เรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา

เรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา


การเรียน Pathway คืออะไร

หลักสูตร Program Pathway เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าหลักสูตรปริญญาของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ โดยมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนต่างชาติได้มีโอกาสปรับตัวทางด้านวิชาการและความรู้ภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนจริงร่วมกับเพื่อนนักเรียนชาวอเมริกันในหลักสูตรระดับปริญญา โดยหลักสูตรนี้จะผสมระหว่างเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นและวิชาการที่เกี่ยวข้องและเป็นพื้นฐานของวิชาหลักที่จะเรียนใน Program ปริญญาตรี

การเรียน Pathway จึงช่วยทำให้การเข้าเรียนปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำในอเมริกาไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่เราเคยคิด ทาง Learning Curve เราเป็นตัวแทนของ มีมหาวิทยาลัยชั้นนำในเมืองต่าง ๆ ทั่วสหรัฐอเมริกาที่มีโปรแกรม Pathway ดังเช่น

Oregon State University ตั้งอยู่ที่เมือง  Corvallis รัฐ Oregon

จุดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้

–  ได้ ranking ลำดับที่ 139 โดย US. News & World Report

–  ติด ranking ใน Top 70 ของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา และอยู่ใน Top 150 จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก จัดลำดับโดย Shanghai Jiaotong University

–  เป็นลำดับที่ 82 ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ จัดลำดับโดย US. News & World Report

สาขาที่เปิดรับ

 • Business
 • Engineering
 • Computing Science
 • Science or Natural Resources
 • General คณะอื่น ๆ

การรับสมัคร

– จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร Pathway Program

–  TOEFL iBT 60 หรือ IELTS 5.5 หรือ เรียนจบ Academic English ระดับ 4

University of South Florida ตั้งอยู่ที่เมือง  Tampa รัฐ Florida

จุดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้

–  ติด 1 ใน 50 มหาวิทยาลัยที่ทำวิจัยของสหรัฐอเมริกา คือกลุ่ม Tier 1 โดย National Science Foundation ในปี 2012

–  ติด ranking ใน Top 110 ของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา และอยู่ใน Top 300 จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก จัดลำดับโดย Shanghai Jiaotong University

–  เป็นอันดับที่ 27 มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศ โดย Top American Research Universities ในปี 2011

สาขาที่เปิดรับ

 • Business
 • Engineering
 • Computing
 • Science
 • General คณะอื่น ๆ

การรับสมัคร

– จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร Pathway Program

–  TOEFL iBT 60-78 หรือ IELTS 5.5-6.0 หรือ เรียนจบ Academic English ระดับ 4 หรือ INTO Password test ระดับ 6

Colorado State University ตั้งอยู่ที่เมือง  Fort Collins รัฐ Colorado

จุดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้

–  ติด 1 ใน 40 มหาวิทยาลัยที่ทำวิจัยของสหรัฐอเมริกา คือกลุ่ม Tier 1 โดย National Science Foundation ในปี 2012

–  ติด ranking ใน Top 100 ของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา และอยู่ใน Top 200 จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก จัดลำดับโดย Shanghai Jiaotong University

–  เป็นอันดับที่ 67 มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศ โดย Top American Research Universities ในปี 2013

สาขาที่เปิดรับ

 • Business
 • Engineering
 • Computing Sciences
 • Science
 • General คณะอื่น ๆ

การรับสมัคร

– จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป ในคณะอื่น ๆ ยกเว้น Engineering เกรดเฉลี่ย 2.7 ขึ้นไป

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร Pathway Program

–  TOEFL iBT 60 หรือ IELTS 5.5 (reading และ writing ต้องได้ไม่ต่ำกว่า 5.5) หรือ เรียนจบ Academic English ระดับ 5

Marshall University ตั้งอยู่ที่เมือง  Huntington รัฐ West Virginia

จุดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้

–  เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 1 ของประเทศ ที่สอนเรื่อง Forensic Science ระดับปริญญาโท

–  เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ทำวิจัยของสหรัฐอเมริกา คือกลุ่ม Tier 1 โดย Carnegie Foundation for The Advancement of Teaching

–  เป็นอันดับที่ 16 มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศ โดย US. News & World Report ในปี 2013

สาขาที่เปิดรับ

 • Business Administration
 • Engineering
 • Computer Sciences
 • Science
 • Integrated Science and Technology
 • Fine Arts
 • General คณะอื่น ๆ

การรับสมัคร

– จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้เกรดเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไป

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร Pathway Program

–  TOEFL iBT 60-79 หรือ IELTS 5.0 หรือ เรียนจบ Academic English ระดับ 4  with grade C and up

Northeastern University ตั้งอยู่ที่เมือง  Boston รัฐ Massachusetts

จุดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้

–  เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้อันดับ 1 ที่นักศึกษาได้รับการบริการเรื่องสายอาชีพ โดย Princeton Review ปี 2008 และ 2010

