เรียนต่อปริญญาตรีสิงค์โปร์ 2 ปีจบ

เรียนต่อปริญญาตรีสิงคโปร์ 2 ปีจบ ไม่ต้องมี IELTS ก็เรียนได้

จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อระดับปริญญาตรี 2 ปี หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ต่อระดับ Diploma และปริญญาตรี รวม 3 ปี เลือกเรียนได้หลากหลายสาขา ตั้งแต่ Business, Engineering, IT, Gaming, Mass Communication, etc.

เนื่องจากความต้องการทางการศึกษาในสิงคโปร์มีอยู่มาก แต่ว่ามีสถาบันการศึกษาของรัฐบาลน้อยกว่าความต้องการของประชากร ทำให้เกิดการร่วมทุนระหว่างหน่วยงานเอกชนของสิงคโปร์กับมหาวิทยาลัยต่างชาติมากมายทั้งจากอังกฤษ อเมิรกา ออสเตรเลีย หรือแม้แต่เป็นการเข้ามาจัดตั้งมหาวิทยาลัยสาขาสิงคโปร์ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น SIM (Singapore Institute of Management,  James Cook University (JCU), Curtin University, Kaplan Higher Education Academy, MDIS, PSB Academy, TMC Academy เป็นต้น จึงทำให้นักเรียนมีโอกาสเลือกเรียนระดับปริญญาในสิงคโปร์ได้หลากหลายมากขึ้น สถาบันเหล่านั้นได้จัดโปรแกรมสอนในระดับประกาศนียบัตร, ปริญญาตรีหลักสูตรเร่งรัด ไปจนถึงระดับปริญญาโทในสาขาต่าง ๆ มากมาย ด้วยราคาที่ถูกกว่าเรียนในสถาบันแม่ แถมด้วยเรียนในระยะเวลาที่เร่งรัดกว่า (เพราะเรียนจบตรีภายใน 2-3 ปี หรือโทเพียง 1 ปี) และสุดท้ายก็รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ หากนักเรียนเบื่อที่จะเรียนที่สิงคโปร์ ก็ยังสามารถโอนหน่วยกิจไปเรียนที่มหาวิทยาลัยที่เลือกเรียนได้อีกด้วย

รายชื่อสาขาวิชาเรียน และมหาวิทยาลัยที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนระดับปริญญาตรี

กรุณาเลือกมหาวิทยาลัยที่ต้องการเรียน

สาขาวิชาเรียน

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

เดือน

ราคา(SGD)

ช่วงที่เปิดเรียน

School of Business

Accounting

Kaplan (Murdoch University, Aus)

16

27,563.20

Jan/May/Sep

PSB Academy (University of Newcastle, Aus)

36

48,792

Jan/May/Aug

PSB Academy (University of Wollongong, Aus)

24

30,816

Aug

Accounting & Finance

Kaplan (University of Essex, UK)

18

20,865

Jun/Nov

Kaplan (University of Portsmouth, UK)

18

22,470

Jun/Dec

SIM (University of London, UK)

36

27,000

Sep

TMC Academy (University of Greenwich, UK)

12

16,000

Feb

Banking and Finance

MDIS (University of Sunderland, UK)

24

29,960

Feb/Apr/May/Jul/Sep/Nov

Business and Management

Kaplan (Northumbria University, UK)

24

33,384

Aug/Oct/Dec/Feb/Apr/Jun

MDIS (University of Sunderland, UK)

28

32,247

Feb/Jun/Oct

SIM

36-42

32,956-43,870

Jan/Apr/Jul/Oct

(University of Birmingham, UK;

University of London, UK;

RMIT University, Aus)

TMC Academy (University of Northampton, UK)

28

37,020

Jan/Mar/Apr/Jun/Jul/Sep/Nov

Finance

Kaplan (Murdoch University, Aus)

16

27,563.20

Jan/May/Sep

MDIS (Bangor University, UK)

39

42,800

Feb/Apr/May/Jul/Sep/Nov

PSB Academy (University of Wollongong, Aus)

36

40,831.20

Jan/May/Aug

International Business

JCU(James Cook University, Aus)

