ระดับปริญญาตรี สิงคโปร์

สิงคโปร์แม้จะเป็นประเทศเล็ก ๆ แต่ก็มีทางเลือกให้นักเรียนได้เลือกเรียนหลังจากจบมัธยมในหลาย ๆ ทาง ไม่ว่าจะเป็น Polytechnic หรือมหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการสมัครเข้าเรียนที่แตกต่างกันออกไปตามระดับ ปกตินักเรียนที่ต้องการเข้าเรียน Polytechnic ของสิงคโปร์จะใช้เพียงวุฒิ “O” Level ในการเข้าเรียน เรียน 3 ปีก็จะได้วุฒิ Diploma ในขณะที่นักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งมีเพียง 3 แห่ง จะต้องใช้วุฒิ “A” Level ในการสมัครเข้าเรียน

สิงคโปร์มีโพลีเทคนิคชั้นดีถึง 5 สถาบันด้วยกัน ได้แก่

1. Nanyang Polytechnic โดดเด่นในด้าน Business Management, Chemical & Life Sciences, Design, Engineering, Health Sciences และ Information Technology

2. Ngee Ann Polytechnic เปิดสอนในด้าน Business & Accountancy, Engineering, Film & Media Studies, Health Sciences, Humanities,   InfoComm Technology, Interdisciplinary Studies, Life Sciences & Chemical Technology

3. Republic Polytechnic สาขาที่เปิดสอนคือ Applied Sciences, Engineering,   Information and Communications Technology, Sports, Health and Leisure, Technology for the Arts

4. Singapore Polytechnic มีชื่อเสียงทาง Business, Built Environment, Chemical and Life Sciences, Electrical & Electronic Engineering, Media & Info-Communication Technology, Mechanical & Manufacturing Engineering, Singapore Maritime Academy

5. Temasek Polytechnic เป็นที่นิยมในด้าน Applied Sciences, Business (Marketing, Accounting, Hospitality, Culinary), Design, Engineering, Information Technology

ส่วนมหาวิทยาลัยของรัฐบาลในสิงคโปร์มี 3 แห่ง ได้แก่ National University of Singapore, Nanyang Technological University และ Singapore Management University มหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่งได้ผลิตนักศึกษาปริญญาที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับมากมาย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยทั้งหมดยังให้โอกาสแก่นักศึกษาที่มีความรู้แต่ขาดทุนทรัพย์ โดยการให้ทุนเพื่อศึกษาและการวิจัยในระดับปริญญาโท

National University of Singapore (NUS)
เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากในสิงคโปร์ ก่อตั้งในปีค.ศ. 1905 เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ที่มีชื่อเสียงมานาน เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี กฎหมาย ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ และแพทยศาสตร์

Nanyang Technological University (NTU)
ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1981 เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการสอนและการวิจัยด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ต่อมาได้ร่วมกับวิทยาลัยครู หรือ สถาบันการศึกษาแห่งชาติ (National Institute Education – NIE) เพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาการบัญชี บริหารธุรกิจและสื่อสารมวลชน

Singapore Management University (SMU)
มหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์ (SMU) ก่อตั้งขึ้นในปี 2000 โดยเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแต่บริหารจัดการแบบเอกชน เน้นการเรียนการสอนด้านธุรกิจการจัดการ

 

เนื่องจากความต้องการทางการศึกษาในสิงคโปร์มีอยู่มาก แต่ว่ามีสถาบันการศึกษาของรัฐบาลน้อยกว่าความต้องการของประชากร ทำให้เกิดการร่วมทุนระหว่างหน่วยงานเอกชนของสิงคโปร์กับมหาวิทยาลัยต่างชาติมากมายทั้งจากอังกฤษ อเมิรกา ออสเตรเลีย หรือแม้แต่เป็นการเข้ามาจัดตั้งมหาวิทยาลัยสาขาสิงคโปร์ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น James Cook University, Singapore เป็นต้น จึงทำให้นักเรียนมีโอกาสเลือกเรียนระดับปริญญาในสิงคโปร์ได้หลากหลายมากขึ้น สถาบันเหล่านั้นได้จัดโปรแกรมสอนในระดับประกาศนียบัตร, ปริญญาตรีหลักสูตรเร่งรัด ไปจนถึงระดับปริญญาโทในสาขาต่าง ๆ มากมาย ด้วยราคาที่ถูกกว่าเรียนในสถาบันแม่ แถมด้วยเรียนในระยะเวลาที่เร่งรัดกว่า (เพราะเรียนจบตรีภายใน 2-3 ปี หรือโทเพียง 1 ปี) และสุดท้ายก็รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ หากนักเรียนเบื่อที่จะเรียนที่สิงคโปร์ ก็ยังสามารถโอนหน่วยกิจไปเรียนที่มหาวิทยาลัยที่เลือกเรียนได้อีกด้วย

