การเรียนต่อปริญญาตรีมหาวิทยาลัย Top 10 ในอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด

การเรียนต่อปริญญาตรีมหาวิทยาลัย Top 10 ในอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด


มีหลายวิธีที่นักเรียนสามารถเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย Top 30 ในประเทศอังกฤษได้ นักเรียนที่จะเข้าเรียน ปริญญาตรีในอังกฤษ จะต้องจบวุฒิมัธยมขั้นสูงของอังกฤษ เช่น ระบบ Cambridge หรือ A-levels ซึ่งเป็นระบบการเรียน 2 ปีสุดท้ายของการเรียนในอังกฤษที่นักเรียนจะต้องเลือกเรียนวิชาที่เป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หรือจะเป็นระบบ IB (International Baccalaureate) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้กันแพร่หลายในโรงเรียนอินเตอร์ชั้นนำ หากนักเรียนจบมัธยมฯ 5 หรือ มัธยมฯ 6 จากประเทศไทยเทียบได้กับวุฒิการศึกษาของอังกฤษเพียงระดับ IGCSE นักเรียนจำเป็นจะต้องเข้าเรียน Foundation Program ในสาขาที่ต้องการเรียนปริญญาตรีก่อน 1 ปี เพื่อปูพื้นฐานและทักษะให้เพียงพอก่อนที่จะเข้าเรียนปี 1 ในมหาวิทยาลัยต่อไป ในปัจจุบันแทบทุกมหาวิทยาลัยในอังกฤษได้เปิดสอน Foundation Program อย่างแพร่หลาย มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจเปิดสอน Foundation Program เอง แต่บางมหาวิทยาลัยอาจจะมีการทำงานร่วมกับสถาบันเอกชนชั้นนำเพื่อผลักดันและเตรียมนักเรียนให้พร้อมที่จะเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี โดยเกณฑ์การรับเข้าเรียนจากแต่หละประเทศจะแตกต่างกัน A-Level คืออะไร หลักสูตร A Level เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนอายุ 16 ถึง 19 ปี ที่ต้องการเตรียมตัวสำหรับการสอบวัดระดับขั้นสูงหรือที่รู้จักกันในชื่อของ การสอบ A Level หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ A Level มักเปิดสอนในโรงเรียนที่เรียกกันทั่วไปว่า Sixth Form College โดยปีแรกใน Sixth Form College หรือ A Level จะเรียกว่า Lower Sixth (AS Level) และในปีที่สองจะเรียกว่า Upper Sixth (A Level หรือ A2)

การเรียน A Level ใช้ระยะเวลา 2 ปี ซึ่งนักเรียนจะต้องสอบ AS เมื่อจบปีแรก และสอบ A Level เมื่อจบปีที่สอง ก่อนจะเข้าเรียนหลักสูตรนี้ นักเรียนจะต้องเลือกเรียนวิชาที่มีความสัมพันธ์กันคือทางด้าน Science หรือทางด้าน Humanity ผลการสอบมี 6 ระดับคือ A*, A, B, C, D และ E แต่ Grade ที่ได้ทั้ง 6 ถือว่าสอบผ่านทั้งหมด มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่พิจารณารับผู้มีผลการสอบในระดับ C ขึ้นไป บางมหาวิทยาลัยอาจรับเฉพาะนักเรียนที่ได้คะแนนระดับ A และ B เท่านั้น ผลสอบ A Level นี้จะเป็นเกณฑ์ที่สถานศึกษาใช้ในการพิจารณารับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษจำเป็นต้องสอบราย วิชา A Level อย่างน้อย 3 วิชา AS Level จะครอบคลุมเนื้อหาครึ่งหนึ่งของเนื้อหารายวิชาของ A Level ทั้งหมด ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนจบได้ภายใน 1 ปี อย่างไรก็ตาม หากนักเรียนสอบผ่านในระดับ AS Level แต่ไม่ได้สอบในระดับ A-Levels นักเรียนจะได้หน่วยกิตครึ่งหนึ่งของหลักสูตร A Level สำหรับการเรียนหลักสูตรนี้ นักเรียนจะต้องเข้าสอบในการสอบระดับชาติหลังจากจบปีแรกหนึ่งครั้งและหลังจากจบปีที่สองอีกหนึ่งครั้ง การทำคะแนนในการสอบ A Level ให้ดีเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากมหาวิทยาลัย Top ของอังกฤษเช่น Oxford, Cambridge, London School of Economics (LSE), Imperial College เป็นต้น จะใช้ผล A Level ในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของตนเท่านั้น และไม่รับผล Foundation เลย อีกทั้งการทำคะแนนได้สูง ยังเป็นส่วนสำคัญในการศึกษาต่อปริญญาตรีบางคณะซึ่งไม่สามารถเรียนผ่านระบบ Foundation ได้เช่น แพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ A Level ยังเป็นข้อสอบที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก ยิ่งนักเรียนทำคะแนนได้สูงยิ่งมีโอกาสที่นักเรียนจะสามารถเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการทุกแห่งทั่วโลกได้มากขึ้นเท่านั้น

สนใจอยากเข้าเรียน A Level มีโรงเรียนที่เปิดสอน A Level ดังต่อไปนี้

  • Bellerbys College
  • CATS College
  • Newton Programme A Levels Universit
  • D’Overbroeck’s College Oxford
  • Oxford Tutorial College

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *