University of Sheffield

University of Sheffield

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยย้อนกลับไปในปี 1828 เมื่อ Sheffield School of Medicine ได้ก่อตั้งขึ้น ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยในปี 1905 มหาลัยได้เติบโตทั้งด้านชื่อเสียงและขนาดจนกลายเป็นสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติ ด้วยจำนวนนักศึกษามากกว่า 24,000 คน ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษานานาชาติมากกว่า 131 ประเทศทั่วโลก เมือง Sheffield อยู่ใจกลางประเทศตั้งอยู่ในเขตที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สะดวกสบายสามารถเดินทางไปยังเมืองสำคัญต่างๆของสหราชอาณาจักรมีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างเช่นเดียวกับเมืองใหญ่และเป็นกันเอง มหาวิทยาลัยมีสาขาที่เปิดสอนเด่นๆ อยู่มากมาย เช่น architecture, town and regional planning, geography, mechanical engineering, music, English, Russian, politics, history, Asian studies, computer science, dentistry, journalism และ religious studies เป็นต้น ทำไมต้องเลือกเรียนที่ University of Sheffield

  • มหาวิทยาลัยติดTop 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก(Time Higher Education World Reputation Rankings 2011)
  • มหาวิทยาลัยเปิดสอนมากกว่า 180 สาขา
  • Sheffield เป็นเมืองที่มีต้นไม้มากที่สุดเมืองหนึ่งให้บรรยกาศร่มลื่นและไม่ห่างจากลอนดอนเพียง2ชั่วโมงโดยรถไฟ

หากต้องการเข้าเรียนที่ University of Sheffield นักเรียนสามารถเข้าเรียน Foundation Program กับ Kaplan International Colleges ก่อน หลังจากจบ Foundation Program แล้ว และทำคะแนนได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักเรียนก็สามารถเข้าเรียนต่อที่ University of Sheffield ได้เลย

Kaplan International Colleges

เปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมทางวิชาการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เป็นพันธมิตรในสหราชอาณาจักร Kaplan International Colleges จะอยู่ในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรเพื่อให้นักเรียนมีการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัยในขณะที่การเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ชั้นเรียนมีขนาดเล็กและอาจารย์ผู้สอนที่เป็นมิตรเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนแต่ละคนมีความเข้าในบทเรียนทุกบท มีการกวดวิชาและสนับสนุนทางการเรียนรู้จะมีการตรวจสอบเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการของนักเรียนแต่ละคนผ่านการประชุมแบบหนึ่งต่อหนึ่ง มีเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ, tutorials ตัวต่อตัวเพื่อไปสู่ความสำเร็จของนักเรียน หลังจากจบหลักสูตรนักเรียนจะได้รับการประกันการรับเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตร

มีหลักสูตรที่เปิด

Foundation Certificate

เข้าเรียนหลักสูตรนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะเข้าไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในหลากหลายสาขาวิชาระดับปริญญาตรี นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการศึกษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในสาขาต่างๆ

  • Business, Law and Social Sciences เพื่อเข้าเรียนในหลากหลายสาขาของ ธุรกิจ กฎหมาย และ สังคมศาสตร์
  • Science and Engineering เพื่อเข้าเรียนในหลากหลายสาขาทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

สำหรับนักเรียนที่สนใจจะเข้าเรียนจะต้องมีผลภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้

  • IELTS จะต้องได้ 5.0

Graduate Diploma

หลักสูตรการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการศึกษาทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาโทที่นักเรียนเลือก เข้าเรียนหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้รับประโยชน์จากการเรียนการสอนและการเข้าถึงทรัพยากรของมหาวิทยาลัย มีหลักสูตรที่เปิดสอน

  • Business, Law and Social Sciences เพื่อเข้าเรียนในหลากหลายสาขาของ ธุรกิจ กฎหมาย และ สังคมศาสตร์
  • Science and Engineering เพื่อเข้าเรียนในหลากหลายสาขาทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

สำหรับนักเรียนที่สนใจจะเข้าเรียนจะต้องมีผลภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้

  • IELTS จะต้องได้ 5.5


Back to Top
FEATURED PROGRAMS
แนะนำโรงเรียนอินเตอร์/โรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงในประเทศสิงคโปร์ อ่านรายละเอียด..
การเรียนต่อปริญญาตรีมหาวิทยาลัย Top 10 ในอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีสิงค์โปร์ 2 ปีจบ อ่านรายละเอียด..
RECOMMENDEDCONTACT US

สำนักงานใหญ่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.

วันเสาร์ เวลา 10.00-17.00 น.

โทร:02-943-8380

มือถือ : 065-562-6464 และ 086-326-8241

e-mail: info@learningcurve-th.com

สาขาเชียงใหม่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.

โทร: 053-336-908

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม สามารถฝากข้อความ และทางเราจะติดต่อกลับไป โดย คลิกที่นี่