เรียนซัมเมอร์ที่นิวซีแลนด์ Kiwi English Academy Apr 2018

สถาบัน  Kiwi English Academy

เมือง Auckland ประเทศ New Zealand 

 18 มีนาคม – 20 เมษายน 2561  (5 สัปดาห์)  สำหรับนักเรียนอายุ  10-17 ปี ขึ้นไป

Kiwi English Academy ก่อ ตั้งขึ้นในปี 1991 อยู่ในย่าน New Market ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เปิดสอนในหลายหลักสูตร รวมถึงหลักสูตร Pathway Programme นอกจากนี้โรงเรียนยังมี Career Advice Service พร้อมกับ Student Welfare Services ที่จะคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ จำนวนนักเรียนต่อห้องประมาณ 10-15 คน อาจารย์ผู้สอนมีคุณสมบัติและมีประสบการณ์ในการสอนนักเรียนต่างชาติมานาน Kiwi English Academy มีความภูมิใจว่าเป็นสถาบันการเรียนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพและให้ บริการด้าน สวัสดิการ และการดูแลเอาใจใส่ที่ดีมากแห่งหนึ่ง มีอาจารย์แนะแนวที่สามารถพูดภาษาของนักเรียนได้ พร้อมให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

ข้อดีเเละจุดเด่นของสถาบัน

 • โรงเรียนมี Careers Advise Service เเละ Student Welfare Servicees ที่คอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนด้านต่างๆ
 • หลักสูตรมากมายรวมถึง Pathways Programme
 • อาจารย์ผู้สอนมีคุณสมบัติเเละประสบการณ์ในการสอนนักเรียนต่างชาติ
 • ตั้งอยู่ในย่าน New Market ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวก
 • โรงเรียนก่อตั้งมายาวนานกว่า 23 ปี
 • High School Immersion

ทัศนศึกษาและกิจกรรม

นักเรียนจะได้ทัศนศึกษาเเละทำกิจกรรมต่างๆ มากมายสลับกัน การเรียนปกติในระหว่างสัปดาห์ ได้เเก่ ทัศนศึกษาชมสถานที่ เช่น Auckland Tower, Auckland Zoo, Rainbows ,Amusement Park, Devont ort, Kelly Tarlton’s, ทัศนศึกษาที่ Rotorua เป็นต้น

ทำกิจกรรมและเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับเพื่อนนักเรียนชาวนิวซีเเลนด์ พร้อมกับร่วมทำกิจกรรมใช้ชีวิตในวันหยุดกับครอบครัวชาวนิวซีเเลนด์ ด้วย

ราคานี้รวม

 • ค่าลงทะเบียนเเละค่าเรียนตลอดหลักสูตร
 • ค่าเรียน และ High School Immersion
 • ค่าที่พักห้องคู่กับครอบครัวชาวนิวซีเเลนด์
 • ค่าอาหาร 3 มื้อ เช้า กลางวัน เย็น
 • ค่าวีซ่าประเทศนิวซีเเลนด์ค่าตั๋วเครื่องบินการบินไทย ไป- กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าประกันสุขภาพ และ การเดินทาง
 • ค่ารถรับ – ส่ง สนามบิน
 • ค่าพี่เลี้ยงคนไทยดูเเลอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทาง (คณะนักเรียนอย่างต่ำ 15 คน)

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน , ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่ารถโดยสารเดินทางไปโรงเรียน
 • ค่าโทรศัพท์

ขั้นตอนการสมัคร

 • กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
 • เตรียมสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)จำนวน 1 ชุด โดยที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ
 • ชำระค่ามัดจำ 40,000 บาทถ้วน ในวันที่ทำการสมัคร (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น)
 • เตรียมเอกสารทำวีซ่าก่อน  31 มกราคม  2561.

