ระดับปริญญาตรี อเมริกา

ปีการศึกษา

ปีการศึกษาในสหรัฐอเมริกา (Academic Year) จะเริ่มประมาณเดือนกันยายนถึงพฤษภาคม โดยมีระบบภาคการเรียนที่แตกต่างกันออกไป รวมถึง

  • ระบบ Semester ซึ่งเป็นระบบที่นิยมใช้มากที่สุดในหนึ่งแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา แต่ละภาคใช้เวลาเรียนประมาณ 16 สัปดาห์
  • ระบบ Quarter ซึ่งในหนึ่งปีแบ่งออกเป็น 4 Quarter แต่ละ Quarter ใช้เวลาเรียนประมาณ 10 สัปดาห์
  • ระบบ Trimester ซึ่งใน 1 ปี  แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา
  • ระบบ 4-1-4 เป็นระบบใหม่ที่ใช้ในสถานศึกษาบางแห่งในสหรัฐอเมริกา โดยจัดแบ่งปีการศึกษาออกเป็น 2 ภาคใหญ่ คั่นด้วยภาคเรียนสั้นๆ ที่เรียกว่า “Interim” เพื่อให้นักศึกษาไปทำการค้นคว้าด้วยตนเองหรือออก “Field Trip”

 

สถาบันระดับอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกามีมากมายกว่า 3,000 แห่ง ทั้งของรัฐและเอกชน โดยสถาบันในระดับอุดมศึกษาจะแยกออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. วิทยาลัยแบบ 2 ปี หรือ วิทยาลัยชุมชน (Junior Colleges และ Community Colleges) :

       นักศึกษาที่เรียนในวิทยาลัย Junior College และ Community Colleges สามารถเลือกได้ใน 2 หลักสูตร คือ

       1.1) Transfer Track เป็นหลักสูตรที่เป็นพื้นฐาน 2 ปีแรกของการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษาจะลงเรียนวิชาบังคับ (General Education Requirements) เป็นเวลา 2 ปี จากนั้นนักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิต (Transfer) ไปยังมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อศึกษาต่อในระดับปี 3 โดยที่เกรดเฉลี่ยที่นักศึกษาทำได้ในระหว่าง 2 ปีนี้ จะเป็นตัวกำหนดว่านักศึกษาจะได้รับการตอบรับเข้ามหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับยากง่ายเพียงใด

       1.2) Vocational Track เป็นหลักสูตรอนุปริญญาสายวิชาชีพหลังจาก  2 ปีแล้วนักศึกษาจะได้รับวุฒิอนุปริญญา (Associate Degree)  ทางสาขาวิชาที่เลือก อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ เลขานุการ เขียนแบบ เป็นต้น

Community College นั้น ถือว่าเป็นช่องทางหรือ Pathway หนึ่งที่ทำให้นักเรียนสามารถมีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อใน  มหาวิทยาลัย Top 100 ของอเมริกา ยกตัวอย่างเช่น UC Berkley , UCLA , Cornell University etc. 

นักศึกษาหลายคนศึกษาที่วิทยาลัยในช่วงสองปีแรกในหลักสูตรปริญญาตรีก่อนโอนหน่วยกิตไปเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีหลักสูตรสี่ปี มี Community College ให้เลือกมากมายในทุกรัฐของอเมริกา

“ข้อมูลทั่วไป”

  • วิทยาลัยชุมชนของรัฐ มีหลักสูตรสองปี
  • ข้อกำหนดในการเข้าศึกษา จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย / IGCSE,GCSE O Level,NCEA Level 2 หรือมีเกรดเฉลี่ย “C” (GPA 2.0) ในกรณีที่โอนหน่วยกิตมาจากวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยของอเมริกา เขียนเรียงความจุดมุ่งหมายส่วนตัว
  • คะแนน TOEFL : 500 คะแนนขึ้นไป หรือคะแนนสอบ IELTS ด้วย Band score ไม่ต่ำกว่า 5.0 ขึ้นไป
  • ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม : ประมาณปีละ USD 8,000 – 15,000
  • อาจารย์ผู้สอนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก

รายชื่อวิทยาลัยชุมชนในประเทศสหรัฐอเมริกา

Community College – 2 Year City State TOEFL/IELTS
University of Arkansas – Fort Smith Fort Smith Arkansas ELS 112
West Hills College Coalinga California N/A
Orange Coast College Costa Mesa California iBT 61
De Anza College Cupertino California iBT 61/6/ELS109
West Los Angeles College Culver City California iBT 61
Cypress College Cypress California iBT 61
Ohlone College Fremont California iBT 61
Fullerton College Fullerton California iBT 61
Glendale Community College Glendale California iBT 61
Citrus College Glendora California iBT 61
Irvine Valley College Irvine California iBT 52
College of Marin Kentfield California iBT 61
Foothill College Los Altos Hills California iBT 61/6/ELS109
MiraCosta College Oceanside California iBT 46
Butte College Oroville California iBT 46
College of the Desert Palm Desert California iBT 32
Diablo Valley College Pleasant Hill California iBT 61 / 5.5
Contra Costa College San Pablo California iBT 61 / 5.0
Sierra College Rocklin California iBT 45
Palomar College San Marcos California iBT 52
Santa Barbara City College Santa Barbara California iBT 61
Santa Monica College Santa Monica California iBT 45 / 5.0
Advanced College South Gate California N/A
El Camino College Torrance California iBT 61
Community College of Denver Denver Colorado iBT 53
Johnson & Wales University (Colorado Campus) Denver Colorado iBT 80
Front Range Communirt College Westminster Colorado ELS 109
Valencia Community College Orlando Florida iBT 61
Eckerd College St. Petersburg Florida ELS 112
Leeward Community College Pearl City Hawaii iBT 61
McNeese State University Lake Charles Los Angeles iBT 61
Boston Architectural College Boston Massachusetts iBT 79 / 6.5
Bunker Hill Community College Boston Massachusetts iBT 38 / 5.0
Massachusetts College of Art and Design Boston Massachusetts iBT 85 / 6.5
Massachusetts College of Pharmacy Boston Massachusetts iBT 79 / 6.5
Mount IDA College Boston Massachusetts ELS 112
Wentworth Institute of Technology Boston Massachusetts iBT 71 / 6.0
Nichols College Dudley Massachusetts CBT 213
Lasell College Newton Massachusetts iBT 71 / 5.5
College of Southern Nevada Las Vegas Nevada iBT 45/ELS 109
Hesser College Manchester New Hampshire iBT 53
Fulton-Montgomery Community College Johnstown New York iBT 61
North Country Community College Saranac New York iBT 80
Southwestern Oregon Community College Coos Bay Oregon iBT 61
Warner Pacific College Portland Oregon iBT 71
Austin Community College Austin Texas iBT 71
Snow College Ephraim Utah iBT 61
Dixie State College of Utah St. George Utah iBT 61
Green River Community College * Auburn Washington iBT 61
Whatcom Community College Bellingham Washington iBT 61
Highline Community College Des Moines Washington iBT 61
Pierce College Lakewood Washington iBT 61
Edmonds Community College * Lynnwood Washington N/A
North Seattle Community College Seattle Washington iBT 61
Seattle Central Community College * Seattle Washington iBT 68 / 5.5
Shoreline Community College * Shoreline Washington iBT 72 / 6.0
Spokane Community College Spokane Washington iBT 61
Spokane Falls Community College Spokane Washington iBT 61
Clark College Vancouver Washington iBT 32

* = High School Completion Program Available

 

2. วิทยาลัย (Colleges) :

เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาหลักสูตร 4 ปี เปิดสอนในสาขาวิชาต่างๆ วิทยาลัยแห่งเปิดสอนถึงระดับปริญญาโท

3.   มหาวิทยาลัย (University)  :

เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีขึ้นไป มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะเปิดสอนจนถึงระดับปริญญาโทและเอกในสาขาต่างๆ

4. สถาบันเทคโนโลยี (Institute of Technology)  :

เป็นสถาบันที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีและอาจเปิดสอนจนถึงระดับปริญญาโทและเอก สถาบันเทคโนโลยีส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นที่การสอนในสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ที่มา :  คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศ TIECA GUIDE 2008 – 2009

รายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา

University – 4 Year City State TOEFL/IELTS
Troy University Troy Alabama iBT 61
University of North Alabama Florence Alabama iBT 61
Northern Arizona University Flagstaff Arizona iBT 70 / 6.0
University of Arkansas Fayetteville Arkansas iBT 80
Arkansas State University Jonesboro Arkansas iBT 61
Southern Arkansas University Magnolia Arkansas ELS 109
Menlo College Atherton California iBT 79
Woodbury University Burbank California iBT 61
California State University, Chico Chico California iBT 61
University of La Verne La Verne California ELS 112
Loyola Marymount University Los Angeles California iBT 80/ELS 112
Saint Mary’s College of California Moraga California iBT 71
Marymount College Rancho Palos Verdes California iBT 61
California International Business University San Diego California iBT 65 / 6.5
Platt College San Diego California N/A
National University San Diego California iBT 70 / 5.5
Golden Gate University San Francisco California ELS 112
San Francisco State University San Francisco California iBT 61 / 6.0
Dominican University of California San Rafael California ELS 112
Antioch University Santa Barbara California N/A
California Lutheran University Thousand Oaks California ELS 112
California State University, Stanislaus Turlock California iBT 61/ELS 112
Whittier College Whittier California iBT 100
Johnson & Wales University – Colorado Campus Denver Colorado iBT 80
University of Bridgeport Bridgeport Connecticut iBT 61
University of New Haven New Haven Connecticut iBT 80/ELS 112
Lynn University Boca Raton Florida iBT 61
Schiller International University Largo Florida iBT 79
Florida Institute of Technology Melbourne Florida ELS 109
Barry University Miami Florida ELS 112
Johnson & Wales University – Floria Campus Miami Florida iBT 80
Stetson University Orlando Florida ELS 112
The University of Tampa Tampa Florida ELS 112
University of South Florida Tampa Florida iBT 79 / 6.5
Art Institute of Atlanta Atlanta Georgia iBT 61
Bauder College Atlanta Georgia iBT 53
Southern Ploytechnic State University Marietta Georgia ELS 112
Hawaii Pacific University Honolulu Hawaii iBT 80/ELS 112
Idaho State University Pocatello Idaho ELS 112
Eastern Illinois University Charleston Illinois iBT 61
DePaul University Chicago Illinois iBT 80
Northern Illinois University DeKalb Illinois ELS 112
Dominican University River Forest Illinois ELS 112
Lewis University Romeoville Illinois ELS 112
Trine University Angola Indiana iBT 71
Indiana University – Purdue University Indianapolis Indianapolis Indiana ELS 109
Benedictine College Atchison Kansas iBT 72
Kansas Wesleyan University Salinas Kansas iBT 61
McNeese State University Lake Charles Los Angeles iBT 61
Louisiana Tech University Ruston Louisiana ELS 112
Kaplan University – Hagerstown Hagerstown Maryland iBT 53
Bay State College Boston Massachusetts iBT 61
Fisher College Boston Massachusetts iBT 61
Northeastern University Boston Massachusetts iBT 84 / 6.5
Northeastern University Global Pathways Boston Massachusetts iBT 61
School of the Museum of Fine Arts Boston Massachusetts iBT 80
University of Massachusetts Boston Boston Massachusetts iBT 79-80 / 6.0
New England Institute of Art Brookline Massachusetts iBT 71
Pine Manor College Chestnut Hill Massachusetts iBT 61
Dean College Franklin Massachusetts iBT 61
Mount Ida College Newton Massachusetts iBT 38
Grand Valley State University Allendale Michigan ELS 112
Saginaw Valley State University Kochville Township Michigan iBT 61
University of St. Thomas – Minnesota St. Paul Minnesota ELS 112
Southeast Missouri State University Cape Girardeau Missouri iBT 61
Truman State University Kirksville Missouri iBT 80
Northwest Missouri State University Maryville Missouri iBT 61
The University of Mississippi Oxford Mississippi iBT 79-80 / 6.0
Drury University Springfield Missouri iBT 71
Saint Louis University St. Louis Missouri iBT 80
University of Missouri – St. Louis St. Louis Missouri ELS 112
Montana State University Bozeman Montana iBT 71 / 6.0
University of Montana Missoula Montana iBT 61
New England College Henniker New Hampshire iBT 45
Hesser College Manchester New Hampshire iBT 53
Colby-Sawyer College New London New Hampshire iBT 61
Plymouth State University Plymouth New Hampshire ELS 112
Fairleigh Dickinson University Teaneck New Jersey ELS 112
Alfred State College (SUNY) Alfred New York iBT 61
Long Island University, CW Post Campus Brookville New York iBT 71
Adelphi University Garden City New York ELS 112
Berkeley College New York New York iBT 61
Metropolitan College of New York New York New York iBT 61
Manhattanville College Purchase New York iBT 80
College of Mount Saint Vincent Riverdale New York ELS 112
American International College Springfield New York iBT 70
Monroe College The Bronx New York iBT 61
Utica College Utica New York iBT 71
Johnson & Wales University – North Carolina Campus Charllotte North Carolina iBT 80
Queens University of Charlotte Charllotte North Carolina ELS 112
North Dakota State University Fargo North Dakota iBT 70
University of North Dakota Grand Forks North Dakota ELS 112
Ashland University Ashland Ohio iBT 79
Ohio University Athens Ohio iBT 80
Bowling Green State University Bowling Green Ohio iBT 61
University of Cincinnati Cincinnati Ohio ELS 112
Case Western Reserve University Cleveland Ohio ELS 112
Cleveland State University Cleveland Ohio iBT 65/ELS 112
Ohio Dominican University Columbus Ohio ELS 112
University of Dayton Dayton Ohio iBT 70/ELS 112
University of Findlay Findlay Ohio iBT 79
Oklahoma City University Oklahoma City Oklahoma iBT 79/ELS 112
Oregon State University Corvallis Oregon iBT 80 / 6.5
Pacific University Forest Grove Oregon iBT 79
Western Oregon University Monmouth Oregon iBT 61
Concordia University Portland Oregon ELS 112
Warner Pacific College Portland Oregon iBT 71
Moravian College Bethlehem Pennsylvania iBT 80
Widener University Chester Pennsylvania iBT 61
Lock Haven University Lock Haven Pennsylvania iBT 79
Art Institute of Philadelphia Philadephia Pennsylvania iBT 61
LaSalle University Philadelphia Pennsylvania iBT 76
Saint Joseph’s University Philadelphia Pennsylvania ELS 112
Chatham University Pittsburgh Pennsylvania iBT 80
Point Park University Pittsburgh Pennsylvania ELS 112
Johnson & Wales University – Rhode Island Providence Rhode Island iBT 80/ELS 112
Roger Williams University Bristol Rhode Island ELS 112
Clemson University Clemson South Carolina ELS 112
Tennessee Tech University Cookeville Tennessee iBT 61
Middle Tennessee State University Murfreesboro Tennessee ELS 112
University of Houston – Clear Lake Clear Lake Texas ELS 112
Dallas Baptist University Dallas Texas iBT 79
Texas Christian University Fort Worth Texas iBT 80
University of St. Thomas – Houston Houston Texas ELS 112
University of the Incarnate Word San Antonio Texas ELS 109
The University of Utah Salt Lake City Utah iBT 61 / 6.0
University of Utah Global Pathways Salt Lake City Utah iBT 45
St. Michael’s College Colchester Vermont iBT 80
Marymount University Arlington Virginia iBT 80
Central Washington University Ellensburg Washington iBT 70
Lake Washington Technical College Kirksville Washington iBT 45
Washington State University Pullman Washington iBT 68
City University of Seattle Bellevue Washington iBT 76
Salem International University Salem West Virginia N/A
St. Norbert College De Pere Wisconsin iBT 79
Marquette University Milwaukee Wisconsin IELTS 6/ELS112
University of Wisconsin Oshkosh Oshkosh Wisconsin iBT 71/ELS 112
University of Wisconsin – Superior Superior Wisconsin iBT 61
University of Wyoming Laramie Wyoming ELS 112


Back to Top
FEATURED PROGRAMS
เรียน MBA ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอังกฤษที่สิงค์โปร์ในราคาพิเศษ อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีมหาวิทยาลัย Top 30 ในอังกฤษ อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
สถานบัน FLS International จัดโปรโมชั่นส่วนลดสุดคุ้ม ลด 20% อ่านรายละเอียด..
RECOMMENDEDCONTACT US

สาขากรุงเทพฯ

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00-19.00 น.

โทร: 0-2943-8380
มือถือ 081-701-8574 และ 081-701-8575

e-mail : info@learningcurve-th.com

หรือ สาขาเชียงใหม่
เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.

โทร : 053-336-908

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม สามารถฝากข้อความ และทางเราจะติดต่อกลับไป โดย คลิกที่นี่