Work and Study in Canada

Greystone College โปรเเกรมเรียนเเละฝึกงาน พร้อมทำงานได้ในประเทศเเคนาดา….ในราคาสุดพิเศษ!


Greystone College เป็นสถาบันคุณภาพที่เน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและวิชาการ เพื่อก้าวไปสู่โอกาสทางอาชีพในสายธุรกิจและการโรงแรม เพราะสถาบันมีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทชั้นนำในแคนาดา ทำให้นักเรียนมีโอกาสต่อยอดทางอาชีพของตนหลังเรียนจบ Greystone College ตั้งขึ้นในปีค.ศ. 2002 ในเมือง Vancouver ซึ่งเป็นเมืองยอดนิยมสำหรับนักเรียนต่างชาติที่จะเข้ามาเรียนในประเทศแคนาดา และเป็นโรงเรียนในเครือของโรงเรียนภาษา ILSC ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอนทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนต่างชาติ และพัฒนาโรงเรียนจนกลายเป็นผู้นำทางการสอนภาษาอังฤษเพื่อใช้ในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน และภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ระดับแนวหน้าของโลก

จุดเด่นของ Greystone College คือ
– มีความสัมพันธ์และเครือข่ายกับบริษัทชั้นนำทั่วประเทศแคนาดา

– เปิดสอนหลักสูตรหลากหลาย เพื่อการพัฒนานักเรียนไปสู่เป้าหมายในอาชีพของนักเรียนโดยเฉพาะทางสายธุรกิจ สายการสอนภาษาอังกฤษ และ สายการโรงแรม
– มีอาจารย์ที่มีคุณภาพสูง โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ พร้อมกับประสบการณ์สุดอัพเดทในสายวิชาชีพที่สอนเป็นอย่างดี
– จำนวนนักเรียนแต่ละห้องที่ไม่มากจนเกินไป ทำให้นักเรียนมีโอกาสใกล้ชิดและสอบถามข้อสงสัยจากอาจารย์ได้อย่างง่ายดายและเป็นกันเอง
– และที่สำคัญ โรงเรียนยึดหลัก “เรายึดมั่นในความสำเร็จของนักเรียน” เป็นที่สุด

นักเรียนสามารถเลือกเรียนในเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดของแคนาดา คือ แวนคูเวอร์ หรือโตรอนโต และสามารถเลือกเรียน ในสาขาการท่องเที่ยวและบริการ หรือสาขาธุรกิจ โดยเริ่มเรียนตั้งแต่ 26 สัปดาห์ขึ้นไป และระหว่างที่เรียน นักเรียนสามารถทำงาน Part-time ได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ส่วนนักเรียนที่ต้องการอยู่ระยะยาวและต้องการเพิ่มประสบการณ์การทำงาน นักเรียนสามารถลงโปรแกรม CO-OP ซึ่งมีให้เลือก 2 สาขาเช่น เดียวกัน แต่ระยะเวลาโปรแกรมจะยาวขึ้นเป็ น 50 ถึง 74 สัปดาห์ โดยเพิ่มช่วงที่นักเรียนจะสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ 41 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ทั้งนี้ นักเรียนจะต้องมีผลภาษาในระดับที่ Greystone College กำหนด โดยนักเรียนสามารถทำ online test ของโรงเรียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับนักเรียนที่ฝึกงานทุกคน จะได้รับจดหมายรับรองการฝึ กงานจากบริษัทในแคนาดา ซึ่งสามารถนำ มาใส่ใน Resume เพื่อการสมัครงานต่อไปในอนาคต

โปรเเกรมเรียนเเละทำงานที่เเคนาดา (GREYSTONE COLLEGE) มีสองรูปเเบบ (V = Vancouver, T = Toronto)

1. Academic Only
เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีเวลาไม่มาก ต้องการเรียนและทำงานไปพร้อมๆกัน เป็นโปรเเกรมระยะสั้น ระยะเวลาตั้ง เเต่ 26 สัปดาห์ ถึง 40 สัปดาห์ โดยนักเรียนสามารถทำ งาน part-time หลังเลิกเรียน ได้ 20 ชม./สัปดาห์ ตั้งเเต่เริ่ม เรียนจนจบหลักสูตร

2. CO-OP Programs
เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการไประยะยาว และอยากได้ประโยชน์สูงสุดจากการฝึกงานอย่างเต็มที่ ประกอบ ด้วยช่วงเรียน 50% + ทำงาน 50% + เรียนปิดท้าย 2 สัปดาห์ ระยะเวลารวมเริ่มตั้งเเต่ 50 สัปดาห์ ไปจนถึง 74 สัปดาห์ นักเรียนสามารถเริ่มทำงานได้ตั้งเเต่เริ่มโปรแกรม โดยทำงาน part-time หลังเลิกเรียนได้ 20 ชม./สัปดาห์ ในช่วงเรียน เเละในช่วงฝึกงาน สามารถทำ งานเต็มเวลาได้สูงสุดถึง 41 ชม./สัปดาห์ โดยแบ่งเป็นงานที่ตรงตาม สาขาที่เรียนประมาณ 21 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และงาน Part-time 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หมายเหตุ งานด้านการท่องเที่ยวและบริการส่วนใหญ่จะเป็นงานแบบได้รับค่าตอบแทน นักเรียนสามารถหางานเองได้ โดยใน CO-OP Service จะรวมในเรื่องเอกสาร และ workshop ที่จำเป็นสำหรับการหางานอยู่แล้ว ถ้าหากนักเรียนต้องการให้โรงเรียนจัดหางานให้ด้วยก็สามารถ Upgrade เป็น Standard Placement Service โดยโรงเรียนจะจัดหาให้ 2 สัมภาษณ์ การจะได้งานหรือไม่ขึ้น อยู่กับความสามารถของตัวนักเรียนเอง

