Eckerd College

Eckerd College


 
 

Eckerd College มีวิทยาเขตริมน้ำที่มีความสวยงามขนาด 466 ไร่ เป็นวิทยาลัยระบบสหศึกษาของเอกชนที่เปิดสอนทั้งหลักสูตรด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีนักศึกษาที่มีความหลากหลายจำนวน 1,815 คนจาก 45 รัฐ และนักเรียนต่างชาติมาจาก 35 ประเทศ Eckerd College เป็นสถาบันที่มีความคิดสร้างสรรค์และมุ่งในการก้าวไปข้างหน้า เปิดสอนหลักสูตรทางด้านวิชาการที่ให้ความสำคัญกับมุมมองระดับโลกหลักสูตรด้าน Environmental and Marine Sciences, Creative Writing, Psychology และ International Relation and Global Affairs ของ Eckerd College เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ นักศึกษาของ Eckerd College จะมีโอกาสในการทำงานด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเข้ามีส่วนร่วมในการทำงานวิจัย ซึ่งมักเป็นสิ่งที่นักศึกษาจะมีโอกาสได้ทำเมื่อเรียนอยู่ในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยอื่นๆ ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์และชั้นเรียนขนาดเล็กเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญของประสบการณ์การศึกษาที่ Eckerd College อาจารย์ไม่ได้ทำหน้าที่สอนเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีหน้าที่ในการดูแลนักศึกษาและให้ความช่วยเหลือในการเลือกเมเจอร์ของหลักสูตรการเรียนและช่วยวางแผนตารางเวลาเรียน การให้การศึกษาแก่ผู้ที่จะเป็นชนรุ่นต่อไป ซึ่งเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นผู้นำที่มีความคิดเป็นอิสระจึงเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของ Eckerd College วิทยาลัยมีเปิดสอนในหลากหลายสาขาวิชา หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีชื่อเสียง Environmental Studies, Marine Science, Psychology, International Business, Relations & Global Affairs เป็นต้น หากต้องการเข้าเรียนต่อที่ Eckerd College สามารถเข้าเรียนที่ ELS ก่อนและทำคะแนนผ่านตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดก็สามารถเข้าเรียนต่อที่ Eckerd College ได้เลย

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเพื่อขอรับการพิจารณาการตอบรับแบบมีเงื่อนไข

  • ใบสมัครหลักสูตรมหาวิทยาลัยของ ELS ที่กรอกครบถ้วน
  • ค่าสมัคร
  • เอกสารผลการเรียนต้นฉบับ
  • เรียงความเกี่ยวกับเป้าหมายด้านการศึกษา
  • Statement of Financial Responsibility & I-20 Verification Form ที่กรอกครบถ้วน
  • เอกสารรับรองทางด้านการเงินต้นฉบับ (เพื่อยืนยันแบบฟอร์มที่ได้กรอกได้ด้านบน)
  • สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูป
  • จดหมายแนะนำ ปิดผนึก 1 ฉบับ

Leave a Reply

ติดต่อ 0-2943-8380
คลิกเพื่อโทร