สถาบันเหล่านั้น ได้แก่

กรุณาเลือกมหาวิทยาลัยที่ต้องการ

 

สถาบัน สาขาที่เปิดสอน มหาวิทยาลัยพันธมิตร
  International Business Strategy

Business Management

Tourism Management

Accounting and Finance

Anglia Ruskin University (UK)
   The Bachelor of Commerce

Single majors

 • Accounting
 • international Business
 • Marketing

Double majors

 • Accounting and Finance
 • Banking and Finance
 • Finance and Marketing
 • Logistics and Supply Chain Management
 • Management and Marketing
 • Management and Human Resource Management
 • Marketing and Advertising
 • Marketing and Public Relations

The Bachelor of Arts (Mass Communication)

The Bachelor of Science (Nursing)

Curtin University (AUS)
   Business, Hospitality, Accounting and Finance

University of Gloucestershire (UK)

University of Hertfordshire (UK)

  Psychology, IT, Environmental Science

International Business

Entrepreneurship

Marketing Management

Jame Cook University (AUS)

 

  Accounting, Banking,International Business, Finance

Human Resource, Marketing, Communication

Hospitality & Tourism, Computer Science, Management

Logistics, Psychology and Marketing

 

Murdock University (AUS)Northumbria University (UK)

Royal Holloway University of London (UK)

University College Dublin National University of Ireland, Dublin (UK)

University of Portsmouth (UK)

  Business, IT, Tourism and Hotel
Mass Communication, Engineering
Pharmaceutical, Biomedical, Psychology

 

University of Bradford (UK)

University of Wales (UK)

University of Sunderland (UK)

Southern Cross University (AUS)

Oklahoma City University (USA)

  Business in Marketing/Management
Accounting, Public Relations, Journalism, IT
Engineering(Electrical and Mechanical)
Supply Chain Management and Tourism with Marketing

 

University of Wollongong (AUS)

University of Newcastle (AUS)

 Bachelor of Design

 • Fashion Design
 • Graphic Design
 • Interior Design
 • Jewellery Design
 • Multimedia Design
 • Transportation Design and Product Design

Bachelor of Arts (Animation Games Design)

Raffles College of Higher Education (Singapore)
Raffles college of Design and Commerce (AUS)
Computer Science,Accounting and Financial

Business Management,International Management

Economics, Retail Marketing,

Communication, Psychology

International Trade,

 

 

RMIT University (AUS)University of Wollongong (AUS)

IMI International Hotel Management Institute (Switzerland)

University of Sheffield (UK)

University of Warwick (UK)

University of Birmingham (UK)

University of London (UK)

University of Stirling (UK)

University at Buffalo, The State University of New York (USA)

   Bachelor of Business Administration

S P Jain School of Global Management

Singapore – Dubai – Sydney

  Business and Management Studies

Hospitality Management

 

 

 University of Salford (UK)

 

  Business, IT
Hospitality Management & Tourism Management
Mass Communication
Games & Multimedia Technologies
University of  Greenwich (UK)
Liverpool John Moores University (UK)
University of  Gloucestershire (UK)
Monash College (Australia)


Back to Top
FEATURED PROGRAMS
เรียน MBA ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอังกฤษที่สิงค์โปร์ในราคาพิเศษ อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีมหาวิทยาลัย Top 30 ในอังกฤษ อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
สถานบัน FLS International จัดโปรโมชั่นส่วนลดสุดคุ้ม ลด 20% อ่านรายละเอียด..
RECOMMENDEDCONTACT US

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.30-18.30 น.

โทร: 0-2943-8380
มือถือ 081-701-8574 และ 081-701-8575

e-mail : info@learningcurve-th.com

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม สามารถฝากข้อความ และทางเราจะติดต่อกลับไป โดย คลิกที่นี่