Seattle Central College

Seattle Central College


Seattle Central College ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1966 Seattle Central College เป็นวิทยาลัยชุมชนที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Seattle ตั้งอยู่บน Capitol Hill เดินห้านาทีก็ถึงย่านใจกลางเมือง มีทั้งร้านอาหาร, ร้านกาแฟ, ร้านค้า, โรงภาพยนตร์, พิพิธภัณฑ์และห้องสมุดสาธารณะทั้งหมดอยู่ในระยะเดินถึง วิทยาลัยมีนักเรียน 10,000 คน มีนักศึกษาต่างชาติจากกว่า 60 ประเทศ 1,200 คนและเป็นวิทยาลัยชุมชนของรัฐวอชิงตันที่มีความหลากหลายมากที่สุดในเชื้อชาติและภูมิหลังทางวัฒนธรรม หากต้องการเข้าเรียนที่ Seattle Central College นักเรียนสามารถเข้าเรียน Foundation Program กับ EC ก่อน หลังจากจบ Foundation Program แล้ว และทำคะแนนได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักเรียนก็สามารถเข้าเรียนต่อที่ Seattle Central College ได้เลย

รายชื่อคณะของ Seattle Central College : Business and Technology , Health Sciences and Social Services , Liberal Arts and Sciences , Visual,Commercial and Fine Arts

นอกจากนี้ นักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียน ปี 1 โดยส่งคะแนน IELTS  หรือ TOEFL  ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ หากส่งใบสมัครแบบไม่มีผลคะแนน IELTS หรือ TOEFL สามารถเข้าเรียนหลักสูตร ภาษา Intensive English ของทางสถาบันก่อนได้ หากได้คะแนน IELTS  หรือ TOEFL ต่ำกว่าระดับที่ทางวิทยาลัยต้องการก็อาจเรียน College Bridge Program ก่อนได้

หลักสูตรที่เปิดสอน

  • Intensive English Program มีการสอนภาษาอังกฤษ โดยแบ่งเป็น3 ระดับชั้น สอนเน้น ฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ สำหรับเตรียมพร้อมในการเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในอเมริกา เรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือเรียนวันจันทร์ถึงศุกร์ วันละ 4 ชั่วโมง ถ้านักเรียนมีพื้นฐานภาษา อ่อนกว่าที่ทางวิทยาลัยต้องการรับเข้า
  • College Bridge Program เป็น Program สำหรับนักศึกษาที่ได้ระดับภาษาดีกว่านักศึกษาที่เรียนเฉพาะ Intensive English อย่างเดียว โดยนักศึกษาพร้อมที่จะเรียน วิชาของ ปี 1 แต่ขณะเดียวกันก็ต้องการปรับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ ให้แน่นขึ้นกว่าเดิม Program นี้ จึงสามารถช่วยให้นักศึกษาได้เรียนภาษาควบคู่กับการเก็บหน่วยกิตของปี 1 ได้ด้วย การเรียน จะเน้นที่ Reading, Critical Thinking และการ Participation ดูแผนการเรียนได้จาก

  • High School Completion Program สำหรับนักเรียนที่ยังไม่จบมัธยมปลาย สามารถเรียน program นี้ เพื่อเก็บหน่วยกิต และวิชาเรียนให้ครบตามหลักสูตร และได้รับ High School Diploma คือ ได้รับใบประกาศนียบัตร จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากทางประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปและเรียนถึงระดับ ม 4 เทอม 1 แล้ว
  • Associate Degree คือเรียน ปี 1-2 ในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาจะได้ระดับอนุปริญญาหลังจากทีเรียนจบ ปี 2 โดยสมบูรณ์ และสามารถโอน หรือ transfer ไปเรียนปี 3-4 ใน มหาวิทยาลัยทั่วไปได้ โดยทาง Seattle Central มี partnered universities ที่นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิต ไปเรียน ปี 3 ต่อได้ โดยไม่ต้องส่งไปสมัครไปเองถ้าทำตามเงื่อนไข คือทำเกรดเฉลี่ยให้ได้ตามที่มหาวิทยาลัยปลายทางกำหนดได้ มหาวิทยาลัยปลายทางที่เป็น partner กันได้แก่ Arizona State University, San Francisco State University, Seattle University, UC Irvine, UC Davis, UC Santa Barbara, U Mass Dartmounth, U of Washington และที่อื่นๆ อีกหลายที่  โดยนักศึกษาก็ยังสามารถสมัครตรงเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ ทั่วประเทศได้ตามขั้นตอนการ transfer ปกติทั่วไป
  • Bachelor Degree ทาง Seattle Central College ได้ ทาง Settle Central College มีเปิดสอน ในระดับปริญญาตรีด้วย โดยนักศึกษาที่เรียนอยู๋ในระดับ Associate Degree สามารถเรียนต่อเนื่อง ในปี 3-4 เพื่อได้รับปริญญาตรี ในสาขาต่างๆ เช่น Bachelor of Applied Science (B.A.S), B.A.S. in Applied Bahavioral Science, in Allied Health และ in IT Networking

Leave a Reply

ติดต่อ 0-2943-8380
คลิกเพื่อโทร