Bellevue College

Bellevue College


Bellevue College  ก่อตั้งเมื่อปี 1966 ตั้งอยู่ที่เมือง Bellevue  หนึ่งในเมืองที่ปลอดภัยมากที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  อยู่ห่างจากเมืองซีแอทเทิล ประมาณ 15 นาที และห่างจากประเทศแคนาดา ประมาณ 2 ชั่วโมง เมือง Bellevue  มีประชากรประมาณ 119,000 คน วิทยาลัยตั้งอยู่ในวิทยาเขตที่สวยงาม และปลอดภัยเหมาะแก่การศึกษาและการทำกิจกรรมต่างๆ ปัจจุบันทางวิทยาลัยมีนักศึกษาประมาณ 37,000 คน และมีนักศึกษาของวิทยาลัยสามารถเข้าไปย้ายเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอเมริกาได้อย่างมากมาย เช่น University of Washington, University of California, University of Texas (Austin), Seattle University.

ฺBellevue College  ฺBellevue College

หลักสูตรที่เปิดสอน

 1. Intensive English /University Prep (ESL) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่คุ้มค่าและเข้มข้น โดยมีทั้งหมด 5 ระดับ เพื่อเพิ่มทักษะในด้าน การพูด การอ่าน การเขียน การฟังและไวยากรณ์ หลังจากสำเร็จหลักสูตรนี้นักศึกษาจะสามารถเข้าเรียนวิชาที่มีหน่วยกิตของวิทยาลัยได้
 2. Associate Degree หรือ หลักสูตรอนุปริญญา โดยเรียนที่วิทยาลัย 2 ปี แล้ว สามารถโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีได้
 3. Certificate หรือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมสำหรับการหางานทำในสาขาอาชีพเฉพาะทาง เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเริ่มต้นทำงานหลังจากจบการศึกษาเป็นระยะเวลาสองปี หรือน้อยกว่า หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ
 4. International Business Professions หรือ หลักสูตรผู้ประกอบวิชาชีพทางธุรกิจระหว่างประเทศ (IBP) ระยะเวลาเรียน 1 ปี ที่จะได้เรียนรู้พื้นฐานต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจของโลกตะวันตกผ่านการเรียนในชั้นเรียนและการฝึกอบรมภาคปฏิบัติในวงการธุรกิจ
 5. Bachelor Degree หรือ หลักสูตรปริญญาตรี ระยะเวลาเรียน 4 ปี โดยหลักสูตรเด่นๆ มีดังนี้
 • Business
 • Computer Science
 • Engineering
 • Nursing
 • Psychology
 • Pre-Medicine
 • Business Technology Systems
 •  Business Management
 • Information Technology
 • Multimedia

ที่พัก

Bellevue College ไม่มีหอพักสำหรับนักศึกษา นักศึกษาสามารถเลือกพักที่อพาร์ทเม้นท์ หรือ โฮมสเตย์

Leave a Reply

ติดต่อ 0-2943-8380
คลิกเพื่อโทร