Bellerbys College – GCSE

Bellerbys College

 

 

 

Bellerbys College เป็นสถาบันโรงเรียนนานาชาติเอกชน เปิดสอนหลักสูตรวิชาการให้นักเรียนต่างชาติกว่า 60 ประเทศที่ต้องการเตรียมตัวเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษหรือในสหราชอาณาจักร ทั้งระดับมัธยม ปริญญาตรีและโท

Bellerbys College มีประวัติยาวนานกว่า 50 ปี โดยเปิดสอนแห่งแรกที่เมือง Brighton ต่อมาได้ขยายสาขาเพิ่มเป็น 4 แห่งคือ Brighton, Cambridge, London และ Oxford แต่ละแห่งมีคณาจารย์ที่จบจากมหาวิทยาลัยชื่อดังที่อังกฤษ เช่น University of Cambridge หรือ University of Oxford อาจารย์แต่ละท่านก็มีประสบการณ์การสอนมายาวนาน มีประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือนักเรียนของ Bellerbys College ให้ได้ไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำที่นักเรียนต้องการ  สาขาทั้ง 4 แห่ง ของ Bellerbys จะสอนสาขาวิชาที่แตกต่างกันไป

Bellerbys College เปิดสอนคอร์สหลากหลายเช่น ELPP (ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวเรียนต่อ), GCSE สำหรับนักเรียนอายุ 13 ปีขึ้นไป, Foundation Program 8 สาขา, A-Level สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยระดับ Top 5 ของประเทศ หรือในสาขาแพทยศาสตร์Diploma in Business and Management เพื่อเข้าเรียนต่อในปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยมากมาย Pre-Masters และ MQP สำหรับเตรียมตัวเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท

ขนาดของห้องเรียนที่ Bellerbys College นั้นจะไม่เกิน 15 คน แต่โดยเฉลี่ยจะประมาณ 10 คนหรือน้อยกว่า ทำให้นักเรียนได้รับการสอนอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ และ Bellerbys College นอกจากจะใช้ Interactive Whiteboard เพื่อช่วยในการสอนแล้ว ทางโรงเรียนยังมี Science Lab, Art Studio, Music Room, Computer Suite มากพอเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนของโรงเรียนแต่ละคนได้มีโอกาสฝึกฝนวิชาและเข้าใจหลักสูตรอย่างแท้จริง

Bellerbys College มีระบบการดูแลนักเรียนที่ใกล้ชิด นักเรียนทุกคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษา (Personal Tutor) เมื่อมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น นักเรียนสามารถคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างมั่นใจ สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนที่ University of Cambridge หรือ University of Oxford ทางโรงเรียนก็มี Oxbridge Preparation Group เพื่อเตรียมนักเรียนในด้านการสอบสัมภาษณ์หรือการเขียน Personal Statement ส่วนนักเรียนแพทย์ ทันตแพทย์ หรือสัตวแพทย์ ทางโรงเรียนก็มี Pre-Med Prep Group ไว้ให้คำปรึกษาและแนะนำอีกด้วย

นอกจากเรื่องวิชาการแล้ว Bellerbys College ยังมีกิจกรรมมากมายให้นักเรียนได้เข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมระหว่างวันหรือหลังเลิกเรียน เช่น ฟุตบอล แบดมินตัน บาสเก็ตบอล ฟิตเนส หรือว่ายน้ำ เป็นต้น ส่วนกิจกรรมด้านวิชาการก็มี Young Enterprise สำหรับนักเรียนได้ฝึกฝนความสามารถเชิงธุรกิจ เรียนรู้การจัดตั้งบริษัทและบริหารบริษัทด้วยตัวเอง คลับต่าง ๆ ของโรงเรียนก็มีเช่น Music Club, Law Society, Debate Club, Cinema Club อีกทั้งยังมีกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่น Karaoke Night, Pub Quiz หรือ International Food Night ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้นักเรียนได้รู้จักกันมากขึ้นและมีกิจกรรมฝึกฝนกันตลอดปีการศึกษาพร้อมกลับคลายเหงาและพักผ่อนจากการเรียน

Bellerbys College มีหอพักนักเรียน (College House) ที่อยู่ติดกับโรงเรียน รองรับนักเรียนได้กว่าพันคน นอกจากนั้น ยังมี Homestay เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสสัมผัสกับความเป็นอยู่แบบอังกฤษและสามารถฝึกภาษาอังกฤษกับ Homestay อีกด้วย

 

 

Bellerbys College Brighton

Bellerbys College Brighton เป็น Boarding School ที่ทันสมัย มีตึกเรียนที่สวย ทันสมัย อยู่ในเมือง Brighton ที่เป็นเมืองติดริมทะเลที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรม และห่างจาก London เพียง 55 นาที โรงเรียนนี้รับนักเรียนต่างชาติตั้งแต่อายุ 13-18 ปี

