ซัมเมอร์ อังกฤษ

กรุณาเลือกโปรแกรมที่ท่านสนใจ

โปรแกรมเดือน กรกฎาคม 2561 ใหม่ล่าสุด…!!!

 

  Study Tour in Cambridge  เรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนรัฐบาลช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
 วันที่ 9 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2561  สถาบัน Cambridge  Regional College สำหรับนักเรียนอายุ 14 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ…

 

  Study Tour in Greenwich London England เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
..วันที่ 3 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559กับ สถาบัน ULC Central London เเละ ULC Greenwich

……………………..สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ…  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Study Tour in Millfield Schools  เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
วันที่ 9 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม  2560 กับ ทีมงาน Millfield  Schools อ่านต่อ…  

 

Study Tour in Goldsmiths University  เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
วันที่ 17 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม  2560 กับ สำหรับนักเรียนอายุ 12-17 ปี อ่านต่อ…  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Study Tour in Bath England  เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
. วันที่ 2-30 เมษายน 2560  สถาบัน Languages United สำหรับนักเรียนอายุ 10 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ…

 

 Study Tour in Cambridge  เรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนรัฐบาลช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
 วันที่ 10 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2560  สถาบัน Cambridge  Regional College สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ…

 

 Study Tour in Greenwich London England เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ วันที่ 2 – 29 เมษายน 2560 กับ สถาบัน ULC Central London เเละ ULC Greenwich สำหรับ                                                         นักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ…  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Study Tour in Bath England   เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
.        …วันที่ 2-22 ตุลาคม 2559  สถาบัน Languages United
…        .สำหรับนักเรียนอายุ 10 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ…

 

Study Tour in Greenwich London England เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ.วันที่ 2 ตุลาคม 2559 กับ สถาบัน ULC Central London เเละ ULC Greenwich สำหรับ
…………………………..นักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ…  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Study Tour in London เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
กับ สถาบัน Language in London สำหรับนักเรียนอายุ 17 ปีขึ้นไป อ่านต่อ…  

 

Study Tour in Millfield เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
……………… ….วันที่ 10 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2559กับ สถาบัน Millfield Schools
……………….. ..สำหรับนักเรียนอายุ 6 ปีขึ้นไป  อ่านต่อ…  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

    Study Tour in Greenwich London England เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
วันที่ 3 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559กับ สถาบัน ULC Central London เเละ 
………………………..ULC Greenwich สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ…  

              Study Tour in Bath England   เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
.        …วันที่ 28 มีนาคม– 24 เมษายน 2559  สถาบัน Languages United
…        .สำหรับนักเรียนอายุ 10 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ…

 

          Study Tour in Cambridge  เรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนรัฐบาลช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
     ….วันที่ 6 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2559  สถาบัน Cambridge  Regional College
        ..สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ…

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

….Study Tour in Bath England   เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
….วันที่ 4 – 24 ตุลาคม 2558  สถาบัน Languages United
….สำหรับนักเรียนอายุ 10 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ…

 

Study Tour in Greenwich London England เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
.วันที่ 4-25 ตุลาคม 2558 กับ สถาบัน ISIS Education
………………….สำหรับนักเรียนอายุ 9 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ…  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Study Tour inMillfield Schools England เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
วันที่ 5 กรกฎาคม – 3สิงหาคม  2558 กับ ทีมงาน Millfield  Schools
สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ…  

Study Tour in Greenwich London England เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
วันที่ 2 -30 กรกฎาคม  2558 กับ สถาบัน ISIS Education
สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ…  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Study Tour in Greenwich London England เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
วันที่ 7 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2558 กับ สถาบัน ISIS Education
สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ…  

 

Study Tour in House Belfast เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
วันที่ 7 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2558 กับ สถาบัน INTERNATIONAL HOUSE BELFAST
สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ… 

 

 Study Tour in Bath England   เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
วันที่6 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2558  สถาบัน Languages United
สำหรับนักเรียนอายุ 10 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ…

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

โปรแกรมปี 2557 


Study Tour in Greenwich London England เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
วันที่ 5 ตุลาคม – 26ตุลาคม 2557 กับ สถาบัน ISIS Education
สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ… 

Study Tour in Greenwich London England เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
วันที่ 5 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2557 กับ สถาบัน ISIS Education
สำหรับนักเรียนอายุ 14 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ…

Study Tour in London England เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
วันที่ 6 เมษา – 3 พฤษา 2557 สถาบัน Bloomsbury International
สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ…

 

Study Tour in Brighton England เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
วันที่ 6 เมษา – 3 พฤษา 2557 สถาบัน Stafford House School of English
สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษอ่านต่อ…

 

 

Study Tour in Bath England   เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
วันที่ 6 เมษา – 3 พฤษา 2557 สถาบัน Languages United
สำหรับนักเรียนอายุ 10 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ…

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

โปรแกรมปี 2556 

Study Tour in Greenwich London England

เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
วันที่ 6 – 27 ตุลาคม 2556 กับ สถาบัน ISIS Education
สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ…

 

 

Study Tour in Bath England

เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ
วันที่ 6 – 26 ตุลาคม 2556 สถาบัน Languages United
สำหรับนักเรียนอายุ 10 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ…

 

 

Study tour in Torquay England

เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ

วันที่ 6 – 27 ตุลาคม 2556

สำหรับนักเรียนอายุ 12 – 18 ปี พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ…

 

 

Study tour in Wimbledom London

เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมที่อังกฤษ

วันที่ 6 – 28 ตุลาคม 2556

สำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป พร้อมส่วนลดพิเศษ อ่านต่อ…

 

 

โปรแกรมซัมเมอร์ปี 2556 ที่ผ่านมา

ช่วงปิดเทอมใหญ่

 

โปรแกรมซัมเมอร์ปี 2555 ที่ผ่านมา

ช่องปิดเทอมเล็ก

ช่วงปิดเทอมใหญ่

โปรแกรมซัมเมอร์ ปี 2554 ที่ผ่านมา

 

 โปรแกรมซัมเมอร์ 2017 ประเทศอื่นๆ

 

 

Back to Top
FEATURED PROGRAMS
แนะนำโรงเรียนอินเตอร์/โรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงในประเทศสิงคโปร์ อ่านรายละเอียด..
การเรียนต่อปริญญาตรีมหาวิทยาลัย Top 10 ในอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีสิงค์โปร์ 2 ปีจบ อ่านรายละเอียด..
RECOMMENDEDCONTACT US

สำนักงานใหญ่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.

วันเสาร์ เวลา 10.00-17.00 น.

โทร:02-943-8380

มือถือ : 065-562-6464 และ 086-326-8241

e-mail: info@learningcurve-th.com

สาขาเชียงใหม่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.

โทร: 053-336-908

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม สามารถฝากข้อความ และทางเราจะติดต่อกลับไป โดย คลิกที่นี่