เรียนต่อมัธยม Crowther Memorial Jr. High School ประเทศแคนาดา – ปรึกษาแนะแนวฟรี!

ที่อยู่ : 190  Brent Boulevard, Strathmore, AB T1T 1P4

จำนวนนักเรียน : 700

ระดับชั้นที่สอน: Grade 7 – 9

ปีการศึกษา: ต้นเดือนกันยายน – สิ้นเดือนมิถุนายน

ระบบการเรียน: แบบ Semester  เปิดรับนักเรียนใหม่ปีละ 2 ครั้ง คือ เทอมกันยายน และ เทอมกุมภาพันธ์

แนะนำเขตการศึกษา Golden Hills

เขตการศึกษา Golden Hills จะอยู่ห่างจากเมือง Calgary ประมาณ 30 นาทีโดยรถยนต์ไปทางตะวันออก  เมือง Calgary อยู่รัฐ Alberta ซึ่งรัฐนี้ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของประเทศ Canada ถัดมาจากรัฐ British Columbia (ดูแผนที่ประเทศแคนาดา) ที่อยู่ติดทางตะวันตกสุด เมืองใหญ่ที่สุดของรัฐนี้ ที่เรารู้จักกันดีคือเมือง Calgary นั่นเอง รัฐ Alberta เป็นรัฐที่มีระบบการศึกษาที่ดีมากตามมาตรฐานของประเทศแคนาดา เมือง Calgary มีความเจริญทั้งทางด้าน Technology มีศูนย์วิจัยทางเทคโนโลยีระดับสูงแห่งหนึ่งของประเทศ อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ปศุสัตว์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และอีกหลายๆ ด้าน นำความเจริญมาสู่ประเทศแคนาดา นอกจากนี้ ยังมีธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนอัธยาศัยดี เป็นมิตร การเรียนในเขตการศึกษา Golden Hills ครอบคลุมเมือง 3 เมืองอันได้แก่ Three Hills, Strathmore และ Drumheller เขตการศึกษา Golden Hills มีระบบการศึกษาดี วิชาการแข็ง มีระบบ support ช่วยเหลือและส่งเสริมนักเรียนต่างชาติให้พัฒนาความรู้ ความสามารถในการเรียนในประเทศแคนาดาให้ประสบความสำเร็จ และอยู่อย่างมีความสุข เช่นมีจำนวนนักเรียนต่อครู เป็นสัดส่วนที่ต่ำ นักเรียนจึงได้รับความเอาใจใส่ในห้องเรียนอย่างใกล้ชิด มี หลักสูตร ESL เพื่อเสริมภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนต่างชาติและได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมตะวันตกด้วย นอกจากนี้ เขตการศึกษา Golden Hills เป็นเขตการศึกษาเดียวที่เป็นโรงเรียนรัฐบาลในประเทศแคนาดาที่มีหอพักให้แก่นักเรียน หรือหากนักเรียนต้องการพักอยู่ใน homestay ที่เป็นพ่อแม่ชาวท้องถิ่น และพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก ก็จะมีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมของคนแคเนเดี้ยนจริงๆ อย่างใกล้ชิด นักเรียนสามารถเดินจากหอพัก หรือ homestay ไปที่โรงเรียนได้ ทำให้ได้ออกกำลังกายอีกด้วย และโรงเรียนในเขตการศึกษา Golden Hills ก็ปลอดภัย สามารถเดินทางไปกลับโรงเรียนได้ปลอดภัยไม่ว่าจะเดิน หรือต้องเดินทางโดยรถประจำทาง

 