24

50,154

Mar/Jul/Nov

Kaplan (Murdoch University, Aus)

20

31,950.20

Jan/May/Sep

MDIS (Southern Cross University, Aus)

30

35,845

Dec/Jan/Mar/May/July/Sep/Nov

SIM (University of Birmingham, UK)

24

41,730

Jul

International Business and Management

Kaplan (Northumbria University, UK)

16

23,497.20

Mar/Sep

PSB Academy (University of Wollongong, Aus)

24

30,816

Aug

Logistics & Supply Chain Management

PSB Academy (University of Newcastle, Aus)

24

38,776.80

Aug

SIM  (RMIT, Aus)

36

42,372

Jan/Jul

Management

Kaplan (Murdoch University, Aus)

16

27563.2

Jan/May/Sep

PSB Academy

24

30,816

Aug

(University of Wollongong, Aus)

36

40,831

Jan/Apr/July/Aug

SIM  (RMIT, Aus)

36

42,372

Jan/Jul

Management and Entrepreneurship

JCU (James Cook University, Aus)

24

50,154

Mar/Jul/Nov

Management and Marketing

Kaplan (Royal Holloway, UK)

18

28,205.20

Nov/May

PSB Academy

24

38,776.80

Aug

(The University of Newcastle, Aus)

36

48,792

Jan/Apr/Jul/Oct

Marketing

Kaplan (Murdoch University, Aus)

16

27563.2

Jan/May/Sep

JCU (James Cook University, Aus)

24

50,154

Mar/Jul/Nov          

MDIS (University of Sunderland, UK)

24

29,960

Feb/Jun/Oct

PSB Academy

24

30,816.00

Aug

(University of Wollongong, Aus)

36

40,831.00

Jan/May/Aug

SIM (RMIT University, Aus)

36

42,372

Jan/Jul

Marketing and Tourism

PSB Academy

24

38,776.80

Aug

(The University of Newcastle, Aus)

36

48,792

Jun/May/Aug

Supply Chain Management

Kaplan(University College Dublin, Ireland)

18

29,489.20

Apr/Oct

PSB Academy (University of Wollongong, Aus)

36

40,831.20

Jan/May/Aug

School of Engineering

Engineering (Mechanical, Electrical)

PSB Academy (The University of Newcastle, Aus)

36

64,884.60

Aug

PSB Academy (The University of Newcastle, Aus)

36

64,884.60

Aug

School of Life Sciences

Biomedical Sciences

MDIS (Northumbria University,UK)

42

49,220

Mar/Aug

Biotechnology

JCU (James Cook University)

24

50,140

Mar/Jul/Nov

Biotechnology

MDIS (Northumbria University, UK)

42

43,870

Mar/Aug

School of Psychology

Psychology

JCU (James Cook University, Aus)

24

52,722

Mar/Jul/Nov

Kaplan (Murdoch University, Aus)

20

38,391.60

Jan/May/Sep

MDIS (Oklahoma City University, USA)

37

43,870

Feb/Jun/Sep

SIM (University at Buffalo,

42

55,682.80

Jan/Apr/Jul/Oct

 School of Media and Communications

Journalism and Public Relations

PSB Academy (Newcastle, Aus)

36

48,792

Jan/May/Aug

PSB Academy (Wollongong, Aus)

24

30,816

Aug

Mass Communication

Curtin Singapore

16

34,560

Feb/Jun/Jul/Oct/Nov

Kaplan (Northumbria University, UK)

16

23,497.20

May/Nov

PSB Academy (Newcastle, Aus)

24

38,776.80

Aug

TMC Academy(Liverpool John Moores, UK)

32

28,425

May/Sep

Public Relation

Kaplan (Murdoch University, Aus)

16

27,563.20

Jan/May/Sep

Kaplan (Murdoch University, Aus)

16

27,563.20

Jan/May/Sep

PSB Academy (Wollongong, Aus)

36

40,831

Jan/May/Aug

School of Technology

Computer Science

PSB Academy (Coventry University, UK)

25

31,928.80

May/Jul/Nov

Computer Systems (Forensic and Security)

TMC Academy(Liverpool John Moores, UK)

