ราคาค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพที่สิงคโปร์

ราคาค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพที่สิงคโปร์


สิงคโปร์ เป็นประเทศผู้นำทางการศึกษาที่มีคุณภาพอีกแห่งหนึ่งของโลกในปัจจุบัน และด้วยภูมิประเทศที่เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย อยู่ใกล้ประเทศไทย รวมถึงค่าเล่าเรียนที่ไม่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ได้แก่ Australia, UK และ USA จึงไม่น่าแปลกที่ประเทศสิงคโปร์จะได้รับความนิยมจากนักศึกษาไทยในการไปศึกษาต่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี

ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 2-3 ปี)

 • เมื่อมีเกรดเฉลี่ยหรือผ่านเกณฑ์การเรียนต่อสิงคโปร์ในระดับปริญญาตรี จะมีค่าใช้จ่ายที่ต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของมหาวิทยาลัย และสาขาที่เลือกเรียน
 • หากเลือกเรียนกับมหาวิทยาลัยรัฐบาล ค่าเทอมต่อปีจะตกประมาณ 260,000-900,000 บาท
 • หากเลือกเรียนกับมหาวิทยาลัยเอกชน/นานาชาติ ค่าเทอมต่อปีจะตกประมาณ 300,000 – 1,400,000 บาท

ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาโท (หลักสูตร 1 ปี)

ค่าเล่าเรียนจะขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันและคณะที่เลือกเรียน แต่เมื่อมองภาพรวม ๆ เช่น ค่าสมัคร, ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า, ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก, ประกันสุขภาพ ฯลฯ เฉลี่ยปีละประมาณ 800,000 บาท

 • ค่าครองชีพในสิงคโปร์ ประกอบด้วย:
  ค่าที่พัก
 • ค่าโทรศัพท์/ Wifi
 • ค่าอาหาร
 • ค่าเดินทาง เช่น ค่ารถเมล์ ค่ารถไฟฟ้า
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ซื้อขนม ค่าเติมเงินโทรศัพท์ และของใช้ในชีวิตประจำวัน
 • ค่ารักษาพยาบาล

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Sasinath Praekulvanich (P’Bobbie)

Education Consultant

Direct Mobile No. : 086-351-9284 หรือคลิกปุ่ม

Line ID : @learningcurve หรือคลิกปุ่ม

Line@Learning Curve

 

Leave a Reply

ติดต่อ 0-2943-8380
คลิกเพื่อโทร