แนะนำโรงเรียน

โรงเรียน Crowther Memorial Jr. High School เป็นโรงเรียนรัฐบาลอยู่ในเมือง Strathmore ในเขตการศึกษา Golden Hills ที่ตั้งอยู่ในรัฐ Alberta โรงเรียนนี้ เรียกกันสั้นๆ ว่า Crowther Memorial หรือ CMJHS โรงเรียน Crowther Memorial Jr. High School อยู่ในเมือง Strathmore ซึ่งเดินทางจากเมือง Calgary ประมาณ 25 นาทีโดยรถยนต์ เมือง Strathmore เป็นเมืองที่มีชุมชมที่เจริญ มีชีวิตชีวา และมีสิ่งอำนวยความสะดวก  เช่น สนามกอล์ฟ สวนสาธารณะ ศุนย์หารค้า ศูนย์กาค้า ศูนย์กีฬา สวนสำหรับเล่นสเก๊ตบอร์ด โรงพยาบาล และโบสถ์ บรรยากาศในเมืองก็ปลอดภัยมาก นักเรียนสามารถเดินจาก homestay ไปที่โรงเรียนได้อย่างปลอดภัย หอพักก็มีบริการให้กับนักเรียน สามารถนั่งรถโรงเรียนจากหอพักซึ่งอยู่จากโรงเรียนไป 2.5 กิโลเมตรไปโรงเรียนได้ โรงเรียน Crowther Memorial Jr. High School เป็นโรงเรียนที่รับนักเรียนในระดับมัธยมต้นเท่านั้น หากแต่เป็นโรงเรียนที่ดีและน่าสนใจมาก มีบรรยากาศที่น่าเรียน คณะอาจารย์และนักเรียนเป็นมิตรและยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่และนักเรียนต่างชาติมาก มีการดูแลเอาใจใส่กันอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง โรงเรียนนี้มีวิชาการที่แข็งและมาตรฐานสูงแบบระบบการศึกษาแคนาดา เป็นโรงเรียนที่สอนเด่นและส่งเสริมทั้งวิชาการ ส่งเสริมและมีวิชาเลือกเยอะด้าน Art ศิลปะ ดนตรี และสนับสนุนจริงจังกับการสอนด้าน technology  เรียกว่า แนวทางหลักของโรงเรียนคือการปลูกฝังความรู้ทางวิชาการและมีความรักในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักเรียนที่เรียนที่โรงเรียนนี้ มีความโดดเด่นทางวิชาการมาก และผลการเรียนของนักเรียนโดดเด่นกว่านักเรียนในโรงเรียนอื่นในระดับเดียวกันภายในรัฐเดียวกันอีกด้วย ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียน Crowther Memorial Jr. High School แห่งนี้มีนักเรียนจากเชื้อชาติหลายหลาย นักเรียนที่ต้องการเสริมทางภาษาอังกฤษก็มี ESL Program ช่วยในการพัฒนาภาษา โรงเรียนนี้อยู่ใกล้กับ Strathmore High School ในเมืองเดียวกันซึ่งรับนักเรียนในระดับเกรด 10 ขึ้นไป

 

หลักสูตรการศึกษา

 • AB Graduation Program เป็นหลักสูตรการเรียนจบมัธยมศึกษาตอนต้นของรัฐ Alberta
 • ESL Program หลักสูตรเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนต่างชาติ
 • International Program หลักสูตรเสริม เพื่อสำหรับนักเรียนต่างชาติให้ช่วยให้ปรับตัวและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
 • Athletics Program หลักสูตรเสริม สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมทีมกีฬาของโรงเรียน

 

จุดเด่นของโรงเรียน

 • โรงเรียน Crowther Memorial Jr. High School มีความโดดเด่นในเรื่องวิชาการที่แข็ง โดยมีแนวการสอนที่คณะครูอาจารย์จะปรับการสอนให้เหมาะกับแต่ละกลุ่มอายุและชั้นเรียนในระดับที่แตกต่างกันไป ทำให้นักเรียนให้ความสนใจและเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • โรงเรียน Crowther Memorial Jr. High School มีความโดดเด่นในเรื่องหลักสูตรเสริม ESL เพื่อช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนต่างชาติ  นอกจากนี้ ยังให้นักเรียนท้องถิ่นชาวแคเนเดี้ยนจับคู่ buddy กับเพื่อนต่างชาติ เพื่อช่วยดูแลและฝึกภาษาให้ด้วย
 • โรงเรียน Crowther Memorial Jr. High School มี Academic Coaching หรือการช่วยแนะนำทางการเรียนให้กับนักเรียนต่างชาติเพื่อให้เรียนในระบบแคนาดาและปรับตัวในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจากบ้านเกิดของตนเองได้ดี
 • โรงเรียน Crowther Memorial Jr. High School มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและครบครัน ทำให้การสอนเป็นไปอย่างสมบูรณ์และนักเรียนได้เรียนรู้จากอุปกรณ์จริง เช่นมี Woodworking Lab, Food Kitchen, Canteen และ Drama Theatre
 • โรงเรียน Crowther Memorial Jr. High School มีวิชาเลือกเยอะ ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด เพื่อสร้างพื้นฐานที่ดี เช่น Art, Drama, Computers, Innovation and Design, Photography และ ทางโรงเรียนแสดงผลงานศิลปะของนักเรียนลงใน Social Media ของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ
 • โรงเรียน Crowther Memorial Jr. High School ส่งเสริมด้านดนตรีมาก นักเรียนสามารถเข้าร่วมวงดนตรี band หรือออกแสดงในงานเช่นมี การสอนเปียโน แซกโซโฟน และ ทางโรงเรียนแสดงผลงานการแสดงของนักเรียนลงใน Social Media ของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ
 • โรงเรียน Crowther Memorial Jr. High School สอนเด่นด้าน Technology มาก มีห้อง Creative Lab ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทุกด้านเกี่ยวกับ Technology รวมถึงการใช้งาน เช่น มีการถอด laptop/notebook เพื่อศึกษากลไกว่ามันทำงานอย่างไร
 • โรงเรียน Crowther Memorial Jr. High School มีกิจกรรมที่ให้นักเรียนชาวแคเนเดี้ยนและนักเรียนต่างชาติได้มีโอกาสพบปะรู้จักกัน จากหลายๆ งานตลอดทั้งปี เช่น มี International Café Luncheon การแลกเปลี่ยนและนำอาหารประจำชาติของตนมาร่วมงาน หรือ มี Canadian Experience Field Trip พาไปทัศนศึกษาเพื่อให้นักเรียนทุกคนจะมีโอกาสได้พบเพื่อนใหม่ และเที่ยวในแคนาดา ได้ทำกิจกรรมสนุกในงานต่างๆ เช่น International Week
 • โรงเรียน Crowther Memorial Jr. High School สนับสนุนในการทำกิจกรรมนอกเวลาเรียน นักเรียนสามารถเข้าชมรมตามความชอบ ความถนัด หรือเข้าชมรมเพื่อให้รู้จักกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อเปิดโลกของการเรียนรู้ หรือเล่นกีฬา เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์

