ประเทศ สิงคโปร์

Singapore

 

Singapore Education Awards 2008 Logo

สิงคโปร์ 
เป็นประเทศผู้นำทางการศึกษาที่มีคุณภาพอีกแห่งหนึ่งของโลกในปัจจุบัน   และด้วยภูมิประเทศที่เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย  อยู่ใกล้ประเทศไทย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง จึงไม่น่าแปลกที่ประเทศสิงคโปร์จะได้รับความนิยมจากนักศึกษาไทยในการไปศึกษาต่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ที่สำคัญนักเรียนสามารถมั่นใจได้ว่าเมื่อมีโอกาสมาศึกษาที่สิงคโปร์แล้ว สิ่งที่นักเรียนจะได้รับนั้นไม่ใช่เพียงแค่ความรู้ด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังได้ความรู้รอบตัวอีกด้วย

 

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เลอร์นนิ่ง เคิร์ฟ ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสิงคโปร์ประจำประเทศไทย (Best Singapore Education Specialist 2008, Thailand)  ได้แนะนำนักเรียนไทยไปเรียนในประเทศสิงคโปร์ เราได้เห็นนักเรียนไทยมากมายมีพัฒนาการไปในทางที่ดีมาก ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการด้านการเรียน การใช้ภาษาอังกฤษ และการพัฒนาทางวุฒิภาวะ จากประสบการณ์ที่เราได้พบมานี้ ทำให้เรามีความมั่นใจว่า นักเรียนไทยของเราสามารถเติบโตได้ดีในระบบการเรียนของสิงคโปร์และสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนในสิงคโปร์ไปต่อยอดทางการศึกษาในสถาบันชั้นนำของโลกได้อย่างง่ายดาย

  

เหตุผลที่ควรศึกษาในประเทศสิงคโปร์

  • การเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่ยอดเยี่ยม แหล่งรวมสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก จุดเด่นของระบบการศึกษาที่สิงคโปร์คือการสอนสองภาษาในโรงเรียน (ภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง) สำหรับการศึกษาในระดับสูงหรือขั้นอุดมศึกษานั้น นอกจากมหาวิทยาลัยของสิงคโปร์เอง 3 แห่งแล้ว ยังมีมหาวิทยาลัยระดับ 1 ใน 10 ของโลกเข้ามาเปิดหลักสูตรการสอนและเปิดสถาบันวิจัย ดังเช่น INSEAD มหาวิทยาลัยชั้นนำของฝรั่งเศส Massachusetts Institute of Technology และมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจ University of Chicago Graduate School of Business
  • เศรษฐกิจที่มั่นคง ถึงแม้ว่าสิงคโปร์จะมีขนาดเล็กและมีจำนวนประชากรเพียง 4 ล้านคน แต่รายได้ประชาชาติมีถึง 160 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นท่าเรือที่สำคัญของโลก
  • สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียบพร้อม การติดต่อกับสิงคโปร์นั้นสามารถทำได้ทั้งทางบก ทางทะเลและทางอากาศ รวมทั้งการโทรคมนาคมจากทุกแห่งในโลก ท่าอากาศยานแห่งชาติชางงีของสิงคโปร์สามารถรองรับสายการบินมากกว่า 60 สายการบินที่บินไป 145 ประเทศทั่วโลก และยังเป็นท่าอากาศยานที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันหลายปี นอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นประเทศที่มีการติดตั้งสายโทรศัพท์มากที่สุดในเอเชีย โดยเป็นการเชื่อมต่ออินเตอร์เนต 42% ด้วยเหตุที่รัฐบาลต้องการกระตุ้นให้ประชาชนในประเทศมีอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ 85% ของชาวสิงคโปร์อาศัยอยู่ในที่พักที่รัฐบาลเป็นผู้สร้าง สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่มากมายในเกาะได้รับการยอมรับเช่นเดียวกับสาธารณูปโภคว่ามีคุณภาพและทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคมนาคมขนส่งภายในเกาะ ที่ขณะนี้ได้มีการแนะนำให้ประชาชนใช้ EZ-link card การ์ดรุ่นใหม่ที่ประชาชนไม่จำเป็นต้องสอดเข้าเครื่องอีกต่อไป เพียงวางการ์ดให้เครื่องอัตโนมัติอ่าน เครื่องจะทำหน้าที่ตัดเงินให้ และสามารถใช้ไดกับทั้งรถประจำทางและรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งถือเป็นตัวอย่างสำคัญว่ารัฐบาลต้องการให้ประชาชนได้รับบริการจากการขนส่งที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
  • ความหลากหลายของเชื้อชาติที่ผสมผสานอย่างลงตัวและคุณภาพชีวิตที่ดี สิงคโปร์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีคนจากหลากหลายเชื้อชาติ เช่น จีน มาเลย์ อินเดีย และลูกครึ่งระหว่างชาวเอเชียและชาวยุโรปมาอยู่ร่วมกันอย่างสงบและไม่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องชนชาติระหว่างกัน โดยที่ทุกเชื้อชาติยังดำรงไว้ซึ่งวิถีการดำเนินชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมของตนไว้อย่างเคร่งครัด
  • ชีวิตที่หลากหลาย สิงคโปร์อาจจะเป็นเพียงจุดเล็กๆ บนแผ่นที่โลก แต่จุดเล็กๆนี้ก็เพียบพร้อมไปด้วยกิจกรรมและสถานที่มากมายที่น่าสนใจ การได้ลิ้มรสอาหารที่อร่อยๆและการช้อปปิ้งเป็นกิจกรรมที่นิยมมากในหมู่ชาวสิงคโปร์ จึงไม่น่าสงสัยเลยว่า กิจกรรมเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าสิงคโปร์มีอาหารที่หลากหลายและแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยมากเพียงใดสำหรับสนองความต้องการของคนในประเทศและนักท่องเที่ยว

แผงผังระบบการศึกษา สิงคโปร์

ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์

ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ เข้มข้นมากตามมาตรฐานสากล เราเชื่อว่าการศึกษาอย่างเอาจริงเอาจัง สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็กได้อย่างเต็มความสามารถ โดยทั่วไปแล้วเด็กอายุ 4 ปี จะได้รับการศึกษาในโรงเรียนอนุบาล อายุ 7 ปี เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษา อายุ 13 ปี เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา และเรียนในระดับจูเนียร์ คอลเลจ โพลีเทคนิค หรือ สถาบันวิชาชีพเฉพาะเมื่ออายุ 17 ปี อีก 2-3 ปีต่อมา ก็จะสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ การเรียนจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก และภาษาแม่ ได้แก่ จีน มาเลย์ และภาษาทามิล