หลักสูตรที่เปิดสอน

One year GCSE

หลักสูตรนี้เป็นที่นิยมสำหรับน้องๆที่เรียนโรงเรียน international มา มีระดับภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนได้คล่องแคล่ว หรือน้องๆ ที่เรียนจบ ม. 4 หรือ Year 10 หรือ Grade 10 มาแล้ว และต้องการเรียนให้จบ O Level หรือระดับมัธยมปลายภายในอีก 1 ปี  Bellerbys Brighton มีทุนการศึกษาให้สำหรับนักเรียนที่ได้เกรดดีด้วยค่ะ

สาขาวิชาที่สอนจะมีดังนี้ Art, Biology, Business, Chemistry, Economics, English, Information & Computer Technology, Mathematics, Modern Languages และ Physics

Two years GCSE

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับน้องๆที่อายุ 14 ปีขึ้นไป หรือเรียนจบ ม. 3 หรือ Year 10/11 หรือ Grade 10/11 มา เรียน GCSE 2 ปีก็สามารถจบ O Level ได้ค่ะ   ถ้ามีน้องๆ อายุ 13 ปี และจบ ม. 3 ก็สามารถสมัครเรียน Program นี้ได้นะคะ เพียงแต่ตอนเรียนจบ GCSE 2 ปี ได้วุฒิ O Level ต้องมีอายุครบ 17.5 ปี จึงจะเข้าเรียนปี 1 หรือระดับ College ได้ค่ะ Program GCSE มีแบ่งสาขาเป็น 6 สาย ได้แก่ Science, Business, Art, Global, Young Oxbridge และ Engineering ในแต่ละสายจะมีสอน 11 วิชา Bellerbys Brighton มีทุนการศึกษาให้สำหรับนักเรียนที่ได้เกรดดีมากถึง 50% ด้วยค่ะ

สาขาวิชาที่สอนจะมีดังนี้ Art, Biology, Business, Chemistry, Science, Drama, Economics, English, French, Geography, Global Perspectives, History, Information & Computer Technology, Mathematics, Photography, Physics และ Spanish

 

 

Bellerbys College Cambridge

Bellerbys College Cambridge ตั้งอยู่ในเมือง Cambridge ที่เป็นเมืองเก่าแก่ มีประวัติอันยานนานของประเทศอังกฤษ มีชื่อเสียงทางด้านงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเป็นที่ตั้งของ University of Cambridge ที่และอยู่ทางเหนือ ห่างจาก London 1 ชั่วโมง 20 นาที 

หลักสูตรที่เปิดสอน

One year GCSE

หลักสูตรนี้เป็นที่นิยมสำหรับน้องๆที่เรียนโรงเรียน international มา มีระดับภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนได้คล่องแคล่ว หรือน้องๆ ที่เรียนจบ ม. 4 หรือ Year 10 หรือ Grade 10 มาแล้ว และต้องการเรียนให้จบ O Level หรือระดับมัธยมปลายภายในอีก 1 ปี  Bellerbys Cambridge มีทุนการศึกษาให้สำหรับนักเรียนที่ได้เกรดดีด้วยค่ะ

สาขาวิชาที่สอนจะมีดังนี้ Biology, Chemistry, Economics, English, Information & Computer Technology, Mathematics และ Physics

 

 

Bellerbys College London

Bellerbys College London ตั้งอยู่ในเมือง London เป็นสาขาที่สอนเน้นทางด้านธุรกิจในทุกๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็นด้านการบัญชี การเงิน การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์ และทฤษฎีทางธุรกิจ

หลักสูตรที่เปิดสอน

One year GCSE

หลักสูตรนี้เป็นที่นิยมสำหรับน้องๆที่เรียนโรงเรียน international มา มีระดับภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนได้คล่องแคล่ว หรือน้องๆ ที่เรียนจบ ม. 4 หรือ Year 10 หรือ Grade 10 มาแล้ว และต้องการเรียนให้จบ O Level หรือระดับมัธยมปลายภายในอีก 1 ปี  Bellerbys Oxford มีทุนการศึกษาให้สำหรับนักเรียนที่ได้เกรดดีด้วยค่ะ

สาขาวิชาที่สอนจะมีดังนี้  Business, Economics, English, Mathematics, Physics และ Psychology

 Back to Top
FEATURED PROGRAMS
แนะนำโรงเรียนอินเตอร์/โรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงในประเทศสิงคโปร์ อ่านรายละเอียด..
การเรียนต่อปริญญาตรีมหาวิทยาลัย Top 10 ในอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีสิงค์โปร์ 2 ปีจบ อ่านรายละเอียด..
RECOMMENDEDCONTACT US

สำนักงานใหญ่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.

วันเสาร์ เวลา 10.00-17.00 น.

โทร:02-943-8380

มือถือ : 065-562-6464 และ 086-326-8241

e-mail: info@learningcurve-th.com

สาขาเชียงใหม่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.

โทร: 053-336-908

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม สามารถฝากข้อความ และทางเราจะติดต่อกลับไป โดย คลิกที่นี่