Aberystwyth University

Aberystwyth University

Aberystwyth University เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในเวลส์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1872
และเป็นผู้ริเริ่มการสอนในหลากหลายสาขาวิชาการ เช่น การละคร, ภูมิศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ และปัจจุบัน มีสาขาที่เปิดสอนเด่น ๆ อยู่มากมายเช่น Accounting & Finance, Biological Sciences, Business & Management, Childhood Studies, Computer Science, Criminology, Drama, Economics, English and Creative Writing, Environmental Sciences, European Languages, Film & Television Studies, Fine Art, Geography, History, Information Management, International Politics, Law, Life Sciences, Mathematics, Physics, Psychology, Rural Sciences, Software Engineering, Space Science & Robotics Sport & Exercise Science เป็นต้น ทำไมต้องเลือกเรียนที่ Aberystwyth University

  • เป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่สามารถนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดในด้านการศึกษา
  • มหาวิทยาลัยมีสาขาที่เปิดสอนกว่า 250 สาขาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

หากต้องการเข้าเรียนที่ Aberystwyth University นักเรียนสามารถเข้าเรียน Foundation Program กับ ISC ก่อน หลังจากจบ Foundation Program แล้ว และทำคะแนนได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักเรียนก็สามารถเข้าเรียนต่อที่ Aberystwyth University ได้เลย

ISC (International Study Centres)

International Study Centres เป็นหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรสามารถเข้าตรงไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษาที่ดีที่สุดของนักเรียน International Study Centres (ISC) มีผู้เชี่ยวชาญอยู่ในวิทยาเขตเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเข้าระบบมหาวิทยาลัย ISCเตรียมความพร้อมมีผู้เชี่ยวชาญจะอยู่คอยดูแลในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ เมื่อมาเรียนที่ ISC นักเรียนจะได้อาศัยอยู่ในที่พักของนักเรียนในมหาวิทยาลัยและมีการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัยเพื่อให้แน่นใจว่านักศึกษาต่างชาติจะได้มีความพร้อมในด้านวิชาการและวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด

ISC ได้รับการออกแบบสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการศึกษาในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ISCของเราให้การเตรียมการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

หลักสูตรที่เปิดสอน

International Foundation Year

หลักสูตรการศึกษานี้จะเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการศึกษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ISC ได้เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาต่างชาติสำหรับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย มีหลักสูตรที่เปิดสอน

  • Business, Law and Social Studies เพื่อเข้าเรียนในหลากหลายสาขาทาง ธุรกิจ กฎหมาย และ สังคมศาสตร์
  • Engineering and Science เพื่อเข้าเรียนในหลากหลายสาขาทาง วิศวกรรมศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์

สำหรับนักเรียนที่สนใจจะเข้าเรียนจะต้องมีผลภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้

  • IELTS จะต้องได้ 4.5

International Year One

หลักสูตรการศึกษานี้จะเทียบเท่ากับปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในชั้นปีที่สองของมหาวิทยาลัย นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการศึกษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือความรู้เพื่อความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ISC ได้เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาต่างชาติสำหรับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย มีหลักสูตรที่เปิดสอน

  • Business, Management and Marketing เพื่อเข้าเรียนในหลากหลายสาขาทางด้าน ธุรกิจ การจัดการและการตลาด

สำหรับนักเรียนที่สนใจจะเข้าเรียนจะต้องมีผลภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้

  • IELTS จะต้องได้ 5.0

Pre-Masters

หลักสูตรการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการศึกษาทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาโทที่นักเรียนเลือก เข้าเรียนหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้รับประโยชน์จากการเรียนการสอนและการเข้าถึงทรัพยากรของมหาวิทยาลัย มีหลักสูตรที่เปิดสอน

  • Accounting เพื่อเข้าเรียนต่อในสาขา บัญชี
  • Management เพื่อเข้าเรียนต่อในสาขา การจัดการ

สำหรับนักเรียนที่สนใจจะเข้าเรียนจะต้องมีผลภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้

  • IELTS จะต้องได้ 5.5


Back to Top
FEATURED PROGRAMS
แนะนำโรงเรียนอินเตอร์/โรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงในประเทศสิงคโปร์ อ่านรายละเอียด..
การเรียนต่อปริญญาตรีมหาวิทยาลัย Top 10 ในอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีสิงค์โปร์ 2 ปีจบ อ่านรายละเอียด..
RECOMMENDEDCONTACT US

สำนักงานใหญ่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.

วันเสาร์ เวลา 10.00-17.00 น.

โทร:02-943-8380

มือถือ : 065-562-6464 และ 086-326-8241

e-mail: info@learningcurve-th.com

สาขาเชียงใหม่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.

โทร: 053-336-908

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม สามารถฝากข้อความ และทางเราจะติดต่อกลับไป โดย คลิกที่นี่