หมายเหตุ งานด้านธุรกิจที่ Vancouver เป็นงานแบบได้รับค่าตอบแทน โดยนักเรียนสามารถหางานเอง หรือใช้บริการจัดหางานของโรงเรียน ส่วนที่ Toronto จะเป็นงานแบบไม่ได้รับค่าตอบแทน โดยโรงเรียนได้รวมค่าจัดหาสัมภาษณ์งานไว้ในราคาโปรแกรมแล้ว ทั้งนี้ความสำ เร็จในการได้งานขึ้นอยู่กับความสามารถของนักเรียน

**Advanced Diploma in Business Administration with Practicum CO-OP จะเป็นงานแบบไม่ได้รับค่าตอบแทน และโรงเรียนจัดหาที่สัมภาษณ์งานให้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. มีวุฒิการศึกษาขึ้นต่ำมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. ต้องมีระดับภาษาตามที่แต่ละโปรแกรมกำหนด โดยสามารถทำข้อสอบวัดระดับ Online Test ของโรงเรียนได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 
หัวข้อที่จะได้เรียนในแต่ละโปรแกรม
 • Diploma in Customer Service (Vancouver)
 • Diploma in Customer Service (Toronto)
  นักเรียนจะได้เรียนหัวข้อดังต่อไปนี้คือ การสื่อสารในที่ทำงาน, การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ, ทักษะพื้นฐานด้าน IT – Word, Spreadsheets, ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสายงานการท่องเที่ยวและบริการ, การให้ข้อมูลเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า, การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า, การเตรียมพร้อมเพื่อการหางาน
 • Certificate in Hospitality Skills (Toronto)
  นักเรียนจะได้เรียนหัวข้อดังต่อไปนี้คือ การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ, ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสายงานการท่องเที่ยวและบริการ, การจัดการบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่จะทำงานที่เกี่ยวกับการเสิร์ฟ, ขายเครื่องดื่ม แอลกอฮอลใน Toronto จำเป็นต้องผ่านการทดสอบ และได้รับ Smart Serve Certificate นี้ก่อน โดยคอร์สนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมนักเรียนสำ หรับการทดสอบ เพื่อนำ ไปสู่การได้รับ Smart Serve Certificate, การเตรียมพร้อมเพื่อการหางาน
 • Tourism & Hospitality Management Diploma (Vancouver)
 • Tourism & Hospitality Management Diploma (Toronto)
  นักเรียนจะได้เรียนหัวข้อดังต่อไปนี้คือ การตลาดในสายงานการท่องเที่ยวและบริการ, การจัดการโรงแรม, บัญชี, การขายและการตลาด, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการห้องประชุม, การจัดการแผนกบริการและแม่บ้าน, การจัดการแผนกต้อนรับและแผนกจัดห้องพัก, เทคโนโลยีการจัดการและการจัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • Diploma in Business Communications (Vancouver)
  นักเรียนจะได้เรียนหัวข้อดังต่อไปนี้คือ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ในที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ, การจัดลำดับความสำ คัญของงานและการพัฒนาตนเอง, การเขียนเอกสารขั้นพื้นฐาน, การบริหารลูกค้าสัมพันธ์, ทักษะการทำงานเป็นทีม, การออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์, การเตรียมพร้อมเพื่อการหางาน
 • Diploma in International Business Management (Vancouver)
 • Diploma in International Business Management (Toronto)
  นักเรียนจะได้เรียนหัวข้อดังต่อไปนี้คือ ธุรกิจระหว่างประเทศ, การตลาด, พฤติกรรมองค์กร, การสื่อสารทางการบริหาร, การจัดการเบื้องต้น, กฏหมายธุรกิจ

Advanced Diploma in Business Administration (Vancouver)
นักเรียนจะได้เรียนหัวข้อดังต่อไปนี้คือ ธุรกิจระหว่างประเทศ, การตลาด, พฤติกรรมองค์กร, การสื่อสารทางการบริหาร, การจัดการเบื้องต้น, กฎหมายธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรบุคคล, การบัญชีบริหาร, การจัดการการเงิน, การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์

หมายเหตุ กรุณาคลิกที่ชื่อโปรแกรมเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดรวมถึงวิชาที่เรียนของโปรแกรมนั้นๆ

ดาวน์โหลดราคาโปรแกรมทั้งหมดได้ดังนี้

1. ราคาโปรแกรม Academic Only Vancouver
2. ราคาโปรแกรม Academic Only Toronto
3. ราคาโปรแกรม CO-OP Vancouver
4. ราคาโปรแกรม CO-OP Toronto

มาเรียนรู้กันว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่ Greystone College เป็นยังไง

มาเรียนรู้กันว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่ Greystone College เป็นยังไง

มาเรียนรู้กันว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่ Greystone College เป็นยังไง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *