Nottingham Trent University

Nottingham Trent University

ในปี 1843 เมื่อ The Nottingham Government School of Design ได้ถูกเปิดขึ้นและเมื่อ
ในปี 1992 Nottingham Trent University ได้เปิดตัวในสถานะมหาวิทยาลัย
ในปี 2010 มหาวิทยาลัยได้มีการตกแต่อาคารใหม่ Newton และ อาคาร Arkwright ให้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่โดดเด่นใหม่ในใจกลางของเมือง Nottingham Trent University เราสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเป็นประจำและให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาของนักเรียน กีฬาและการออกกำลังกายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตที่จะทำในเวลาสันทนาการ มหาวิทยาลัยมีสาขาที่เปิดสอนเด่นๆ อยู่มากมาย เช่น Art and Design, Business, Law, Social Sciences, Computing, Media and Communication เป็นต้น ทำไมต้องเลือกเรียนที่ Nottingham Trent University

 • Nottingham เป็นเมืองที่มีนักเรียนมากกว่า 60,000 คนและนักเรียนต่าชาติกว่า 10,000คนและเป็นเมืองที่เติบโตเร็วที่สุดสำหรับการจ้างงาน
 • มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในสิบของมหาวิทยาลัยในอังกฤษและเวล์สที่จะได้การจ้างงาน นักศึกษาที่จบใหม่ถึง 95%

หากต้องการเข้าเรียนที่ Nottingham Trent University นักเรียนสามารถเข้าเรียน Foundation Program กับ Kaplan International Colleges ก่อน หลังจากจบ Foundation Program แล้ว และทำคะแนนได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักเรียนก็สามารถเข้าเรียนต่อที่ Nottingham Trent University ได้เลย

Kaplan International Colleges

เปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมทางวิชาการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เป็นพันธมิตรในสหราชอาณาจักร Kaplan International Colleges จะอยู่ในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรเพื่อให้นักเรียนมีการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัยในขณะที่การเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ชั้นเรียนมีขนาดเล็กและอาจารย์ผู้สอนที่เป็นมิตรเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนแต่ละคนมีความเข้าในบทเรียนทุกบท มีการกวดวิชาและสนับสนุนทางการเรียนรู้จะมีการตรวจสอบเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการของนักเรียนแต่ละคนผ่านการประชุมแบบหนึ่งต่อหนึ่ง มีเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ, tutorials ตัวต่อตัวเพื่อไปสู่ความสำเร็จของนักเรียน หลังจากจบหลักสูตรนักเรียนจะได้รับการประกันการรับเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตร

มีหลักสูตรที่เปิด

Foundation Certificate

เข้าเรียนหลักสูตรนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะเข้าไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในหลากหลายสาขาวิชาระดับปริญญาตรี นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการศึกษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในสาขาต่างๆ

 • Art and Design เพื่อเข้าเรียนในหลากหลายสาขาของ ศิลปะและการออกแบบ
 • Business, Law and Social Sciences เพื่อเข้าเรียนในสาขา ธุรกิจ กฎหมาย และ สังคมศาสตร์
 • Computing เพื่อเข้าเรียนในหลากหลายสาขาทางคอมพิวเตอร์
 • Media and Communications เพื่อเข้าเรียนในสาขา วารสารศาสตร์และนิเทศศาสตร์

สำหรับนักเรียนที่สนใจจะเข้าเรียนจะต้องมีผลภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้

 • IELTS จะต้องได้ 5.0

Diploma

หลักสูตรการศึกษานี้จะเทียบเท่ากับปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในชั้นปีที่สองของมหาวิทยาลัย นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการศึกษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือความรู้เพื่อความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปิดสอน

 • Business เพื่อเข้าเรียนในหลากหลายสาขาทางธุรกิจ
 • Computing เพื่อเข้าเรียนในหลากหลายสาขาทางคอมพิวเตอร์

สำหรับนักเรียนที่สนใจจะเข้าเรียนจะต้องมีผลภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้

 • IELTS จะต้องได้ 5.5

Graduate Diploma

หลักสูตรการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการศึกษาทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาโทที่นักเรียนเลือก เข้าเรียนหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้รับประโยชน์จากการเรียนการสอนและการเข้าถึงทรัพยากรของมหาวิทยาลัย มีหลักสูตรที่เปิดสอน

 • Business เพื่อเข้าเรียนในหลากหลายสาขาของ ธุรกิจ
 • Computing เพื่อเข้าเรียนในหลากหลายสาขาทางคอมพิวเตอร์
 • Gallery Museum and Heritage Management เพื่อเข้าเรียนการจัดการพิพิธภัณฑ์
 • Journalism, Media and Communication เพื่อเข้าเรียนในด้านวารสารศาสตร์และนิเทศศาสตร์
 • Legal Studies เพื่อเข้าเรียนต่อในด้าน กฎหมาย

สำหรับนักเรียนที่สนใจจะเข้าเรียนจะต้องมีผลภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้

 • IELTS จะต้องได้ 5.5


Back to Top
FEATURED PROGRAMS
แนะนำโรงเรียนอินเตอร์/โรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงในประเทศสิงคโปร์ อ่านรายละเอียด..
การเรียนต่อปริญญาตรีมหาวิทยาลัย Top 10 ในอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีสิงค์โปร์ 2 ปีจบ อ่านรายละเอียด..
RECOMMENDEDCONTACT US

สำนักงานใหญ่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.

วันเสาร์ เวลา 10.00-17.00 น.

โทร:02-943-8380

มือถือ : 065-562-6464 และ 086-326-8241

e-mail: info@learningcurve-th.com

สาขาเชียงใหม่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.

โทร: 053-336-908

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม สามารถฝากข้อความ และทางเราจะติดต่อกลับไป โดย คลิกที่นี่