–  เป็นอันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยในประเทศที่มาแรงที่สุด โดย US. News & World Report ในปี 2010-2012

–  เป็นอันดับที่ 56 มหาวิทยาลัยในประเทศ โดย US. News & World Report ในปี 2013

สาขาที่เปิดรับ

 • Business Administration
 • International Business
 • Engineering
 • Computer Sciences
 • Science
 • Arts, Media and Design

การรับสมัคร

– จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้เกรดเฉลี่ย 3.0-3.2 ขึ้นไป

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร Pathway Program

–  TOEFL iBT 65 หรือ IELTS 6.0

Pace University ตั้งอยู่ที่เมือง  New York City รัฐ New York

จุดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้

–  เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้อันดับ 1 ใน New York และ หนึ่งใน 10 ของประเทศที่นักศึกษาได้รับการฝีกงานมากที่สุด โดย US. News & World Report

–  คณะ Business ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะในมหาวิทยาลัยที่สอน Business ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดย US. News & World Report ในปี 2011

–  เป็นหนึ่งใน 50 ของมหาวิทยาลัยที่นักเรียนที่เรียนจบได้เงินเดือนสูง โดย BusinessWeek Magazine

สาขาที่เปิดรับ

 • Business Administration
 • Entrepreneurship
 • Hospitality and Tourism
 • Arts, Films
 • Science
 • Computer Science
 • Psychology
 • General คณะอื่น ๆ

การรับสมัคร

– จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้เกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร Pathway Program

–  TOEFL iBT 65 หรือ IELTS 6.0

The University of Utah ตั้งอยู่ที่เมือง  Salt Lake City รัฐ Utah

จุดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้

–  เป็นอันดับที่ 60 ของประเทศ ที่เด่นในการสอน Engineering โดย US. News & World Report ในปี 2011

–  เป็นอันดับที่ 34 ในการจัดอันดับ 100 ของมหาวิทยาลัยที่ทำวิจัยในระดับโลก โดย University of Groningen

–  ติด 1 ในอันดับ 100 ของมหาวิทยาลัยที่สอนหลักสูตรปริญญาตรีดีเด่น โดย US. News & World Report

สาขาที่เปิดรับ

 • Business Administration
 • Engineering
 • Computer Sciences
 • Film and Media Arts
 • Operations Management
 • Phamacy
 • General คณะอื่น ๆ

การรับสมัคร

– จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้เกรดเฉลี่ย 2.35 ขึ้นไป

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร Pathway Program

–  TOEFL iBT 61 หรือ IELTS 5.5

Widener University ตั้งอยู่ที่เมือง  Chester รัฐ Pennsylvania

จุดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้

–  เป็นอันดับที่ 181 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศ โดย US. News & World Report

–  มีนักเรียนต่อชั้นเป็น 12:1 กับสัดส่วนของอาจารย์ จึงทำให้นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดมาก

–  เป็นอันดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยในประเทศในการจัดอันดับการให้บริการที่ดีแก่นักศึกษา โดย Washington Monthly College Guide

สาขาที่เปิดรับ

 • Business Administration
 • Economics
 • Engineerings
 • Political Science/Pre-law
 • General คณะอื่น ๆ

การรับสมัคร

– จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร Pathway Program

–  TOEFL iBT 36 หรือ IELTS 3.5

James Madison University ตั้งอยู่ที่เมือง  Harrisonburg รัฐ Virginia

จุดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้

–  เป็นอันดับที่ 12 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของรัฐที่ดีที่สุดในประเทศ โดย Bloomberg Businessweek

–  มีนักเรียนต่อชั้นเป็น 16:1 กับสัดส่วนของอาจารย์ จึงทำให้นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดมาก

–  เป็นอันดับที่ 3 ของมหาวิทยาลัยที่สอนระดับปริญญาตรีที่ดีที่สุด โดย US. News & World Report Best Colleges ในปี 2012

สาขาที่เปิดรับ

 • Business Administration
 • General Studies
 • Engineering
 • Science, Technology and Mathematics

การรับสมัคร

– จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้เกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร Pathway Program

–  TOEFL iBT 36 หรือ IELTS 3.5

Roosevelt University ตั้งอยู่ที่เมือง  Chicago รัฐ Illinois

จุดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้

–  เป็นอันดับที่ 15 ในการจัดอันดับเมืองที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียน โดย QS. World University Ranking

–  มีนักเรียนต่อชั้นเป็น 12:1 กับสัดส่วนของอาจารย์ จึงทำให้นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดมาก

–  อยู่ในเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ

สาขาที่เปิดรับ

 • Business Administration
 • Mathematics
 • Pre-law
 • Science
 • Criminal Justice
 • Hospitality and Tourism Management
 • Social Entrepreneurship

การรับสมัคร

– จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร Pathway Program

–  TOEFL iBT 45 หรือ IELTS 4.5

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *