ระดับปริญญาตรี สิงคโปร์

สิงคโปร์แม้จะเป็นประเทศเล็ก ๆ แต่ก็มีทางเลือกให้นักเรียนได้เลือกเรียนหลังจากจบมัธยมในหลาย ๆ ทาง ไม่ว่าจะเป็น Polytechnic หรือมหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการสมัครเข้าเรียนที่แตกต่างกันออกไปตามระดับ ปกตินักเรียนที่ต้องการเข้าเรียน Polytechnic ของสิงคโปร์จะใช้เพียงวุฒิ “O” Level ในการเข้าเรียน เรียน 3 ปีก็จะได้วุฒิ Diploma ในขณะที่นักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งมีเพียง 3 แห่ง จะต้องใช้วุฒิ “A” Level ในการสมัครเข้าเรียน

สิงคโปร์มีโพลีเทคนิคชั้นดีถึง 5 สถาบันด้วยกัน ได้แก่ 6423956

1. Nanyang Polytechnic โดดเด่นในด้าน Business Management, Chemical & Life Sciences, Design, Engineering, Health Sciences และ Information Technology

2. Ngee Ann Polytechnic เปิดสอนในด้าน Business & Accountancy, Engineering, Film & Media Studies, Health Sciences, Humanities,   InfoComm Technology, Interdisciplinary Studies, Life Sciences & Chemical Technology

3. Republic Polytechnic สาขาที่เปิดสอนคือ Applied Sciences, Engineering,   Information and Communications Technology, Sports, Health and Leisure, Technology for the Arts

4. Singapore Polytechnic มีชื่อเสียงทาง Business, Built Environment, Chemical and Life Sciences, Electrical & Electronic Engineering, Media & Info-Communication Technology, Mechanical & Manufacturing Engineering, Singapore Maritime Academy

5. Temasek Polytechnic เป็นที่นิยมในด้าน Applied Sciences, Business (Marketing, Accounting, Hospitality, Culinary), Design, Engineering, Information Technology

 

ส่วนมหาวิทยาลัยของรัฐบาลในสิงคโปร์มี 4 แห่ง ได้แก่ National University of Singapore, Nanyang Technological University, Singapore Management University และ Singapore University of Technology and Design มหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่งได้ผลิตนักศึกษาปริญญาที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับมากมาย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยทั้งหมดยังให้โอกาสแก่นักศึกษาที่มีความรู้แต่ขาดทุนทรัพย์ โดยการให้ทุนเพื่อศึกษาและการวิจัยในระดับปริญญาโท

National University of Singapore (NUS)
เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากในสิงคโปร์ ก่อตั้งในปีค.ศ. 1905 เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ที่มีชื่อเสียงมานาน เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี กฎหมาย ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ และแพทยศาสตร์

Nanyang Technological University (NTU)
ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1981 เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการสอนและการวิจัยด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ต่อมาได้ร่วมกับวิทยาลัยครู หรือ สถาบันการศึกษาแห่งชาติ (National Institute Education – NIE) เพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาการบัญชี บริหารธุรกิจและสื่อสารมวลชน

Singapore Management University (SMU)
มหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์ (SMU) ก่อตั้งขึ้นในปี 2000 โดยเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแต่บริหารจัดการแบบเอกชน เน้นการเรียนการสอนด้านธุรกิจการจัดการ

Singapore University of Technology and Design (SUTD)

SUTD เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่งที่สี่ของประเทศสิงคโปร์ โดยพัฒนาความร่วมมือกับ Massachusetts Institute of Technology ก่อตั้งขึ้นในปี 2012 ให้ความสำคัญกับการออกแบบผ่านหลักสูตรแบบบูรณาการหลายทาง โปรแกรมของมหาวิทยาลัย ได้แก่ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบอย่างยั่งยืน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการออกแบบ เป็นต้น

เนื่องจากความต้องการทางการศึกษาในสิงคโปร์มีอยู่มาก แต่ว่ามีสถาบันการศึกษาของรัฐบาลน้อยกว่าความต้องการของประชากร ทำให้เกิดการร่วมทุนระหว่างหน่วยงานเอกชนของสิงคโปร์กับมหาวิทยาลัยต่างชาติมากมายทั้งจากอังกฤษ อเมิรกา ออสเตรเลีย หรือแม้แต่เป็นการเข้ามาจัดตั้งมหาวิทยาลัยสาขาสิงคโปร์ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น James Cook University, Singapore เป็นต้น จึงทำให้นักเรียนมีโอกาสเลือกเรียนระดับปริญญาในสิงคโปร์ได้หลากหลายมากขึ้น สถาบันเหล่านั้นได้จัดโปรแกรมสอนในระดับประกาศนียบัตร, ปริญญาตรีหลักสูตรเร่งรัด ไปจนถึงระดับปริญญาโทในสาขาต่าง ๆ มากมาย ด้วยราคาที่ถูกกว่าเรียนในสถาบันแม่ แถมด้วยเรียนในระยะเวลาที่เร่งรัดกว่า (เพราะเรียนจบตรีภายใน 2-3 ปี หรือโทเพียง 1 ปี) และสุดท้ายก็รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ หากนักเรียนเบื่อที่จะเรียนที่สิงคโปร์ ก็ยังสามารถโอนหน่วยกิจไปเรียนที่มหาวิทยาลัยที่เลือกเรียนได้อีกด้วย

สถาบันเหล่านั้น ได้แก่

กรุณาเลือกมหาวิทยาลัยที่ต้องกา

สถาบัน

สาขาที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยพันธมิตร

Curtin Singapore  The Bachelor of Commerce
Single / Double majors
- Accounting
- international Business
- MarketingDouble majors
- Accounting and Finance
- Banking and Finance
- Finance and Marketing
- Logistics and Supply Chain Management
- Management and Marketing
- Management and Human Resource Management
- Marketing and Advertising
- Marketing and Public Relations
The Bachelor of Arts (Mass Communication)
The Bachelor of Science (Nursing).
- Curtin University (AUS)
 .
- Business
- Hospitality
- Accounting and Finance
- University of Gloucestershire (UK)
- University of Hertfordshire (UK)
Jame Cook University - Psychology
- IT
- Environmental ScienceInternational
- BusinessEntrepreneurshipMarketing Management
- James Cook University (AUS)
Kaplan_Logo_Learning-Curve
- Accounting
- Banking
- International Business
- FinanceHuman Resource
- Marketing
- CommunicationHospitality & Tourism                      -Computer Science
- ManagementLogistics
- Psychology and Marketing.
- Murdock University (AUS)
- Northumbria University (UK)
- Royal Holloway University of London (UK)
- University College Dublin National        -University of    Ireland
- University of Portsmouth (UK)
- University of Essex
- University of Bedfordshire
- Business
- IT
- Tourism And Hotel
- Mass Communication
- Engineering
- Pharmaceutical
- Biomedical
- Psychology
- University of Bradford (UK)
- University of Sunderland (UK)
- Prifysgol Bangor University (UK)
- Northumbria University Newcastle (UK)
- Nottingham Trent University (UK)
- Grenoble Graduate School Of Business
- University of South Wales (UK)
- University of The WestOf England
- Oklahoma City University (USA)
- Southern Cross University.
  - Business in Marketing/Management
- Accounting
- Public Relations
- Journalism
- IT
- Engineering(Electrical and Mechanical)
- Supply Chain Management and Tourism with Marketing
- University of Wollongong (AUS)
- University of Newcastle (AUS)
- La Trobe University (AUS)
- Conentry University (UK)
- Edinburgh Napier University (UK)
- University of London (UK)
 Raffles_Learning Curve1 - Bachelor of Design
- Fashion Design
- Graphic Design
- Interior Design
- Jewellery Design
- Multimedia Design
- Transportation Design and Product Design
- Bachelor of Arts (Animation Games Design).
- Raffles College of Higher Education (Singapore)
- Raffles College of Design and Commerce (AUS)
SIM_Logo_Learning Curve
- Computer Science,Accounting and         FinancialBusiness Management
- International ManagementEconomics
- Retail Marketing,Communication                            -PsychologyInternational Trade
- RMIT University (AUS)
- University of Wollongong (AUS)
- University of Brimin(UK)
- University of London (UK)
- University of Southampton (UK)
- University of Stirling (UK)
- University at Buffalo, The State           – University of    New York (USA).
- Business and Management- StudiesHospitality Management - University of Salford (UK)
- Business
- IT
- Hospitality Management & Tourism Management
- Mass Communication
- Games & Multimedia Technologies
- University of  Greenwich (UK)
- Liverpool John Moores University (UK)
- University of  Gloucestershire (UK)
- Monash College (Australia

 Back to Top
FEATURED PROGRAMS
แนะนำโรงเรียนอินเตอร์/โรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงในประเทศสิงคโปร์ อ่านรายละเอียด..
การเรียนต่อปริญญาตรีมหาวิทยาลัย Top 10 ในอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีสิงค์โปร์ 2 ปีจบ อ่านรายละเอียด..
RECOMMENDEDCONTACT US

สำนักงานใหญ่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.

วันเสาร์ เวลา 10.00-17.00 น.

โทร:02-943-8380

มือถือ : 065-562-6464 และ 086-326-8241

e-mail: info@learningcurve-th.com

สาขาเชียงใหม่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.

โทร: 053-336-908

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม สามารถฝากข้อความ และทางเราจะติดต่อกลับไป โดย คลิกที่นี่