การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์

การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์


ดูรายละเอียดเอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียนประเทศนิวซีแลนด์เพิ่มเติม คลิก : https://www.learningcurve-th.com/countries/new-zealand/student-visa/

เอกสารขอวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

  1. เอกสารวีซ่านักเรียน อาทิเช่น พาสปอร์ต, หลักฐานส่วนตัว, เอกสารการศึกษา เป็นต้น
  2. เอกสารผู้ปกครอง, Sponsor หรือ ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย เช่น หลักฐานการเงิน, หลักฐานหน้าที่ทำงาน เป็นต้น

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เกริกฤทธิ์ สายยาว (พี่โอ)

Education Consultant

Direct Mobile No. : +66(97) 965-9928 หรือคลิกปุ่ม

Line ID : @learningcurve หรือคลิกปุ่ม

Line@Learning Curve

 

Leave a Reply

ติดต่อ 0-2943-8380
คลิกเพื่อโทร