การเรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา

การเรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา


การเรียน Pathway คืออะไร หลักสูตร Program Pathway เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าหลักสูตรปริญญาของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ โดยมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนต่างชาติได้มีโอกาสปรับตัวทางด้านวิชาการและความรู้ภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนจริงร่วมกับเพื่อนนักเรียนชาวอเมริกันในหลักสูตรระดับปริญญา โดยหลักสูตรนี้จะผสมระหว่างเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นและวิชาการที่เกี่ยวข้องและเป็นพื้นฐานของวิชาหลักที่จะเรียนใน Program ปริญญาโท การ เรียน Pathway จึงช่วยทำให้การเข้าเรียนปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำในอเมริกาไม่ใช่ เรื่องยากอย่างที่เราเคยคิด ทาง Learning Curve เราเป็นตัวแทนของ มีมหาวิทยาลัยชั้นนำในเมืองต่าง ๆ ทั่วสหรัฐอเมริกาที่มีโปรแกรม Pathway ดังเช่น

Oregon State University ตั้งอยู่ที่เมือง Corvallis รัฐ Oregon จุดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้ – ได้ ranking ลำดับที่ 139 โดย US. News & World Report – ติด ranking ใน Top 70 ของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา และอยู่ใน Top 150 จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก จัดลำดับโดย Shanghai Jiaotong University – เป็นลำดับที่ 82 ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ จัดลำดับโดย US. News & World Report สาขาที่เปิดรับ

 • MBA
 • Computing Science
 • Industrial Engineering
 • Construction and Engineering Management
 • Mechanical Engineering
 • Mechanical Engineering with Materials Science Emphasis
 • Environmental Engineering
 • Chemical Engineering
 • Electrical and Computer Engineering

การรับสมัคร – จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร Pathway Program – TOEFL iBT 70 หรือ IELTS 6.0 หรือ เรียนจบ Academic English ระดับ 5 หรือ Password Test Level 7

University of South Florida ตั้งอยู่ที่เมือง Tampa รัฐ Florida

จุดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้ – ติด 1 ใน 50 มหาวิทยาลัยที่ทำวิจัยของสหรัฐอเมริกา คือกลุ่ม Tier 1 โดย National Science Foundation ในปี 2012 – ติด ranking ใน Top 110 ของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา และอยู่ใน Top 300 จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก จัดลำดับโดย Shanghai Jiaotong University – เป็นอันดับที่ 27 มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศ โดย Top American Research Universities ในปี 2011สาขาที่เปิดรับ

 • Business
 • Engineering
 • Computing
 • Science
 • Education
 • Architecture
 • General คณะอื่น ๆ

การรับสมัคร – จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร Pathway Program – TOEFL iBT 65-78 หรือ IELTS 5.5-6.0 (no bands less than 5.0) หรือ เรียนจบ Academic English ระดับ 4 หรือ INTO Password test ระดับ 6

Colorado State University ตั้งอยู่ที่เมือง Fort Collins รัฐ Colorado จุดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้ – ติด 1 ใน 40 มหาวิทยาลัยที่ทำวิจัยของสหรัฐอเมริกา คือกลุ่ม Tier 1 โดย National Science Foundation ในปี 2012 – ติด ranking ใน Top 100 ของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา และอยู่ใน Top 200 จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก จัดลำดับโดย Shanghai Jiaotong University – เป็นอันดับที่ 67 มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศ โดย Top American Research Universities ในปี 2013 สาขาที่เปิดรับ

 • Professional MBA
 • Early Career MBA
 • Management Practice
 • Global Social and Sustainable Enterprise
 • Computer Information Systems
 • Financial Risk Management
 • Tourism Management
 • Engineerings

การรับสมัคร – จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร Pathway Program – TOEFL iBT 71 หรือ IELTS 6.0 หรือ เรียนจบ Academic English ระดับ 6

Marshall University ตั้งอยู่ที่เมือง Huntington รัฐ West Virginia จุดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้ – เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 1 ของประเทศ ที่สอนเรื่อง Forensic Science ระดับปริญญาโท – เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ทำวิจัยของสหรัฐอเมริกา คือกลุ่ม Tier 1 โดย Carnegie Foundation for The Advancement of Teaching – เป็นอันดับที่ 16 มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศ โดย US. News & World Report ในปี 2013 สาขาที่เปิดรับ

 • MBA
 • Engineering
 • Environmental Sciences
 • Exercise Science
 • Healthcare Administration
 • Human Resource Management
 • Information Systems
 • Mathematics
 • Safety
 • Sport Administration
 • Technology Management

การรับสมัคร – จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้เกรดเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร Pathway Program – TOEFL iBT 70-79 หรือ IELTS 6.0 หรือ เรียนจบ Academic English ระดับ 5 with grade B and up

Northeastern University ตั้งอยู่ที่เมือง Boston รัฐ Massachusetts จุดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้ – เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้อันดับ 1 ที่นักศึกษาได้รับการบริการเรื่องสายอาชีพ โดย Princeton Review ปี 2008 และ 2010 – เป็นอันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยในประเทศที่มาแรงที่สุด โดย US. News & World Report ในปี 2010-2012 – เป็นอันดับที่ 56 มหาวิทยาลัยในประเทศ โดย US. News & World Report ในปี 2013 สาขาที่เปิดรับ

