ระดับปริญญาตรี อเมริกา

ปีการศึกษา

ปีการศึกษาในสหรัฐอเมริกา (Academic Year) จะเริ่มประมาณเดือนกันยายนถึงพฤษภาคม โดยมีระบบภาคการเรียนที่แตกต่างกันออกไป รวมถึง

  • ระบบ Semester ซึ่งเป็นระบบที่นิยมใช้มากที่สุดในหนึ่งแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา แต่ละภาคใช้เวลาเรียนประมาณ 16 สัปดาห์
  • ระบบ Quarter ซึ่งในหนึ่งปีแบ่งออกเป็น 4 Quarter แต่ละ Quarter ใช้เวลาเรียนประมาณ 10 สัปดาห์
  • ระบบ Trimester ซึ่งใน 1 ปี  แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา
  • ระบบ 4-1-4 เป็นระบบใหม่ที่ใช้ในสถานศึกษาบางแห่งในสหรัฐอเมริกา โดยจัดแบ่งปีการศึกษาออกเป็น 2 ภาคใหญ่ คั่นด้วยภาคเรียนสั้นๆ ที่เรียกว่า “Interim” เพื่อให้นักศึกษาไปทำการค้นคว้าด้วยตนเองหรือออก “Field Trip”

 

สถาบันระดับอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกามีมากมายกว่า 3,000 แห่ง ทั้งของรัฐและเอกชน โดยสถาบันในระดับอุดมศึกษาจะแยกออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. วิทยาลัยแบบ 2 ปี หรือ วิทยาลัยชุมชน (Junior Colleges และ Community Colleges) :

       นักศึกษาที่เรียนในวิทยาลัย Junior College และ Community Colleges สามารถเลือกได้ใน 2 หลักสูตร คือ

       1.1) Transfer Track เป็นหลักสูตรที่เป็นพื้นฐาน 2 ปีแรกของการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษาจะลงเรียนวิชาบังคับ (General Education Requirements) เป็นเวลา 2 ปี จากนั้นนักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิต (Transfer) ไปยังมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อศึกษาต่อในระดับปี 3 โดยที่เกรดเฉลี่ยที่นักศึกษาทำได้ในระหว่าง 2 ปีนี้ จะเป็นตัวกำหนดว่านักศึกษาจะได้รับการตอบรับเข้ามหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับยากง่ายเพียงใด

       1.2) Vocational Track เป็นหลักสูตรอนุปริญญาสายวิชาชีพหลังจาก  2 ปีแล้วนักศึกษาจะได้รับวุฒิอนุปริญญา (Associate Degree)  ทางสาขาวิชาที่เลือก อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ เลขานุการ เขียนแบบ เป็นต้น

Community College นั้น ถือว่าเป็นช่องทางหรือ Pathway หนึ่งที่ทำให้นักเรียนสามารถมีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อใน  มหาวิทยาลัย Top 100 ของอเมริกา ยกตัวอย่างเช่น UC Berkley , UCLA , Cornell University etc. 

นักศึกษาหลายคนศึกษาที่วิทยาลัยในช่วงสองปีแรกในหลักสูตรปริญญาตรีก่อนโอนหน่วยกิตไปเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีหลักสูตรสี่ปี มี Community College ให้เลือกมากมายในทุกรัฐของอเมริกา

“ข้อมูลทั่วไป”

  • วิทยาลัยชุมชนของรัฐ มีหลักสูตรสองปี
  • ข้อกำหนดในการเข้าศึกษา จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย / IGCSE,GCSE O Level,NCEA Level 2 หรือมีเกรดเฉลี่ย “C” (GPA 2.0) ในกรณีที่โอนหน่วยกิตมาจากวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยของอเมริกา เขียนเรียงความจุดมุ่งหมายส่วนตัว
  • คะแนน TOEFL : 500 คะแนนขึ้นไป หรือคะแนนสอบ IELTS ด้วย Band score ไม่ต่ำกว่า 5.0 ขึ้นไป
  • ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม : ประมาณปีละ USD 8,000 – 15,000
  • อาจารย์ผู้สอนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก

รายชื่อวิทยาลัยชุมชนในประเทศสหรัฐอเมริกา

Community College – 2 Year City State TOEFL/IELTS
Bellevue College Bellevue Washington iBT 61/IELTS 6.0 (subs 5.5)
Benjamin Franklin Institute of Techonology Boston Massachusetts iBT 61/FLS 14
Boston Architectural College Boston Massachusetts iBT 79 / 6.5
Bunker Hill Community College Boston Massachusetts iBT 56 /ELS 109/FLS 14
Canada College Redwood City California iBT 61 /ELS 109/FLS 15
Citrus College Glendora California iBT 61/FLS 14
College of San Mateo San Mateo California iBT 56 /FLS 14
College of Southern Nevada Las Vegas Nevada iBT 61/ELS 109/FLS 14
De Anza College Cupertino California iBT 61/6/ELS109
Dean College Franklin Massachusetts iBT 61/FLS 14
Diablo Valley College Pleasant Hill California iBT 61 / 5.5
Eckerd College St. Petersburg Florida ELS 112
Edmonds Community College * Lynnwood Washington iBT 54/5 (5.0)/ELS109
El Camino College Torrance California iBT 61 / ELS 109/ FLS 14
Foothill College Los Altos Hills California iBT 61/6/ELS109
Front Range Community College Westminster Colorado ELS 109
Fulton-Montgomery Community College Johnstown New York iBT 61/ ELS 109
Glendale Community College Glendale California iBT 61
Green River Community College * Auburn Washington iBT 61/IELTS 5.5 (subs 5.0)/ELS 109
Hillsborough Community College Tampa Florida ELS 109
Highline Community College Des Moines Washington iBT 54/IELTS 5.0 (5.0)
Los Angeles Film School Hollywood California ELS 110
Lane Community College Eugene Oregon iBT 61/ FLS 14
Kapi’Olani Community College (University of Hawai’i) Honolulu Hawaii ELS 109
Lasell College Newton Massachusetts iBT 71 / 5.5
Leeward Community College Pearl City Hawaii iBT 61
Massachusetts College of Art and Design Boston Massachusetts iBT 85 / 6.5
Massachusetts College of Pharmacy Boston Massachusetts iBT 79 / 6.5
McNeese State University Lake Charles Louisiana iBT 61
Mira Costa College Oceanside California iBT 61/ ELS 109/ FLS 14
Mount IDA College Boston Massachusetts ELS 112
Nichols College Dudley Massachusetts CBT 213
Northwest College Powell Wyoming iBT 61
North Seattle  College * Seattle Washington iBT 61/IELTS 5.5 (subs 5.0)
Orange Coast College Costa Mesa California iBT 61/ ELS 109/ FLS 14
Riverside City College Riverside California ELS 109
San Mateo Colleges Silicon Valley  California iBT 56 /IELTS 5.5/ELS 109
Saddleback College Mission Viejo California iBT 61
South Seattle College Seattle Washington ELS 109
Santa Barbara City College Santa Barbara California iBT 61
Santa Rosa Junior College Santa Rosa California ELS 109
Santa Monica College Santa Monica California iBT 45 / 5.0
Seattle Central College * Seattle Washington iBT 68 / 5.5/ ELS 109
Shoreline Community College * Shoreline Washington iBT 72 / 6.0/ FLS 14
Skyline College San Bruno California iBT 56/FLS 14
Wentworth Institute of Technology Boston Massachusetts iBT 71 / 6.0
Whatcom Community College Bellingham Washington iBT 56/ FLS 14

 

* = High School Completion Program Available


2.
วิทยาลัย (Colleges) :

เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาหลักสูตร 4 ปี เปิดสอนในสาขาวิชาต่างๆ วิทยาลัยแห่งเปิดสอนถึงระดับปริญญาโท

3.   มหาวิทยาลัย (University)  :

เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีขึ้นไป มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะเปิดสอนจนถึงระดับปริญญาโทและเอกในสาขาต่างๆ

4. สถาบันเทคโนโลยี (Institute of Technology)  :

เป็นสถาบันที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีและอาจเปิดสอนจนถึงระดับปริญญาโทและเอก สถาบันเทคโนโลยีส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นที่การสอนในสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ที่มา :  คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศ TIECA GUIDE 2008 – 2009

รายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา

University – 4 Year

City

State

TOEFL/IELTS

Troy University

Troy

Alabama

iBT 61

University of North Alabama

Florence

Alabama

iBT 61

Northern Arizona University

Flagstaff

Arizona

iBT 70 / 6.0

University of Arkansas

Fayetteville

Arkansas

iBT 80

Arkansas State University

Jonesboro

Arkansas

iBT 61

Southern Arkansas University

Magnolia

Arkansas

ELS 109

Menlo College

Atherton

California

iBT 79

Woodbury University

Burbank

California

iBT 61

California State University, Chico

Chico

California

iBT 61

University of La Verne

La Verne

California

ELS 112

Loyola Marymount University

Los Angeles

California

iBT 80/ELS 112

Saint Mary’s College of California

Moraga

California

iBT 71

Marymount College

Rancho Palos Verdes

California

iBT 61

California International Business University

San Diego

California

iBT 65 / 6.5

Platt College

San Diego

California

N/A

National University

San Diego

California

iBT 70 / 5.5

Golden Gate University

San Francisco

California

ELS 112

San Francisco State University

San Francisco

California

iBT 61 / 6.0

Dominican University of California

San Rafael

California

ELS 112

Antioch University

Santa Barbara

California

N/A

California Lutheran University

Thousand Oaks

California

ELS 112

California State University, Stanislaus

Turlock

California

iBT 61/ELS 112

Whittier College

Whittier

California

iBT 100

Johnson & Wales University – Colorado Campus

Denver

Colorado

iBT 80

University of Bridgeport

Bridgeport

Connecticut

iBT 61

University of New Haven

New Haven

Connecticut

iBT 80/ELS 112

Lynn University

Boca Raton

Florida

iBT 61

Schiller International University

Largo

Florida

iBT 79

Florida Institute of Technology

Melbourne

Florida

ELS 109

Barry University

Miami

Florida

ELS 112

Johnson & Wales University – Floria Campus

Miami

Florida

iBT 80

Stetson University

Orlando

Florida

ELS 112

The University of Tampa

Tampa

Florida

ELS 112

University of South Florida

Tampa

Florida

iBT 79 / 6.5

Art Institute of Atlanta

Atlanta

Georgia

iBT 61

Bauder College

Atlanta

Georgia

iBT 53

Southern Ploytechnic State University

Marietta

Georgia

ELS 112

Hawaii Pacific University

Honolulu

Hawaii

iBT 80/ELS 112

Idaho State University

Pocatello

Idaho

ELS 112

Eastern Illinois University

Charleston

Illinois

iBT 61

DePaul University

Chicago

Illinois

iBT 80

Northern Illinois University

DeKalb

Illinois

ELS 112

Dominican University

River Forest

Illinois

ELS 112

Lewis University

Romeoville

Illinois

ELS 112

Trine University

Angola

Indiana

iBT 71

Indiana University – Purdue University Indianapolis

Indianapolis

Indiana

ELS 109

Benedictine College

Atchison

Kansas

iBT 72

Kansas Wesleyan University

Salinas

Kansas

iBT 61

McNeese State University

Lake Charles

Los Angeles

iBT 61

Louisiana Tech University

Ruston

Louisiana

ELS 112

Kaplan University – Hagerstown

Hagerstown

Maryland

iBT 53

Bay State College

Boston

Massachusetts

iBT 61

Fisher College

Boston

Massachusetts

iBT 61

Northeastern University

Boston

Massachusetts

iBT 84 / 6.5

Northeastern University Global Pathways

Boston

Massachusetts

iBT 61

School of the Museum of Fine Arts

Boston

Massachusetts

iBT 80

University of Massachusetts Boston

Boston

Massachusetts

iBT 79-80 / 6.0

New England Institute of Art

Brookline

Massachusetts

iBT 71

Pine Manor College

Chestnut Hill

Massachusetts

iBT 61

Dean College

Franklin

Massachusetts

iBT 61

Mount Ida College

Newton

Massachusetts

iBT 38

Grand Valley State University

Allendale

Michigan

ELS 112

Saginaw Valley State University

Kochville Township

Michigan

iBT 61

University of St. Thomas – Minnesota

St. Paul

Minnesota

ELS 112

Southeast Missouri State University

Cape Girardeau

Missouri

iBT 61

Truman State University

Kirksville

Missouri

iBT 80

Northwest Missouri State University

Maryville

Missouri

iBT 61

The University of Mississippi

Oxford

Mississippi

iBT 79-80 / 6.0

Drury University

Springfield

Missouri

iBT 71

Saint Louis University

St. Louis

Missouri

iBT 80

University of Missouri – St. Louis

St. Louis

Missouri

ELS 112

Montana State University

Bozeman

Montana

iBT 71 / 6.0

University of Montana

Missoula

Montana

iBT 61

New England College

Henniker

New Hampshire

iBT 45

Hesser College

Manchester

New Hampshire

iBT 53

Colby-Sawyer College

New London

New Hampshire

iBT 61

Plymouth State University

Plymouth

New Hampshire

ELS 112

Fairleigh Dickinson University

Teaneck

New Jersey

ELS 112

Alfred State College (SUNY)

Alfred

New York

iBT 61

Long Island University, CW Post Campus

Brookville

New York

iBT 71

Adelphi University

Garden City

New York

ELS 112

Berkeley College

New York

New York

iBT 61

Metropolitan College of New York

New York

New York

iBT 61

Manhattanville College

Purchase

New York

iBT 80

College of Mount Saint Vincent

Riverdale

New York

ELS 112

American International College

Springfield

New York

iBT 70

Monroe College

The Bronx

New York

iBT 61

Utica College

Utica

New York

iBT 71

Johnson & Wales University – North Carolina Campus

Charllotte

North Carolina

iBT 80

Queens University of Charlotte

Charllotte

North Carolina

ELS 112

North Dakota State University

Fargo

North Dakota

iBT 70

University of North Dakota

Grand Forks

North Dakota

ELS 112

Ashland University

Ashland

Ohio

iBT 79

Ohio University

Athens

Ohio

iBT 80

Bowling Green State University

Bowling Green

Ohio

iBT 61

University of Cincinnati

Cincinnati

Ohio

ELS 112

Case Western Reserve University

Cleveland

Ohio

ELS 112

Cleveland State University

Cleveland

Ohio

iBT 65/ELS 112

Ohio Dominican University

Columbus

Ohio

ELS 112

University of Dayton

Dayton

Ohio

iBT 70/ELS 112

University of Findlay

Findlay

Ohio

iBT 79

Oklahoma City University

Oklahoma City

Oklahoma

iBT 79/ELS 112

Oregon State University

Corvallis

Oregon

iBT 80 / 6.5

Pacific University

Forest Grove

Oregon

iBT 79

Western Oregon University

Monmouth

Oregon

iBT 61

Concordia University

Portland

Oregon

ELS 112

Warner Pacific College

Portland

Oregon

iBT 71

Moravian College

Bethlehem

Pennsylvania

iBT 80

Widener University

Chester

Pennsylvania

iBT 61

Lock Haven University

Lock Haven

Pennsylvania

iBT 79

Art Institute of Philadelphia

Philadephia

Pennsylvania

iBT 61

LaSalle University

Philadelphia

Pennsylvania

iBT 76

Saint Joseph’s University

Philadelphia

Pennsylvania

ELS 112

Chatham University

Pittsburgh

Pennsylvania

iBT 80

Point Park University

Pittsburgh

Pennsylvania

ELS 112

Johnson & Wales University – Rhode Island

Providence

Rhode Island

iBT 80/ELS 112

Roger Williams University

Bristol

Rhode Island

ELS 112

Clemson University

Clemson

South Carolina

ELS 112

Tennessee Tech University

Cookeville

Tennessee

iBT 61

Middle Tennessee State University

Murfreesboro

Tennessee

ELS 112

University of Houston – Clear Lake

Clear Lake

Texas

ELS 112

Dallas Baptist University

Dallas

Texas

iBT 79

Texas Christian University

Fort Worth

Texas

iBT 80

University of St. Thomas – Houston

Houston

Texas

ELS 112

University of the Incarnate Word

San Antonio

Texas

ELS 109

The University of Utah

Salt Lake City

Utah

iBT 61 / 6.0

University of Utah Global Pathways

Salt Lake City

Utah

iBT 45

St. Michael’s College

Colchester

Vermont

iBT 80

Marymount University

Arlington

Virginia

iBT 80

Central Washington University

Ellensburg

Washington

iBT 70

Lake Washington Technical College

Kirksville

Washington

iBT 45

Washington State University

Pullman

Washington

iBT 68

City University of Seattle

Bellevue

Washington

iBT 76

Salem International University

Salem

West Virginia

N/A

St. Norbert College

De Pere

Wisconsin

iBT 79

Marquette University

Milwaukee

Wisconsin

IELTS 6/ELS112

University of Wisconsin Oshkosh

Oshkosh

Wisconsin

iBT 71/ELS 112

University of Wisconsin – Superior

Superior

Wisconsin

iBT 61

University of Wyoming

Laramie

Wyoming

ELS 112

University of Southern California

Los Angeles

California

N/A

Hult International Business School

San Francisco

California

N/A

Bellevue College

Bellevue

Washington

N/ABack to Top
FEATURED PROGRAMS
แนะนำโรงเรียนอินเตอร์/โรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงในประเทศสิงคโปร์ อ่านรายละเอียด..
การเรียนต่อปริญญาตรีมหาวิทยาลัย Top 10 ในอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีสิงค์โปร์ 2 ปีจบ อ่านรายละเอียด..
RECOMMENDEDCONTACT US

สาขากรุงเทพฯ

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00-19.00 น.

โทร:02-943-8380

มือถือ : 081-701-8574 และ 081-701-8575

e-mail: info@learningcurve-th.com

สาขาเชียงใหม่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.

โทร: 053-336-908

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม สามารถฝากข้อความ และทางเราจะติดต่อกลับไป โดย คลิกที่นี่