Oxford Tutorial College

Oxford Tutorial College (OTC)

Oxford Tutorial College หรือ OTC เป็นสถาบันสอน ‘A’ Level หรือที่เรียกอีกอย่างว่า Sixth Form College และสอน GCSE โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ในเมือง Oxford ประเทศ อังกฤษ สำหรับนักเรียนอังกฤษ และนักเรียนต่างชาติที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยที่ดีในอังกฤษต่อไป  โรงเรียนนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 และมีชื่อเสียงโดดเด่นทางด้านการสอนเพื่อเตรียมสอบ ‘A’ Level ที่เป็นการสอบข้อสอบกลางระดับประเทศ เพื่อก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยดีๆ ในอังกฤษต่อไป

การสอนของสถาบันนี้มีการสอนเฉพาะตัว โดยจะแบ่งเป็นชั้นเรียนเล็กๆ ที่มีนักเรียนในห้องเพียงแค่ 6 คน และมีการเรียนแบบตัวต่อตัวด้วย การเรียนในชั้นเรียนที่มีนักเรียนน้อยๆ หรือเรียนเดี่ยวแบบนี้จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากขึ้น เรียนตามทันสำหรับนักเรียนที่อ่อน สำหรับนักเรียนที่เก่งก็จะสามารถเรียนได้เร็วขึ้นเพื่อให้เหมาะกับสมรรถภาพของนักเรียนเอง  ระบบการเรียนการสอนแบบนี้จะทำให้นักเรียนเรียนได้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น เข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้นและลึกซึ้ง เข้าใจมากขึ้น เพราะเหมาะกับความรู้และความสามารถของนักเรียนเอง  อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์สอนตัวต่อตัวจะให้ความสนใจกับนักเรียนแต่ละคน เพราะอาจารย์จะรู้จักนักเรียนดี ว่าแต่ละคนอ่อนหรือแข็งตรงจุดไหน ตรงไหนต้องปรับปรุง พัฒนา หรือตรงไหนเข้าใจดีแล้ว ทำให้อาจารย์สามารถติดตามผลการเรียนของนักเรียนให้ได้ดีขึ้น และก็มีอาจารย์อีกกลุ่มหนึ่งคอยช่วยเหลือนักเรียนโดยการให้ความแนะนำเกี่ยวกับเรื่องอาชีพในอนาคตที่น้องๆ สนใจในอนาคต รวมทั้งช่วยในเรื่องการเลือกคณะ และมหาวิทยาลัยที่น้องๆ ต้องการสมัคร ช่วยในเรื่องการสมัครมหาวิทยาลัย แนะเคล็ดลับการเรียนให้เรียนได้ดี รวมทั้งช่วยติว  โดยทางโรงเรียนมีการจัดสอบเป็นประจำ เพื่อให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับข้อสอบ ระบบการสอบเพื่อเพิ่มความคุ้นชินและเพื่มความมั่นใจให้กับนักเรียน

จุดประสงค์สำคัญที่สุดที่ทางโรงเรียนตั้งเป้าคือ ให้นักเรียนได้รับตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดที่นักเรียนสมัคร นักเรียนส่วนใหญ่ที่เรียนจบของทางโรงเรียนได้รับการตอบรับจาก U Top 30 ของประเทศ ทางโรงเรียนจึงให้ความช่วยเหลือและให้การแนะแนวให้แก่นักเรียน เพื่อให้น้องๆ ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่เหมาะกับความรู้ ความสามารถของนักเรียนจริงๆ และเกิดผลที่ดีที่สุดแก่นักเรียน

คณะอาจารย์ของทางโรงเรียนก็ได้รับการคัดเลือกอย่างดี มีทั้งจบการศึกษาระดับปริญญาโท แล้วก็มีทั้งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน สถาบัน Oxford Tutorial College ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Oxford ที่สวยงาม สะดวกในการคมนาคมมากๆ มีพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ร้านหนังสือ และ Gallery อยู่ในละแวกเดียวกัน ที่พักของนักเรียนก็มีทั้งแบบ homestay และ แบบ student residence คือแบบหอพัก สามารถเดินทางไปเรียนได้ง่าย โรงเรียนนี้ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี เพื่อให้นักเรียนและน้องๆได้รับในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่ออนาตตที่ดีของนักเรียนแต่ละคน

  

การเปิดเทอมของโรงเรียนแบบเป็นแบบเดียวกับการศึกษาระบบอังกฤษ มี 3 เทอมต่อปี เริ่มที่เดือนกันยายน/ตุลาคม จนถึง มิถุนายน/กรกฏาคม ของปีถัดไป แต่ละเทอมจะมีปิดเทอม 1 สัปดาห์คั่นในแต่ละเทอม

