University of Brighton

University of Brighton

มหาวิทยาลัยเป็นรากฐานทางวิชาการย้อนกลับไปช่วงกลางศตวรรษที่ 19 ในไบรตันและกลางศตวรรษที่ 20 ใน Eastbourne มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นมาในปี 1859, ไบรตันได้กลายมาเป็นมหาวิทยาลัยในปี 1992 University of Brighton เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสามวิทยาลัย คือ Brighton at Grand Parade, Moulsecoomb และ Falmer  ไบรตันเป็นสถานที่ที่เป็นมิตรกับนักเรียนมีสโมสร, ผับ,ร้านอาหารโรงภาพยนตร์และแน่นอนมีชายหาด ทั้งหมดตั้งอยู่ริมทะเลและนักศึกษามีโอกาสเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการพักผ่อนหย่อนใจเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยมีสาขาที่เปิดสอนเด่นๆอยู่มากมาย เช่น  Art and design, linguistics and biomedical sciences as well as computer science, sports และ education เป็นต้น ทำไมต้องเลือกเรียนที่University of Brighton

 • นักศึกษาที่จบการศึกษามากกว่า 88%จะได้รับกาจจ้างงานหรือเรียนต่อภายในเวลา 6เดือน
 • นักศึกษามีกว่าพอใจกับการเรียนที่ University of Brighton มากกว่า 90% สำรวจโดย National Student Survey 2010
 • Brighton เป็นเมืองที่ติดชายทะเลมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียนและยังไม่ไกลจากลอนดอนเพียง1ชั่วโมงโดยรถไฟ

หากต้องการเข้าเรียนที่ University of Brighton นักเรียนสามารถเข้าเรียน Foundation Program กับ Kaplan International Colleges ก่อน หลังจากจบ Foundation Program แล้ว และทำคะแนนได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักเรียนก็สามารถเข้าเรียนต่อที่ University of Brighton ได้เลย

Kaplan International Colleges

เปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมทางวิชาการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เป็นพันธมิตรในสหราชอาณาจักร Kaplan International Colleges จะอยู่ในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรเพื่อให้นักเรียนมีการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัยในขณะที่การเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ชั้นเรียนมีขนาดเล็กและอาจารย์ผู้สอนที่เป็นมิตรเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนแต่ละคนมีความเข้าในบทเรียนทุกบท มีการกวดวิชาและสนับสนุนทางการเรียนรู้จะมีการตรวจสอบเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการของนักเรียนแต่ละคนผ่านการประชุมแบบหนึ่งต่อหนึ่ง มีเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ, tutorials ตัวต่อตัวเพื่อไปสู่ความสำเร็จของนักเรียน หลังจากจบหลักสูตรนักเรียนจะได้รับการประกันการรับเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตร

มีหลักสูตรที่เปิด

Foundation Certificate

เข้าเรียนหลักสูตรนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะเข้าไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในหลากหลายสาขาวิชาระดับปริญญาตรี นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการศึกษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในสาขาต่างๆ

 • Business, Tourism, Hospitality and Social Sciences เพื่อเข้าเรียนในหลากหลายสาขาของธุรกิจ การท่องเที่ยว การโรงแรมและสังคมศาสตร์
 • Computing and Creative Technologies เพื่อเข้าเรียนในหลากหลายสาขาทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์
 • Science and Engineering เพื่อเข้าเรียนในหลากหลายสาขาทางวิทยศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

สำหรับนักเรียนที่สนใจจะเข้าเรียนจะต้องมีผลภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้

 • IELTS จะต้องได้ 5.5

Diploma

หลักสูตรการศึกษานี้จะเทียบเท่ากับปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในชั้นปีที่สองของมหาวิทยาลัย นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการศึกษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือความรู้เพื่อความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปิดสอน

 • Business เพื่อเข้าเรียนในหลากหลายสาขาทางธุรกิจ

สำหรับนักเรียนที่สนใจจะเข้าเรียนจะต้องมีผลภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้

 • IELTS จะต้องได้ 5.5

Graduate Diploma

หลักสูตรการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการศึกษาทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาโทที่นักเรียนเลือก เข้าเรียนหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้รับประโยชน์จากการเรียนการสอนและการเข้าถึงทรัพยากรของมหาวิทยาลัย มีหลักสูตรที่เปิดสอน

 • Business, Tourism, Hospitality and Social Sciences เพื่อเข้าเรียนในหลากหลายสาขาของ ธุรกิจ ท่องเที่ยว การโรงแรม และ สังคมศาสตร์

สำหรับนักเรียนที่สนใจจะเข้าเรียนจะต้องมีผลภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้

 • IELTS จะต้องได้ 5.5


Back to Top
FEATURED PROGRAMS
แนะนำโรงเรียนอินเตอร์/โรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงในประเทศสิงคโปร์ อ่านรายละเอียด..
การเรียนต่อปริญญาตรีมหาวิทยาลัย Top 10 ในอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีสิงค์โปร์ 2 ปีจบ อ่านรายละเอียด..
RECOMMENDEDCONTACT US

สำนักงานใหญ่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.

วันเสาร์ เวลา 10.00-17.00 น.

โทร:02-943-8380

มือถือ : 065-562-6464 และ 086-326-8241

e-mail: info@learningcurve-th.com

สาขาเชียงใหม่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.

โทร: 053-336-908

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม สามารถฝากข้อความ และทางเราจะติดต่อกลับไป โดย คลิกที่นี่