ระดับมัธยมศึกษา อังกฤษ

ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาในประเทศอังกฤษและเครือจักรภพแบ่งเป็น 4 ระดับ คือระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญา การศึกษาภาคบังคับเริ่มตั้งแต่อายุ 5 ปีถึง 16 ปี เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ประมาณ 95% จะเข้าศึกษาในโรงเรียนของรัฐบาล ส่วนผู้ปกคราองที่มีฐานะดีอาจจะเลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน

ระดับประถมศึกษา

รับนักเรียนอายุ 5-13 ปี การสอนจะเน้นให้เด็กมีทักษะในการเขียนและทักษะทางตัวเลข เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความรู้ความสามารถตามความเจริญเติบโตตามวัยของเด็ก

  • ระดับเตรียมประถม ( Pre – Preparatory School ) รับเด็กอายุ 5-7 ปี
  • ระดับประถม ( Preparatory School ) รับเด็กอายุ 8-13 ปี การเรียนระดับนี้จะมุ่งเน้นการเตรียมนักเรียนเข้าสอบ Common Entrance Examination (CEE) เพื่อก้าวเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยม

ระดับมัธยมศึกษา

รับนักเรียนอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไปที่สอบผ่าน CEE แล้วเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมจะมีให้เลือกทั้งแบบหญิงล้วน ชายล้วน หรือสหศึกษา ทั้งแบบประจำและไปกลับ ในระดับมัธยมศึกษาทางกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ของอังกฤษกำหนดให้มีการสอบวัดผลความรู้และสามารถของเด้ก ผลการสอบดังกล่าวจะนำไปใช้ในการสมัครเข้าในระดับอุดมศึกษาต่อไป (การสอบ GCSE , AS/A Level จะสอบประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม) โดยการสอบนี้มี 2 ประเภท คือ

  1. GCSE (General Certificate of Secondary Education) : ก่อนจะเรียนหลักสูตร 2 ปีนี้ได้ คุณต้องเรียนจบมัธยมต้นหรือเทียบเท่าและมีอายุอย่างน้อย 14 ปี การสอบระดับนี้จะสอบเมื่อเด็กมีอายุประมาณ 16 ปีขึ้นไป นักเรียนเลือกสอบประมาณ 8-12 วิชา และผลการสอบจะแบ่งเป็น 7 ระดับ คือ Grade A, B, C, D, E, F, และ G ผู้ที่สอบได้ Grade C  ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน นักเรียนที่สอบ GCSE จนได้รับวุฒิบัตร สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสายสามัญ “A” Level หรือหลักสูตรสายวิชาชีพ Advanced GNVQ อีก 2 ปีได้
  2. GCE AS/A –levels : หลักสูตรนี้ใช้ระยะเวลา 2 ปี ซึ่งคุณจะต้องสอบ AS เมื่อจบปีแรก และสอบ A-levels เมื่อจบปีที่สอง คุณจะต้องเรียนจบมัธยมศึกษาปที่ 6 และต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปี ก่อนจะเข้าเรียนหลักสูตรนี้ วิชาที่มีความสัมพันธ์กันคือทางด้าน Science หรือทางด้าน Humanity ผลการสอบมี 5 ระดับคือ A, B, C, D และ E แต่ Grade ที่ได้ทั้ง 5 ถือว่าสอบผ่านทั้งหมด มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่พิจารณารับผู้มีผลการสอบในระดับ C ขึ้นไป บางแห่งอาจรับเฉพาะผุ้ที่ได้คะแนนระดับ A และ B ผลสอบ GCE “A” Level นี้จะเป็นเกณฑ์ที่สถานศึกษาใช้ในการพิจารณารับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยกำหนดดังนี้

- แบบ 5 วิชา นักเรียนจะต้องมีคะแนนสอบ GCSE 3 วิชา และ GCE “A” Level 2 วิชา

- แบบ 4 วิชา นักเรียนจะต้องมีคะแนนสอบ GCSE 1 วิชา และ GCE “A” Level 3 วิชา

           สถาบันที่สอน GCSE

          - Bellerbys College

          - Oxford Tutorial CollegeBack to Top
FEATURED PROGRAMS
เรียน MBA ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอังกฤษที่สิงค์โปร์ในราคาพิเศษ อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีมหาวิทยาลัย Top 30 ในอังกฤษ อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
สถานบัน FLS International จัดโปรโมชั่นส่วนลดสุดคุ้ม ลด 20% อ่านรายละเอียด..
RECOMMENDEDCONTACT US

สาขากรุงเทพฯ

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00-19.00 น.

โทร:02-943-8380

มือถือ : 081-701-8574 และ 081-701-8575

e-mail: info@learningcurve-th.com

สาขาเชียงใหม่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 09.00-18.00 น.

โทร: 053-336-908

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม สามารถฝากข้อความ และทางเราจะติดต่อกลับไป โดย คลิกที่นี่