หลักสูตรที่เปิดสอน

One Year GCSE

หลักสูตร GCSE แบบ 1 ปีที่ทางโรงเรียนเปิดสอน เหมาะสำหรับน้องๆ ที่จบ ม. 4 หรือ Year 10 และจะไปต่อ Year 11 คือปีสุดท้ายของมัธยมปลาย secondary school หรือสำหรับนักเรียนที่เรียน Year 11 แล้วและได้คะแนนไม่ดีจึงอยากเรียนซ้ำ Year 11 หรือมีอายุน้อยกว่า 16 ปี ยังเข้า ‘A’ Level ไม่ได้จึงอยากเตรียมความพร้อมให้วิชาการแน่นขึ้น นักเรียนสามารถเรียน 5-8 วิชาแล้วแต่ระดับภาษาอังกฤษของนักเรียน วิชาหลักมีดังนี้ Mathematics, English, Information & Communication Techonology, Science and Business วิชาเลือกมีดังนี้ History, English Literature, Art & Design, French, Spanish, German, Economics, Geography, Religious Studies, Biology, Chemistry and Physics

 

 

‘A’ Level

โดยทั่วไป ‘A’ Level จะใช้เวลาเรียนตั้งแต่ 3-6 เทอม แต่หลักสูตรเรียนเต็ม 2 ปี (6 เทอม) จะเหมาะกับนักเรียนที่สุด การเลือกแต่ละวิชาเรียนมีความสำคัญมากเพื่อให้เหมาะกับความสนใจ ความรู้ ความสามารถ และความชอบ ความถนัดของนักเรียนเอง รวมถึงผลการเรียนที่ผ่านๆ มา เพื่อช่วยให้น้กเรียนได้ตัดสินเลือกให้ดีที่สุด สำหรับสาขาวิชาที่ตนเองจะมุ่งไปในอนาคต  ทางโรงเรียนจะมีวิธีการสอนที่ชัดเจน ตรงจุด ตรงประเด็น โดยมีการทดสอบความเข้าใจ และการทำแบบฝึกหัดอย่างต่อเนื่อง ทำข้อสอบเก่าๆ เยอะๆ  เพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะการตอบคำถามให้ดีขึ้นเรื่อยๆ อาจารย์จะให้การดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด โดยขนาดของนักเรียนในแต่ละห้องจะมีเพียง 6 คนอยู่แล้ว แต่หากนักเรียนต้องการเรียนแบบตัวต่อตัว เพื่อให้เรียนทันเพื่อนในชั้นสำหรับนักเรียนที่ตามเพื่อนไม่ทัน หรือสำหรับนักเรียนที่เรียนเก่งมาก ก็สามารถเรียนตัวต่อตัวเพื่อให้บทเรียนเหมาะกับระดับความสามารถที่สูงของนักเรียนได้ค่ะ

ในช่วง 2 ปีที่น้องๆ เรียน ‘A’ Level  จะประกอบด้วย 4 หรือบางครั้งก็เป็น 6 modules ปีแรกจะเรียกว่า AS Level (Advanced Subsidiary Level) เรียน 4 วิชา และปีที่สองจะเรียกว่า A2 Level (Advanced Level) เรียน 3 วิชา โดยการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในอังกฤษจะต้องมีเรียน 3 วิชาเป็นอย่างต่ำ การสอบ  ’A’ Level  จะมีช่วง January เป็นช่วงต้นปีการศึกษาของปี และเดือน June เป็นช่วงสิ้นสุดของภาคการศึกษาของปี การสอบจะมีทั้งข้อเขียนและปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับวิชาที่เรียน

ตอนเรียนจบ  ’A’ Level  จะต้องได้เกรด E ขึ้นไปในแต่ละวิชา เกรดสูงสุดคือ A* ระดับการตัดเกรดเป็นดังนี้

90% +        — A*

80% – 89% — A

70% – 79% — B

60% – 69% — C

50% – 59% — D

40% – 49% — E

ต่ำกว่า 40%  — U

วิชาที่นักเรียนนิยมเรียนและเปิดสอนมีดังนี้

Accounting, Ancient History, Art & Design, Biology, Business Studies, Chemistry, Chinese, Classical Civilisation, Communication Studies, Computing, Design & Technology, Economics, English, English Literature, Film Studies, French, Further Mathematics, Geography, German, Government & Politics, Greek, History, Human Biology, Information & Communication Technology, Latin, Law, Mathematics, Media Studies, Music, Music Technology, Philosophy, Photography, Physics, Psychology, Religious Studies, Russian และ Sociology

 

 

 

 

 Back to Top
FEATURED PROGRAMS
แนะนำโรงเรียนอินเตอร์/โรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงในประเทศสิงคโปร์ อ่านรายละเอียด..
การเรียนต่อปริญญาตรีมหาวิทยาลัย Top 10 ในอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีสิงค์โปร์ 2 ปีจบ อ่านรายละเอียด..
RECOMMENDEDCONTACT US

สำนักงานใหญ่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.

วันเสาร์ เวลา 10.00-17.00 น.

โทร:02-943-8380

มือถือ : 065-562-6464 และ 086-326-8241

e-mail: info@learningcurve-th.com

สาขาเชียงใหม่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.

โทร: 053-336-908

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม สามารถฝากข้อความ และทางเราจะติดต่อกลับไป โดย คลิกที่นี่