 

ทำไมซัมเมอร์นิวซีแลนด์ของ Learning Curve จึงดีและคุ้มค่าที่สุด

 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์

15 ชั่วโมง

เรียนแบบสนุก ร่วมห้องเรียนกับเพื่อนใหม่ชาวต่างชาติ (หากน้องๆทำการวัดระดับผ่านแล้วสามารถไปเรียนรวมได้ค่ะ) รวมถึงการเข้าทดลองเรียนในโรงเรียนพื้นเมืองของชาวนิวซีแลนด์ (Local School Immersion)

สถานที่ทัศนศึกษา

หลังเลิกเรียน

หลังจากเลิกเรียน พาน้องๆ ไปทัศนศึกษาชมสถานที่ต่างๆในเมือง Auckland ทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์พร้อมกับร่วมทำกิจกรรมในวันหยุดวันอาทิตย์กับครอบครัว ชาวนิวซีแลนด์ด้วย

ที่พัก

Host Family

พักห้องคู่กับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ เป็นโอกาสที่ดีสำหรับการเรียนรู้วัฒนธรรม ภาษา แล้วก็ได้เพื่อนเป็นชาวต่างชาติอีกด้วย

การดูแล

นักเรียน 15 คนต่อเจ้าหน้าที่ 1 คน

มีเจ้าหน้าที่คนไทยดูแลน้องๆ ตลอดการเดินทาง

ราคา

187,900 บาท

พิเศษ!! ลดทันที 3,000 บาท ชำระเพียง 184,900 บาท เมื่อสมัครก่อนวันที่ 31/12/2017

 

ราคา   187,900 บาท (พิเศษ!!!สมัครก่อน 31 ธันวาคม 2560 ลดทันที 3,000 บาท)

วันปฐมนิเทศน์  วันและเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

“ ตารางเรียนภาษาอังกฤษ Kiwi English Academy : Auckland 5 สัปดาห์ ”.


ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์

15 ชั่วโมง

เรียนแบบสนุก ร่วมห้องเรียนกับเพื่อนใหม่ชาวต่างชาติ (หากน้องๆทำการวัดระดับผ่านแล้วสามารถไปเรียนรวมได้ค่ะ) รวมถึงการเข้าทดลองเรียนในโรงเรียนพื้นเมืองของชาวนิวซีแลนด์ (Local School Immersion)

สถานที่ทัศนศึกษา

หลังเลิกเรียน

หลังจากเลิกเรียน พาน้องๆ ไปทัศนศึกษาชมสถานที่ต่างๆในเมือง Auckland ทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์พร้อมกับร่วมทำกิจกรรมในวันหยุดวันอาทิตย์กับครอบครัว ชาวนิวซีแลนด์ด้วย

ที่พัก

Host Family

พักห้องคู่กับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ เป็นโอกาสที่ดีสำหรับการเรียนรู้วัฒนธรรม ภาษา แล้วก็ได้เพื่อนเป็นชาวต่างชาติอีกด้วย

การดูแล

นักเรียน 15 คนต่อเจ้าหน้าที่ 1 คน

มีเจ้าหน้าที่คนไทยดูแลน้องๆ ตลอดการเดินทาง

ราคา

187,900 บาท

พิเศษ!! ลดทันที 3,000 บาท ชำระเพียง 184,900 บาท เมื่อสมัครก่อนวันที่ 31/12/2017Back to Top
FEATURED PROGRAMS
แนะนำโรงเรียนอินเตอร์/โรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงในประเทศสิงคโปร์ อ่านรายละเอียด..
การเรียนต่อปริญญาตรีมหาวิทยาลัย Top 10 ในอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีสิงค์โปร์ 2 ปีจบ อ่านรายละเอียด..
RECOMMENDEDCONTACT US

สำนักงานใหญ่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.

วันเสาร์ เวลา 10.00-17.00 น.

โทร:02-943-8380

มือถือ : 065-562-6464 และ 086-326-8241

e-mail: info@learningcurve-th.com

สาขาเชียงใหม่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.

โทร: 053-336-908

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม สามารถฝากข้อความ และทางเราจะติดต่อกลับไป โดย คลิกที่นี่