 

Departments แผนกต่างๆ ในการช่วยเหลือและพัฒนานักเรียน

 • ESL
 • Guidance Counselling
 • Drama
 • Economics
 • Modern Languages
 • English
 • Mathematics
 • Music
 • Career
 • Physical Education
 • Science
 • Social Studies
 • Technical Studies

 

กิจกรรมนอกหลักสูตร

 • Basketball
 • Badminton
 • Track & Field
 • Cross Country Running
 • Hockey
 • Volleyball
 • Rugby
 • Curling Club
 • Drama Club
 • Student Council
 • Yearbook Club
 • Art Club
 • Dance Club

 

สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียน

 • Theatre
 • Cafeteria
 • Food Kitchen
 • Woodworking Lab
 • Auditorium
 • Computer Labs
 • Gymnasium
 • Science Lab
 • Technology/Creative Lab

 

ที่พัก

 • Homestay หรือ Host Family ค่าที่พัก เดือนละ CAD850 รวมอาหาร 3 มื้อ
 • Boarding หรือ Dormitory หอพัก ค่าที่พัก เดือนละ CAD1400 รวมอาหาร 3 มื้อ

**นักเรียนของเขตการศึกษา Golden Hills จะได้ทุนส่วนลด ในการลงทะเบียนเรียนปีการศึกษาถัดไป**

** หากสนใจสมัคร ควรส่งใบสมัครไม่เกินสิ้นเดือนมีนาคม สำหรับเข้าเทอมกันยายน สำหรับโรงเรียนนี้ **

ขั้นตอนการสมัครเรียน

ขั้นที่ 1

 • ส่งผลการเรียนหรือ transcript ย้อนหลัง 3 ปี ออกเป็นภาษาอังกฤษ
 • ใบรับรองจากโรงเรียนว่าเรียนในระดับชั้นใดอยู่ ออกเป็นภาษาอังกฤษ
 • หน้า passport
 • ผลคะแนน IELTS/TOEFL (ถ้ามี)
 • ส่งใบสมัครมาที่ Learning Curve
 • ค่าสมัคร CAD 250

ขั้นที่ 2

 • ได้รับการตอบรับ หลังจากรอฟังผลไม่เกิน 3 สัปดาห์
 • นำใบตอบรับไปชำระเงินค่าเรียนทั้งปีการศึกษา

ขั้นที่ 3

 • กรอกใบสมัคร homestay/dormitory
 • ส่งค่าสมัครที่พัก และค่าแรกเข้าโดยการโอนเงินที่ธนาคาร
 • ส่งใบสมัครที่พัก พร้อมใบโอนค่าแรกเข้าเพื่อสมัครที่พัก homestay/dormitory

ขั้นที่ 4

 • ได้รับเอกสารใบเสร็จรับเงินและจดหมายรับรองการเข้าเรียนจากทางโรงเรียน
 • ทำเอกสารสำหรับ custodianship หรือ ผู้ปกครองชาว Canadian เพื่อดูแลนักเรียนต่างชาติในแคนาดาแทนบิดามารดา

ขั้นที่ 5

 • เตรียมทำวีซ่า โดยเตรียมเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ตอบแบบสอบถามเพื่อการกรอกวีซ่า online
 • นักเรียนไปตรวจปอดที่โรงพยาบาล และนำผลตรวจมาประกอบการยื่นวีซ่า

ขั้นที่ 6

 • ยื่นวีซ่า

ขั้นที่ 7

 • ได้วีซ่า
 • บินเข้าประเทศแคนาดา เพื่อทำการปฐมนิเทศก่อนเปิดเทอม 1 สัปดาห์

 

VDO แนะนำ Golden Hills School Board

VDO แนะนำ Crowther Memorial Jr. High School ผ่านการ Creative Lab และการสอนที่ลึกซึ้งทาง Technology ให้แก่นักเรียน

Leave a Reply

ติดต่อ 0-2943-8380
คลิกเพื่อโทร