32

29,425

May/Sep

Information Technology

JCU (James Cook University, Aus)

24

50,154

Mar/Jul/Nov

MDIS (Northumbria University,UK)

32

39,590

Feb/Apr/Jun/Aug/Oct/Dec

PSB Academy (Newcastle, Aus)

36

48,792

Jan/May/Aug

Internet Computing Systems

PSB Academy (Coventry University, UK)

25

31,928.80

May/Jul/Nov

School of Hospitality and Tourism

Hospitality Management

JCU (James Cook University, Aus)

24

50,154

Mar/Jul/Nov

International Tourism Management

TMC Academy(University of Northampton, UK)

28

37,020

Jan/Mar/Apr/Jun/Jul/Sep/Nov

Tourism, Hospitality and  Leisure

TMC Academy(Liverpool John Moores, UK)

32

26,625+

Jan/Mar/Apr/

(6 months compulsory industrial attachment)

GBP7,808

Jun/Jul/Sep/Nov

Tourism & Hospitality Management with 6 months internship

MDIS (University of Sunderland, UK)

30

35,310

Feb/Apr/May/

Jul/Sep/Nov

Tourism Management

MDIS (Southern Cross University, Aus)

34

34,454

Dec/Feb/Apr/Jun/Aug/Oct

School of Fashion and Design

Animation

Raffles College of Higher Education

36

96,300

Jan/Apr/Jul/Oct

Fashion Design

MDIS (Nottingham Trent University, UK)

45

45,582

Feb/May/Sep

Raffles College of Higher Education

36

96,300

Jan/Apr/Jul/Oct

Fashion Marketing

Raffles College of Higher Education

36

96,300

Jan/Apr/Jul/Oct

Fashion Marketing and Branding

Raffles College of Higher Education

36

77,040

Jan/Apr/Jul/Oct

Game Design

Raffles College of Higher Education

36

96,300

Jan/Apr/Jul/Oct

Interior Design

Raffles College of Higher Education

36

96,300

Jan/Apr/Jul/Oct

Jewellery Design

Raffles College of Higher Education

36

96,300

Jan/Apr/Jul/Oct

Multimedia Design

Raffles College of Higher Education

36

96,300

Jan/Apr/Jul/Oct

Product Design

Raffles College of Higher Education

36

96,300

Jan/Apr/Jul/Oct


เรียนต่อปริญญาโท

สาขาวิชาเรียน

University

ระยะเวลา(เดือน)

ราคา(SGD)

Intake

Joint Master of Information Technology & Business Administration

JCU (James Cook University, Aus)

16

44,940

Mar/Jul/Nov

Master of Information Technology

JCU(James Cook University, Aus)

16

44,940

Mar/Jul/Nov

Master in International Business

MDIS (Grenoble Graduate School Of Business, France)

15-21

35,310

Oct

Master of International Tourism and Hospitality Management

JCU(James Cook University, Aus)

16

44,940

Mar/Jul/Nov

MDIS(Southern Cross University, AUS)

12

23,005

Jan/Aug

Master of Science Information Systems Management

TMC Academy (Greenwich University, UK)

12

20,120

Sep

MBA

JCU(James Cook University, Aus)

16

44,940

Mar/Jul/Nov

PSB Academy (University of Newcastle, Aus)

12

28,761.60

Jan/Aug

TMC Academy (University of Aberdeen, UK)

12

30,000

JunBack to Top
FEATURED PROGRAMS
แนะนำโรงเรียนอินเตอร์/โรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงในประเทศสิงคโปร์ อ่านรายละเอียด..
การเรียนต่อปริญญาตรีมหาวิทยาลัย Top 10 ในอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีสิงค์โปร์ 2 ปีจบ อ่านรายละเอียด..
RECOMMENDEDCONTACT US

สำนักงานใหญ่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.

วันเสาร์ เวลา 10.00-17.00 น.

โทร:02-943-8380

มือถือ : 065-562-6464 และ 086-326-8241

e-mail: info@learningcurve-th.com

สาขาเชียงใหม่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.

โทร: 053-336-908

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม สามารถฝากข้อความ และทางเราจะติดต่อกลับไป โดย คลิกที่นี่