ซัมเมอร์ นิวซีแลนด์

 

Kiwi English Academy มีนาคม  2558

Kiwi English Academy ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 อยู่ในย่าน New Market ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เปิดสอนในหลายหลักสูตร รวมถึงหลักสูตร Pathway Programme นอกจากนี้โรงเรียนยังมี Career Advice Service พร้อมกับ Student Welfare Services ที่จะคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ จำนวนนักเรียนต่อห้องอยู่ในระดับต่ำ อาจารย์ผู้สอนมีคุณสมบัติและมีประสบการณ์ ในการสอน มายาวนาน

Kiwi English Academy มีความภูมิใจว่าเป็นสถาบันการเรียนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพและให้บริการด้าน สวัสดิการ และการดูแลเอาใจใส่ที่ดีมากแห่งหนึ่ง มีอาจารย์แนะแนวที่สามารถพูดภาษาของนักเรียนได้ พร้อมให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

 

ทัศนศึกษาและกิจกรรม

นักเรียนจะได้ทัศนศึกษาและทำกิจกรรมต่างๆ มากมายสลับกับการเรียนปกติในระหว่างสัปดาห์ ได้แก่ทัศนศึกษาชม

สถานที่น่าสนใจ เช่น Auckland Tower, Auckland Zoo, Rainbows End Amusement park, Devont Port, Kelly Tarton’s และ Rotorua เป็นต้น พักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ ภายใต้การดูแลของโรงเรียน  KIWI  English .

ระยะเวลา 4 สัปดาห์

สำหรับนักเรียน อายุ 11-17 ปี

 

วันปฐมนิเทศน์ และ Welcome back party วันและเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

“ ตารางเรียนภาษาอังกฤษ Kiwi English Academy : Auckland 4 สัปดาห์ ”

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขยาย

 

1.กรอกใบสมัคร พร้อมชำระค่ามัดจำ 30,000 บาท ในวันที่ทำการจอง (บริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนค่ามัดจำไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น)
2.เตรียมเอกสารขอวีซ่า- ส่งเอกสารทำวีซ่านิวซีแลนด์ภายในวันที่ 31 มกราคม 2558.

 

ราคานี้รวม*                                                                                                   ราคานี้ไม่รวม *
- ค่าลงทะเบียน และ ค่าเรียนตลอดหลักสูตร                                                    - ค่าทำหนังสือ เดินทาง
- ค่าที่พักห้องคู่กับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ และค่าอาหาร 3 มื้อ                          - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นน้ำหนักกระเป๋าเกิน,
- ค่าวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์                                                                              ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเทอร์เน็ต
- ค่าตั๋วเครื่องบินไทยไป – กลับ ชั้นประหยัด
- ค่าประกันสุขภาพ และ อุบัติเหตุ                                                                     หมายเหตุ
- ค่ารถรับ – ส่ง สนามบิน – ราคากิจกรรม และโปรแกรมทัศนศึกษาอาจมีการ          - ค่าพี่เลี้ยงคนไทยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทาง เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมทางบริษัทขอสงวน
(คณะนักเรียนอย่างต่ำ 15 ท่าน)                                                                          สิทธิในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า

ราคา 154,900 บาท  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

โปรแกรมเก่า ช่วงตุลาคม ปี 2556

โปรแกรมเก่า ช่วงเมษายน ปี 2555

โปรแกรมเก่า ช่วงตุลาคม ปี 2554

 


โปรแกรมซัมเมอร์ 2014 ประเทศอื่นๆBack to Top
FEATURED PROGRAMS
เรียน MBA ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอังกฤษที่สิงค์โปร์ในราคาพิเศษ อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีมหาวิทยาลัย Top 30 ในอังกฤษ อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
สถานบัน FLS International จัดโปรโมชั่นส่วนลดสุดคุ้ม ลด 20% อ่านรายละเอียด..
RECOMMENDEDCONTACT US

สาขากรุงเทพฯ

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00-19.00 น.

โทร: 0-2943-8380
มือถือ 081-701-8574 และ 081-701-8575

e-mail : info@learningcurve-th.com

หรือ สาขาเชียงใหม่
เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.

โทร : 053-336-908

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม สามารถฝากข้อความ และทางเราจะติดต่อกลับไป โดย คลิกที่นี่