วีซ่า อังกฤษ

 

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าของนักเรียน ประเทศอังกฤษ

 

 1. Passport เล่มปัจจุบัน ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และเล่มเดิมที่มี
 2.  รูปถ่าย พื้นด้านหลังสีขาว  จำนวน 1 รูป (ขนาดดูตามเอกสารแนบไฟล์)
 3. เอกสารส่วนตัว เช่น สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ ของผู้สมัคร  บิดา และ มารดา
 4. สูติบัตร ฉบับจริง + สำเนา แปล หรือใบรับรองบุตร
 5. ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลผู้สมัคร บิดา มารดา (ถ้ามี)
 6. ใบทะเบียนสมรส บิดา มารดา (ถ้ามี)
 7. Transcripts  และ หลักฐานการเรียนอื่น Certificate เช่น ผลสอบ IELTS, TOEFL, TOEiC, NZQA ฯลฯ
 8. เอกสารใบตอบรับจากสถาบันที่เรียน CAS STATEMENT (แบบ TIER 4) และ Visa Letter (Student Visitor)
 9.  ใบตรวจปอดจาก IOM (รายละเอียดดูตามเอกสารแนบไฟล์)
 10. Bank Statement (ควรเป็นผู้ปกครอง บิดาหรือมารดา มีระบุว่าขอเป็นsponsor ชื่อนักเรียน )
  สำหรับเรื่องเงินในบัญชีออมทรัพย์ ควรจะมีไว้อย่างน้อย 28 วันนะคะ ส่วนเท่าไรนั้น ขึ้นอยู่กับระยะเวลาเรียนนัก ถ้าไปในลอนดอน ควรมี่เงินฝากอย่างน้อย1,020 ปอนด์ต่อเดือน ส่วนถ้าไปเรียนนอกลอนดอนควรมีเงินอย่างน้อย 820 ปอนด์ต่อเดือนค่ะ (Bank letter อายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันที่ไปยื่นวีซ่า)
 11. กรณีสปอนเซอร์เป็นเจ้าของกิจการ ต้องหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทคัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน
 12. กรณีสปอนเซอร์เป็นพนักงานบริษัทต้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน ระบุตำแหน่งงาน วันเริ่มทำงาน
 13. สปอนเซอร์อาจมีหลักฐานอื่นๆเพื่อสนับสนุนเช่น ค่าเช่าที่ดิน ,เงินลงทุน, หุ้น
 14. แบบฟอร์มขอวีซ่ากรอกวีซ่าทางออนไลน์เท่านั้น (LC จัดเตรียมให้)
 15. การนัดหมายวันยื่นวีซ่าได้เมื่อกรอกแบบฟอร์มออนไลน์แล้ว (LC จัดเตรียมให้)
 16. การชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าโดยตัดบัตร เครดิต วีซ่า หรือ มาสเตอร์การ์ด เท่านั้น

หมายเหตุ :-  1.ระยะเวลาที่ใช้ในการขอวีซ่าปกติ 12-15 วันทำการต้องได้รับอีเมล์แจ้งจากสถานทูตก่อน

กรณีขอวีซ่าเร่งด่วนเสียขอค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 6,600 บาทให้กับทางสถานทูต
(ใช้เวลา 3-5 วันทำการ) หรือ กรณีขอวีซ่าวันเสาร์ จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
2.ค่าธรรมเนียมสำหรับการทำวีซ่าอังกฤษ
ค่าธรรมเนียมตามประเภทของวีซ่านักเรียน
- General Student Visa (Visitor) ประมาณ 136  USD Student Visitor
-  Extended (มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 11 เดือน) ประมาณ  259 USD
- Student Visitor  (Tier 4) ประมาณ 515 USD
ท่านจะให้บริษัทเลอร์นนิ่งเคิร์ฟ ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าโดยตัดบัตรเครดิต ประเภท วีซ่า หรือ มาสเตอร์การ์ด เท่านั้น โดยท่านต้องบอกรายละเอียดของบัตรเครดิต ชื่อ นามสกุลบนบัตร ที่อยู่ /วัน เดื่อนปีเกิด /วงเงิน/วันหมดอายุบัตร เป็นต้น และต้องมีการส่ง OTP Code กลับมาให้ด้วย (รายละเอียดเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องวีซ่าจะแจ้งให้ทราบเป็นลำดับไป)

สถานที่ในการไปยื่นวีซ่าของนักเรียน ประเทศอังกฤษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Back to Top
FEATURED PROGRAMS
แนะนำโรงเรียนอินเตอร์/โรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงในประเทศสิงคโปร์ อ่านรายละเอียด..
การเรียนต่อปริญญาตรีมหาวิทยาลัย Top 10 ในอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีสิงค์โปร์ 2 ปีจบ อ่านรายละเอียด..
RECOMMENDEDCONTACT US

สำนักงานใหญ่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.

วันเสาร์ เวลา 10.00-17.00 น.

โทร:02-943-8380

มือถือ : 065-562-6464 และ 086-326-8241

e-mail: info@learningcurve-th.com

สาขาเชียงใหม่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.

โทร: 053-336-908

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม สามารถฝากข้อความ และทางเราจะติดต่อกลับไป โดย คลิกที่นี่