 • Business Administration
 • Information Science and Computer Science
 • Health Science: Biotechnology
 • Health Science: Pharmaceutical Science
 • Criminal Justice
 • Engineering
 • Project Management
 • International Affairs

การรับสมัคร – จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร Pathway Program – TOEFL iBT 61 หรือ IELTS 6.0 (no bands less than 5.5)

Pace University ตั้งอยู่ที่เมือง New York City รัฐ New York จุดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้ – เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้อันดับ 1 ใน New York และ หนึ่งใน 10 ของประเทศที่นักศึกษาได้รับการฝีกงานมากที่สุด โดย US. News & World Report – คณะ Business ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะในมหาวิทยาลัยที่สอน Business ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดย US. News & World Report ในปี 2011 – เป็นหนึ่งใน 50 ของมหาวิทยาลัยที่นักเรียนที่เรียนจบได้เงินเดือนสูง โดย BusinessWeek Magazine สาขาที่เปิดรับ

 • Business Administration
 • Entrepreneurship
 • International Business
 • Marketing Management/Financial Management/Investment Management
 • Taxation
 • Computer Science
 • Psychology
 • General คณะอื่น ๆ

การรับสมัคร – จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้เกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร Pathway Program – TOEFL iBT 65 หรือ IELTS 6.0 (no bands less than 5.5)

Widener University ตั้งอยู่ที่เมือง Chester รัฐ Pennsylvania จุดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้ – เป็นอันดับที่ 181 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศ โดย US. News & World Report – มีนักเรียนต่อชั้นเป็น 12:1 กับสัดส่วนของอาจารย์ จึงทำให้นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดมาก – เป็นอันดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยในประเทศในการจัดอันดับการให้บริการที่ดีแก่นักศึกษา โดย Washington Monthly College Guide สาขาที่เปิดรับ

 • MBA
 • Taxation and Financial Planning
 • Engineerings
 • Engineering Management

การรับสมัคร – จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้เกรดเฉลี่ย 2.80 ขึ้นไป ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร Pathway Program – TOEFL iBT 52 หรือ IELTS 4.5

Roosevelt University ตั้งอยู่ที่เมือง Chicago รัฐ Illinois จุดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้ – เป็นอันดับที่ 15 ในการจัดอันดับเมืองที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียน โดย QS. World University Ranking – มีนักเรียนต่อชั้นเป็น 12:1 กับสัดส่วนของอาจารย์ จึงทำให้นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดมาก – อยู่ในเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ สาขาที่เปิดรับ

 • MBA
 • Integrated Marketing Communication
 • Health Service Management
 • Government Management/Non-Profit Management

การรับสมัคร – จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร Pathway Program – TOEFL iBT 60 หรือ IELTS 5.5

George Mason University ตั้งอยู่ที่เมือง Fairfax รัฐ Virginia จุดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้ – เป็นอันดับที่ 57 จาก 100 ของมหาวิทยาลัยระดับโลก ที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปีขึ้นไป จัดอันดับ โดย Times Higher Education, 2014 – เป็นอันดับที่ 78 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในอเมริกา และอันดับที่ 176 ในระดับโลก จัดอันดับโดย Academic Ranking of Worldwide Universities, 2013 สาขาที่เปิดรับ

 • Education
 • Health, Global Health, Health Administration and Nutrition
 • Linguistics, Global Affair, Science, Public Policy
 • Graphic Design, Arts Management
 • Music
 • MBA, Accounting, Management, Real Estate Development, Public Administration
 • Engineering, Information Systems, Operations Research
 • Telecommunications

การรับสมัคร – จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี โดยได้เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร Pathway Program – TOEFL iBT 70 หรือ IELTS 6.0

University of Southern California ตั้งอยู่ที่เมือง Los Angeles รัฐ California จุดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้ – เป็นอันดับที่ 23 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดใน อเมริกา จัดอันดับโดย US News – เป็นมหาวิทยาลัยชั้นดีอยู่ในกลุ่ม Top Research Universities ของประเทศสหรัฐอเมริกา สาขาที่เปิดรับ

 • Global Supply Chain Management
 • Social Entrepreneuship
 • Architecture
 • Engineering
 • International Public Policy, Real Estate Development, Public Administration
 • TESOL
 • Communication Management, Strategic Public Relation
 • Aging Service Management
 • Engineering, Information Systems, Operations Research
 • Economics, Mathematics, Statistics
 • Global Medicine

การรับสมัคร – จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี โดยได้เกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร Pathway Program – TOEFL iBT 61 หรือ IELTS 5.5

University of Vermont ตั้งอยู่ที่เมือง Birlington รัฐ Vermont จุดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้ – เป็นอันดับที่ 89 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดใน อเมริกา จัดอันดับโดย US News Ranking ปี 2016 – เป็นมหาวิทยาลัย หนึ่งใน original “Public Ivy League” ที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ – เป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา – เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการทำวิจัย Research University โดยเน้นวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม การคมนาคม วิศวกรรมชีวภาพ และทาง คอมพิวเตอร์ สาขาที่เปิดรับ

 • Electrical Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Civil and Environmental Engineering
 • Computer Science
 • Statistics
 • Mathematics

การรับสมัคร – จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี โดยได้เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร Pathway Program – TOEFL iBT 75 หรือ IELTS 6.0

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *