ซัมเมอร์ อังกฤษ

กรุณาเลือกโปรแกรมที่ท่านสนใจ

โปรแกรมเดือน ตุลาคม 2559 ใหม่ล่าสุด…!!!

  Study Tour in Bath England   เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
.        …วันที่ 2-22 ตุลาคม 2559  สถาบัน Languages United
…        .สำหรับนักเรียนอายุ 10 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ…

 Study Tour in Greenwich London England เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ.วันที่ 2 ตุลาคม 2559 กับ สถาบัน ULC Central London เเละ ULC Greenwich สำหรับ
…………………………..นักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ…  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Study Tour in London เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
กับ สถาบัน Language in London สำหรับนักเรียนอายุ 17 ปีขึ้นไป อ่านต่อ…  

 

Study Tour in Millfield เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
……………… ….วันที่ 10 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2559กับ สถาบัน Millfield Schools
……………….. ..สำหรับนักเรียนอายุ 6 ปีขึ้นไป  อ่านต่อ…  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

    Study Tour in Greenwich London England เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
วันที่ 3 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559กับ สถาบัน ULC Central London เเละ 
………………………..ULC Greenwich สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ…  

              Study Tour in Bath England   เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
.        …วันที่ 28 มีนาคม– 24 เมษายน 2559  สถาบัน Languages United
…        .สำหรับนักเรียนอายุ 10 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ…

 

          Study Tour in Cambridge  เรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนรัฐบาลช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
     ….วันที่ 6 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2559  สถาบัน Cambridge  Regional College
        ..สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ…

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

….Study Tour in Bath England   เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
….วันที่ 4 – 24 ตุลาคม 2558  สถาบัน Languages United
….สำหรับนักเรียนอายุ 10 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ…

 

Study Tour in Greenwich London England เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
.วันที่ 4-25 ตุลาคม 2558 กับ สถาบัน ISIS Education
………………….สำหรับนักเรียนอายุ 9 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ…  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Study Tour inMillfield Schools England เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
วันที่ 5 กรกฎาคม – 3สิงหาคม  2558 กับ ทีมงาน Millfield  Schools
สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ…  

Study Tour in Greenwich London England เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
วันที่ 2 -30 กรกฎาคม  2558 กับ สถาบัน ISIS Education
สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ…  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Study Tour in Greenwich London England เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
วันที่ 7 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2558 กับ สถาบัน ISIS Education
สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ…  

 

Study Tour in House Belfast เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
วันที่ 7 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2558 กับ สถาบัน INTERNATIONAL HOUSE BELFAST
สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ… 

 

 Study Tour in Bath England   เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
วันที่6 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2558  สถาบัน Languages United
สำหรับนักเรียนอายุ 10 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ…

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

โปรแกรมปี 2557 


Study Tour in Greenwich London England เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
วันที่ 5 ตุลาคม – 26ตุลาคม 2557 กับ สถาบัน ISIS Education
สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ… 

Study Tour in Greenwich London England เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
วันที่ 5 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2557 กับ สถาบัน ISIS Education
สำหรับนักเรียนอายุ 14 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ…

Study Tour in London England เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
วันที่ 6 เมษา – 3 พฤษา 2557 สถาบัน Bloomsbury International
สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ…

 

Study Tour in Brighton England เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
วันที่ 6 เมษา – 3 พฤษา 2557 สถาบัน Stafford House School of English
สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษอ่านต่อ…

 

 

Study Tour in Bath England   เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
วันที่ 6 เมษา – 3 พฤษา 2557 สถาบัน Languages United
สำหรับนักเรียนอายุ 10 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ…

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

โปรแกรมปี 2556 

Study Tour in Greenwich London England

เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
วันที่ 6 – 27 ตุลาคม 2556 กับ สถาบัน ISIS Education
สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ…

 

 

Study Tour in Bath England

เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
วันที่ 6 – 26 ตุลาคม 2556 สถาบัน Languages United
สำหรับนักเรียนอายุ 10 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ…

 

 

Study tour in Torquay England

เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ

วันที่ 6 – 27 ตุลาคม 2556

สำหรับนักเรียนอายุ 12 – 18 ปี พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ…

 

 

Study tour in Wimbledom London

เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ

วันที่ 6 – 28 ตุลาคม 2556

สำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ…

 

 

โปรแกรมซัมเมอร์ปี 2556 ที่ผ่านมา

ช่วงปิดเทอมใหญ่

 

โปรแกรมซัมเมอร์ปี 2555 ที่ผ่านมา

ช่องปิดเทอมเล็ก

ช่วงปิดเทอมใหญ่

โปรแกรมซัมเมอร์ ปี 2554 ที่ผ่านมา

 

 โปรแกรมซัมเมอร์ 2014 ประเทศอื่นๆ

 

 

Back to Top
FEATURED PROGRAMS
เรียน MBA ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอังกฤษที่สิงค์โปร์ในราคาพิเศษ อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีมหาวิทยาลัย Top 30 ในอังกฤษ อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
สถานบัน FLS International จัดโปรโมชั่นส่วนลดสุดคุ้ม ลด 20% อ่านรายละเอียด..
RECOMMENDEDCONTACT US

สาขากรุงเทพฯ

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00-19.00 น.

โทร:02-943-8380

มือถือ : 081-701-8574 และ 081-701-8575

e-mail: info@learningcurve-th.com

สาขาเชียงใหม่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.

โทร: 053-336-908

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม สามารถฝากข้อความ และทางเราจะติดต่อกลับไป โดย คลิกที่นี่