ประเทศ นิวซีแลนด์

New Zealand

ประเทศนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเกาะอยู่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก เนื่องด้วยนิวซีแลนด์มีความยาวของประเทศกว่า 1,600 กม. แบ่งเป็นเกาะเหนือและเกาะใต้ ทำให้สภาพภูมิอากาศค่อนข้างแตกต่างกันตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้   โดยเกาะใต้จะมีอากาศเย็นกว่าเกาะเหนือ    ฤดูหนาวจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน-สิงหาคม อากาศจะค่อนข้างเย็นแต่ไม่หนาวจัด ในขณะที่ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ จะมีสภาพอากาศร้อนแบบอบอุ่น ทั้งประเทศมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 4.2 ล้านคน มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตกสมัยใหม่ที่มีระบบการเมืองมีความเสถียรภาพมาก บวกกับมาตรฐานการครองชีพที่สูงซึ่งขึ้นอยู่กับระบบเศรษฐกิจแบบเปิดเสรีด้วย รายได้ของประเทศส่วนใหญ่มาจากการค้าทางการเกษตรกรรมและการท่องเที่ยว

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีเสน่ห์น่าหลงใหลมากด้วยประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจที่มีการผสมผสานและอยู่ร่วมกันระหว่างชาวเมารี ชาวยุโรปและชาวเอเชีแปซิฟิก ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่มีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันมากแต่สามารถอาศัยอยู่รวมกันได้อย่างสงบสุข ชาวนิวซีแลนด์จะเรียกตัวเองว่าเป็นชาว  “Kiwis” (ตามชื่อนกชนิดหนึ่งที่บินไม่ได้)   โดยทั่วไปแล้วชาวนิวซีแลนด์ก็มองตัวเองว่าเป็นคนที่ชื่นชอบการทำกิจกรรมและการพักผ่อนนอกบ้าน , นิยมการเล่นกีฬากลางแจ้ง , มีความสนใจในนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ , การยอมรับจากผู้อื่น  แต่ไม่นิยมความรุนแรงและการแบ่งพรรคแบ่งพวก

นิวซีแลนด์เป็นดินแดนที่มีทิวทัศน์ทางทะเลและภูมิทัศน์ป่าไม้ที่สวยงาม ต้นไม้เขียวชอุ่ม ด้วยสภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างเย็นสบายตลอดทั้งปีทำให้เป็นสวรรค์ของคนรักธรรมชาติและคนรักการทำกิจกรรมกลางแจ้ง แม้ว่าสภาพสังคมที่นี่จะมีความแตกต่าง,สลับซับซ้อนและความหลากหลายทางวัฒนธรรม  แต่ผู้คนที่นี้ก็มีความซื่อสัตย์สุจริต มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเป็นมิตรมาก  การต้อนรับแบบเปิดกว้างของชาว “ Kiwis” นี้จึงสร้างความประทับใจให้กับทุกๆคนที่เข้ามาเยี่ยมเยือนประเทศนี้

ในปัจจุบันผู้คนจากทั่วโลกเดินทางไปยังประเทศนิวซีแลนด์เพื่อการศึกษา เพราะนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการติดต่อสื่อสาร  และเป็นประเทศที่มีความเงียบสงบและสวยงามมากประกอบกับรัฐบาลของประเทศนิวซีแลนด์เองก็ได้ให้การสนับสนุนกับนักเรียนต่างชาติเป็นอย่างดีและสร้างความมั่นใจว่าการเข้ามาศึกษาอยู่ในประเทศจะมีความปลอดภัยและเป็นประโยชน์สูงสุดกับตัวนักเรียนเอง  นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีการกำหนดมาตรฐานสำหรับการดูแลนักเรียนต่างชาติทั้งในและนอกห้องเรียน ทุกสถาบันที่มีนักเรียนต่างชาติอยู่ จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการเฉพาะเพื่อให้มั่นใจว่าช่วงเวลาของพวกเขาที่อยู่ที่นีจะมีแต่ความสุขและประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

ข้อมูลทั่วไป

เกาะเหนือ

เกาะเหนือของนิวซีแลนด์มีขนาดเล็กกว่าแต่มีประชากรมากกว่าเกาะใต้โดยประมาณ 75% ของประชากรนิวซีแลนด์อยู่บนเกาะเหนือ ทั้งนี้เพราะว่าเกาะเหนือมีอากาศที่อบอุ่นกว่า และใกล้เคียงกับอากาศในเขตร้อนมากกว่า ทางตอนกลางของเกาะเหนือส่วนใหญ่เป็นป่าและมีภูเขาไฟอยู่มาก จึงทำให้มีทะเลสาบที่สวยงามหลายแห่ง ส่วนทางตะวันออกของเกาะเหนือก็ปกคลุมไปด้วยไร่องุ่นมากมาย

เกาะเหนือมีเมืองใหญ่สำคัญหลายเมืองเช่น Auckland เมืองท่าที่สำคัญ และ Wellington ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ นอกจากนั้น ยังมีเมืองสำคัญสำหรับการท่องเที่ยวและการศึกษาอีกหลายเมืองเช่น Bay of Island, Coromandel, Waikato, Rotorua, Hawke’s Bay, New Plymouth, Palmerston North และอีกมากมาย

เกาะใต้

เกาะใต้ของนิวซีแลนด์เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 12 ของโลก มีประชากรอยู่เพียงประมาณ 1 ล้านคน เป็นเกาะที่มีความสวยงามตามธรรมชาติอย่างมาก จึงเป็นเกาะที่มีผู้คนมาเที่ยวและซึมซับกับความงามของธรรมชาติอย่างมากมาย เช่นไปชมปลาวาฬ, ว่ายน้ำกับปลาโลมา, หรือแม้แต่ไปดูเพนกวิน

ทางฝั่งตะวันตกของเกาะใต้ตั้งอยู่ตามแนวเทือกเขา Southern Alps โดยมี Aoraki/Mount Cook เป็นจุดที่สูงที่สุด ด้วยความสูง 3,745 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามสำคัญมากมาย เช่น Fiordland, Milford Sound, Wanaka, Queenstown ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ

เนื่องจากเกาะใต้มีสภาพแวดล้อมที่สงบและเป็นธรรมชาติ จึงมีนักเรียนมากมายที่หลั่งไหลเข้ามาเรียนในเมืองต่าง ๆ ที่เกาะใต้ อาทิ Christchurch, Nelson, Timaru, Oamaru, Otago, Dunedin, Invercargill และอีกมากมาย

ระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์