ เป็นได้และนั่นเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดและสำคัญ ที่สุดของเรา