เรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา

การเรียน Pathway คืออะไร

หลักสูตร Program Pathway เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าหลักสูตรปริญญาของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ โดยมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนต่างชาติได้มีโอกาสปรับตัวทางด้านวิชาการและความรู้ภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนจริงร่วมกับเพื่อนนักเรียนชาวอเมริกันในหลักสูตรระดับปริญญา โดยหลักสูตรนี้จะผสมระหว่างเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นและวิชาการที่เกี่ยวข้องและเป็นพื้นฐานของวิชาหลักที่จะเรียนใน Program ปริญญาโท

การ เรียน Pathway จึงช่วยทำให้การเข้าเรียนปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำในอเมริกาไม่ใช่ เรื่องยากอย่างที่เราเคยคิด ทาง Learning Curve เราเป็นตัวแทนของ มีมหาวิทยาลัยชั้นนำในเมืองต่าง ๆ ทั่วสหรัฐอเมริกาที่มีโปรแกรม Pathway ดังเช่น

Oregon State University ตั้งอยู่ที่เมือง  Corvallis รัฐ Oregon

จุดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้

-  ได้ ranking ลำดับที่ 139 โดย US. News & World Report

-  ติด ranking ใน Top 70 ของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา และอยู่ใน Top 150 จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก จัดลำดับโดย Shanghai Jiaotong University

-  เป็นลำดับที่ 82 ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ จัดลำดับโดย US. News & World Report

สาขาที่เปิดรับ

 • MBA
 • Computing Science
 • Industrial Engineering
 • Construction and Engineering Management
 • Mechanical Engineering
 • Mechanical Engineering with Materials Science Emphasis
 • Environmental Engineering
 • Chemical Engineering
 • Electrical and Computer Engineering

การรับสมัคร

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร Pathway Program

-  TOEFL iBT 70 หรือ IELTS 6.0 หรือ เรียนจบ Academic English ระดับ 5 หรือ Password Test Level 7

 

University of South Florida ตั้งอยู่ที่เมือง  Tampa รัฐ Florida

จุดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้

-  ติด 1 ใน 50 มหาวิทยาลัยที่ทำวิจัยของสหรัฐอเมริกา คือกลุ่ม Tier 1 โดย National Science Foundation ในปี 2012

-  ติด ranking ใน Top 110 ของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา และอยู่ใน Top 300 จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก จัดลำดับโดย Shanghai Jiaotong University

-  เป็นอันดับที่ 27 มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศ โดย Top American Research Universities ในปี 2011

สาขาที่เปิดรับ

 • Business
 • Engineering
 • Computing
 • Science
 • Education
 • Architecture
 • General คณะอื่น ๆ

การรับสมัคร

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร Pathway Program

-  TOEFL iBT 65-78 หรือ IELTS 5.5-6.0 (no bands less than 5.0) หรือ เรียนจบ Academic English ระดับ 4 หรือ INTO Password test ระดับ 6


Colorado State University ตั้งอยู่ที่เมือง  Fort Collins รัฐ Colorado

จุดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้

-  ติด 1 ใน 40 มหาวิทยาลัยที่ทำวิจัยของสหรัฐอเมริกา คือกลุ่ม Tier 1 โดย National Science Foundation ในปี 2012

-  ติด ranking ใน Top 100 ของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา และอยู่ใน Top 200 จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก จัดลำดับโดย Shanghai Jiaotong University

-  เป็นอันดับที่ 67 มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศ โดย Top American Research Universities ในปี 2013

สาขาที่เปิดรับ

 • Professional MBA
 • Early Career MBA
 • Management Practice
 • Global Social and Sustainable Enterprise
 • Computer Information Systems
 • Financial Risk Management
 • Tourism Management
 • Engineerings

การรับสมัคร

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร Pathway Program

-  TOEFL iBT 71 หรือ IELTS 6.0 หรือ เรียนจบ Academic English ระดับ 6

 

Marshall University ตั้งอยู่ที่เมือง  Huntington รัฐ West Virginia

จุดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้

-  เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 1 ของประเทศ ที่สอนเรื่อง Forensic Science ระดับปริญญาโท

-  เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ทำวิจัยของสหรัฐอเมริกา คือกลุ่ม Tier 1 โดย Carnegie Foundation for The Advancement of Teaching

-  เป็นอันดับที่ 16 มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศ โดย US. News & World Report ในปี 2013

สาขาที่เปิดรับ

 • MBA
 • Engineering
 • Environmental Sciences
 • Exercise Science
 • Healthcare Administration
 • Human Resource Management
 • Information Systems
 • Mathematics
 • Safety
 • Sport Administration
 • Technology Management

การรับสมัคร

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้เกรดเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร Pathway Program

-  TOEFL iBT 70-79 หรือ IELTS 6.0 หรือ เรียนจบ Academic English ระดับ 5  with grade B and up

 

Northeastern University ตั้งอยู่ที่เมือง  Boston รัฐ Massachusetts

จุดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้

-  เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้อันดับ 1 ที่นักศึกษาได้รับการบริการเรื่องสายอาชีพ โดย Princeton Review ปี 2008 และ 2010

-  เป็นอันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยในประเทศที่มาแรงที่สุด โดย US. News & World Report ในปี 2010-2012

-  เป็นอันดับที่ 56 มหาวิทยาลัยในประเทศ โดย US. News & World Report ในปี 2013

สาขาที่เปิดรับ

 • Business Administration
 • Information Science and Computer Science
 • Health Science: Biotechnology
 • Health Science: Pharmaceutical Science
 • Criminal Justice
 • Engineering
 • Project Management
 • International Affairs

การรับสมัคร

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร Pathway Program

-  TOEFL iBT 61 หรือ IELTS 6.0 (no bands less than 5.5)


Pace University ตั้งอยู่ที่เมือง  New York City รัฐ New York

จุดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้

-  เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้อันดับ 1 ใน New York และ หนึ่งใน 10 ของประเทศที่นักศึกษาได้รับการฝีกงานมากที่สุด โดย US. News & World Report

-  คณะ Business ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะในมหาวิทยาลัยที่สอน Business ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดย US. News & World Report ในปี 2011

-  เป็นหนึ่งใน 50 ของมหาวิทยาลัยที่นักเรียนที่เรียนจบได้เงินเดือนสูง โดย BusinessWeek Magazine

สาขาที่เปิดรับ

 • Business Administration
 • Entrepreneurship
 • International Business
 • Marketing Management/Financial Management/Investment Management
 • Taxation
 • Computer Science
 • Psychology
 • General คณะอื่น ๆ

การรับสมัคร

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้เกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร Pathway Program

-  TOEFL iBT 65 หรือ IELTS 6.0 (no bands less than 5.5)

 

Widener University ตั้งอยู่ที่เมือง  Chester รัฐ Pennsylvania

จุดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้

-  เป็นอันดับที่ 181 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศ โดย US. News & World Report

-  มีนักเรียนต่อชั้นเป็น 12:1 กับสัดส่วนของอาจารย์ จึงทำให้นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดมาก

-  เป็นอันดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยในประเทศในการจัดอันดับการให้บริการที่ดีแก่นักศึกษา โดย Washington Monthly College Guide

สาขาที่เปิดรับ

 • MBA
 • Taxation and Financial Planning
 • Engineerings
 • Engineering Management

การรับสมัคร

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้เกรดเฉลี่ย 2.80 ขึ้นไป

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร Pathway Program

-  TOEFL iBT 52 หรือ IELTS 4.5

 

Roosevelt University ตั้งอยู่ที่เมือง  Chicago รัฐ Illinois

จุดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้

-  เป็นอันดับที่ 15 ในการจัดอันดับเมืองที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียน โดย QS. World University Ranking

-  มีนักเรียนต่อชั้นเป็น 12:1 กับสัดส่วนของอาจารย์ จึงทำให้นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดมาก

-  อยู่ในเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ

สาขาที่เปิดรับ

 • MBA
 • Integrated Marketing Communication
 • Health Service Management
 • Government Management/Non-Profit Management

การรับสมัคร

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร Pathway Program

-  TOEFL iBT 60 หรือ IELTS 5.5

 

George Mason University ตั้งอยู่ที่เมือง  Fairfax รัฐ Virginia

จุดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้

-  เป็นอันดับที่ 57 จาก 100  ของมหาวิทยาลัยระดับโลก ที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปีขึ้นไป จัดอันดับ โดย Times Higher Education, 2014

-  เป็นอันดับที่ 78 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในอเมริกา และอันดับที่ 176 ในระดับโลก จัดอันดับโดย Academic Ranking of Worldwide Universities, 2013

สาขาที่เปิดรับ

 • Education
 • Health, Global Health, Health Administration and Nutrition
 • Linguistics, Global Affair, Science, Public Policy
 • Graphic Design, Arts Management
 • Music
 • MBA, Accounting, Management, Real Estate Development, Public Administration
 • Engineering, Information Systems, Operations Research
 • Telecommunications

การรับสมัคร

- จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี โดยได้เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร Pathway Program

-  TOEFL iBT 70 หรือ IELTS 6.0

 

University of Southern California ตั้งอยู่ที่เมือง  Los Angeles รัฐ California

จุดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้

-  เป็นอันดับที่ 23 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดใน อเมริกา จัดอันดับโดย US News

-  เป็นมหาวิทยาลัยชั้นดีอยู่ในกลุ่ม Top Research Universities ของประเทศสหรัฐอเมริกา

 สาขาที่เปิดรับ

 • Global Supply Chain Management
 • Social Entrepreneuship
 • Architecture
 • Engineering
 • International Public Policy, Real Estate Development, Public Administration
 • TESOL
 • Communication Management, Strategic Public Relation
 • Aging Service Management
 • Engineering, Information Systems, Operations Research
 • Economics, Mathematics, Statistics
 • Global Medicine

การรับสมัคร

- จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี โดยได้เกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร Pathway Program

-  TOEFL iBT 61 หรือ IELTS 5.5

 

University of Vermont ตั้งอยู่ที่เมือง Birlington รัฐ Vermont

จุดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้

-  เป็นอันดับที่ 89 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดใน อเมริกา จัดอันดับโดย US News Ranking ปี 2016

-  เป็นมหาวิทยาลัย หนึ่งใน original “Public Ivy League” ที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ

- เป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา

- เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการทำวิจัย Research University โดยเน้นวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม การคมนาคม วิศวกรรมชีวภาพ และทาง คอมพิวเตอร์

 สาขาที่เปิดรับ

 • Electrical Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Civil and Environmental Engineering
 • Computer Science
 • Statistics
 • Mathematics

การรับสมัคร

- จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี โดยได้เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร Pathway Program

-  TOEFL iBT 75 หรือ IELTS 6.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Back to Top
FEATURED PROGRAMS
แนะนำโรงเรียนอินเตอร์/โรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงในประเทศสิงคโปร์ อ่านรายละเอียด..
การเรียนต่อปริญญาตรีมหาวิทยาลัย Top 10 ในอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีสิงค์โปร์ 2 ปีจบ อ่านรายละเอียด..
RECOMMENDEDCONTACT US

สำนักงานใหญ่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.

วันเสาร์ เวลา 10.00-17.00 น.

โทร:02-943-8380

มือถือ : 065-562-6464 และ 086-326-8241

e-mail: info@learningcurve-th.com

สาขาเชียงใหม่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.

โทร: 053-336-908

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม สามารถฝากข้อความ และทางเราจะติดต่อกลับไป โดย คลิกที่นี่