ระบบการเรียน A Level

A Level

A-Level คืออะไร
หลักสูตร A Level เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนอายุ 16 ถึง 19 ปี ที่ต้องการเตรียมตัวสำหรับการสอบวัดระดับขั้นสูงหรือที่รู้จักกันในชื่อของ การสอบ A Level หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ A Level มักเปิดสอนในโรงเรียนที่เรียกกันทั่วไปว่า Sixth Form College โดยปีแรกใน Sixth Form College หรือ A Level จะเรียกว่า Lower Sixth(AS Level) และในปีที่สองจะเรียกว่า Upper Sixth(A Level หรือ A2)

การเรียน A Level ใช้ระยะเวลา 2 ปี ซึ่งนักเรียนจะต้องสอบ AS เมื่อจบปีแรก และสอบ A Level เมื่อจบปีที่สอง ก่อนจะเข้าเรียนหลักสูตรนี้ นักเรียนจะต้องเลือกเรียนวิชาที่มีความสัมพันธ์กันคือทางด้าน Science หรือทางด้าน Humanity ผลการสอบมี 6 ระดับคือ A*, A, B, C, D และ E แต่ Grade ที่ได้ทั้ง 6 ถือว่าสอบผ่านทั้งหมด มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่พิจารณารับผู้มีผลการสอบในระดับ C ขึ้นไป บางมหาวิทยาลัยอาจรับเฉพาะนักเรียนที่ได้คะแนนระดับ A และ B เท่านั้น ผลสอบ A Level นี้จะเป็นเกณฑ์ที่สถานศึกษาใช้ในการพิจารณารับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษจำเป็นต้องสอบราย วิชา A Level อย่างน้อย 3 วิชา

AS Level จะครอบคลุมเนื้อหาครึ่งหนึ่งของเนื้อหารายวิชาของ A Level ทั้งหมด ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนจบได้ภายใน 1 ปี อย่างไรก็ตาม หากนักเรียนสอบผ่านในระดับ AS Level แต่ไม่ได้สอบในระดับ A-Levels นักเรียนจะได้หน่วยกิตครึ่งหนึ่งของหลักสูตร A Level สำหรับการเรียนหลักสูตรนี้ นักเรียนจะต้องเข้าสอบในการสอบระดับชาติหลังจากจบปีแรกหนึ่งครั้งและหลังจากจบปีที่สองอีกหนึ่งครั้ง การทำคะแนนในการสอบ A Level ให้ดีเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากมหาวิทยาลัย Top ของอังกฤษเช่น Oxford, Cambridge, London School of Economics (LSE), Imperial College เป็นต้น จะใช้ผล A Level ในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของตนเท่านั้น และไม่รับผล Foundation เลย อีกทั้งการทำคะแนนได้สูง ยังเป็นส่วนสำคัญในการศึกษาต่อปริญญาตรีบางคณะซึ่งไม่สามารถเรียนผ่านระบบ Foundation ได้เช่น แพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ A Level ยังเป็นข้อสอบที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก ยิ่งนักเรียนทำคะแนนได้สูงยิ่งมีโอกาสที่นักเรียนจะสามารถเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการทุกแห่งทั่วโลกได้มากขึ้นเท่านั้น

สนใจอยากเข้าเรียน A Level มีโรงเรียนที่เปิดสอน A Level ดังต่อไปนี้

Bellerbys College

CATS College

Newton Programme A Levels University of East Anglia

D’Overbroeck’s College Oxford

Oxford Tutorial College

 

 

 

 Back to Top
FEATURED PROGRAMS
แนะนำโรงเรียนอินเตอร์/โรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงในประเทศสิงคโปร์ อ่านรายละเอียด..
การเรียนต่อปริญญาตรีมหาวิทยาลัย Top 10 ในอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีสิงค์โปร์ 2 ปีจบ อ่านรายละเอียด..
RECOMMENDEDCONTACT US

สำนักงานใหญ่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.

วันเสาร์ เวลา 10.00-17.00 น.

โทร:02-943-8380

มือถือ : 065-562-6464 และ 086-326-8241

e-mail: info@learningcurve-th.com

สาขาเชียงใหม่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.

โทร: 053-336-908

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม สามารถฝากข้อความ และทางเราจะติดต่อกลับไป โดย คลิกที่นี่