เรียนซัมเมอร์ที่นิวซีแลนด์ Kiwi English Academy Oct 2017

โรงเรียน Kiwi English Academy เมือง Auckland

 8 – 28 ตุลาคม 2559 (3 สัปดาห์)  สำหรับนักเรียนอายุ  11 ปี ขึ้นไป

Kiwi English Academy ก่อ ตั้งขึ้นในปี 1991 อยู่ในย่าน New Market ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เปิดสอนในหลายหลักสูตร รวมถึงหลักสูตรPathway Programme นอกจากนี้โรงเรียนยังมี Career Advice Service พร้อมกับ Student Welfare Services ที่จะคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ จำนวนนักเรียนต่อห้องประมาณ 10-15 คน อาจารย์ผู้สอนมีคุณสมบัติและมีประสบการณ์ในการสอนนักเรียนต่างชาติมานาน Kiwi English Academy มีความภูมิใจว่าเป็นสถาบันการเรียนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพและให้ บริการด้าน สวัสดิการ และการดูแลเอาใจใส่ที่ดีมากแห่งหนึ่ง มีอาจารย์แนะแนวที่สามารถพูดภาษาของนักเรียนได้ พร้อมให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

ข้อดีเเละจุดเด่นของสถาบัน

 • โรงเรียนมี Careers Advise Service เเละ Student Welfare Services ที่คอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนด้านต่างๆ
 • หลักสูตรมากมายรวมถึง Pathways Programme
 • อาจารย์ผู้สอนมีคุณสมบัติเเละประสบการณ์ในการสอนนักเรียนต่างชาติ
 • ตั้งอยู่ในย่าน New Market ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวก
 • โรงเรียนก่อตั้งมายาวนานกว่า 23 ปี

ทัศนศึกษาและกิจกรรม

นักเรียนจะได้ทัศนศึกษาเเละทำกิจกรรมต่างๆ มากมายสลับกัน การเรียนปกติในระหว่างสัปดาห์ ได้เเก่ ทัศนศึกษาชมสถานที่ เช่น Auckland Tower,Auckland Zoo, Rainbows And Amusement Park, Devont ort, Kelly Tarlton’s, ทัศนศึกษาที่ Horse Riding เป็นต้น

ทำกิจกรรมและเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับเพื่อนนักเรียนชาวนิวซีเเลนด์ พร้อมกับร่วมทำกิจกรรมใช้ชีวิตในวันหยุดกับครอบครัวชาวนิวซีเเลนด์ด้วย

ราคานี้รวม

 • ค่าลงทะเบียนเเละค่าเรียนตลอดหลักสูตร
 • ค่าที่พักห้องคู่กับครอบครัวชาวนิวซีเเลนด์
 • ค่าอาหาร 3 มื้อ เช้า กลางวัน เย็น
 • ค่าวีซ่าประเทศนิวซีเเลนด์
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป- กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าประกันสุขภาพ และการเดินทาง
 • ค่ารถรับ – ส่ง สนามบิน
 • ค่าพี่เลี้ยงคนไทยดูเเลอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทาง

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน , ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่ารถโดยสารเดินทางไปโรงเรียน

ขั้นตอนการสมัคร

 • กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
 • เตรียมสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)จำนวน 1 ชุด โดยที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ
 • ชำระค่ามัดจำ 30,000 บาทถ้วน ภายในวันที่สมัคร

ราคา   142,900 บาท

(พิเศษ!!!สมัครก่อน 14 สิงหาคม 2560 ลดทันที 2,000 บาท)

วันปฐมนิเทศน์  วันและเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลั

“ ตารางเรียนภาษาอังกฤษ Kiwi English Academy : Auckland 3 สัปดาห์ ”
Back to Top
FEATURED PROGRAMS
แนะนำโรงเรียนอินเตอร์/โรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงในประเทศสิงคโปร์ อ่านรายละเอียด..
การเรียนต่อปริญญาตรีมหาวิทยาลัย Top 10 ในอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีสิงค์โปร์ 2 ปีจบ อ่านรายละเอียด..
RECOMMENDEDCONTACT US

สำนักงานใหญ่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.

วันเสาร์ เวลา 10.00-17.00 น.

โทร:02-943-8380

มือถือ : 065-562-6464 และ 086-326-8241

e-mail: info@learningcurve-th.com

สาขาเชียงใหม่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.

โทร: 053-336-908

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม สามารถฝากข้อความ และทางเราจะติดต่อกลับไป โดย คลิกที่นี่