ประเทศ ออสเตรเลีย

Australia

Australia เป็นประเทศที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ในซีกโลกใต้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของไทยซึ่งมีเอกลักษณ์และความหลากหลายในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางวัฒนธรรม, ประชากร, ภูมิอากาศ, ภูมิประเทศ และ ประวัติศาสตร์ มีประชากรประมาณ 20 ล้านคนและมีชาว Aborigin เป็นชนพื้นเมือง ประชากรส่วนมากจะกระจุกตัวอาศัยอยู่ในมลรัฐใหญ่ ๆ เช่น New South Wales และ Victoria ในเมือง Sydney และ Melbourne ตามลำดับ

Australia เป็นอีกประเทศหนึ่งที่นักเรียนต่างชาติทั่วโลกให้ความสนใจที่จะเข้าไปศึกษาต่อ จะเป็นรองก็แต่ USA และ UK เนื่องมาจากค่าครองชีพที่ไม่แพงจนเกินไปอีกทั้งมีมาตรฐานและชื่อเสียงที่ดีทางด้านการศึกษา นอกจากนั้นนักเรียนต่างชาติยังมีสิทธิ์ที่จะขอใบอนุญาตทำงานและทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในช่วงที่เรียนหนังสืออีกด้วย ซึ่งจะทำให้นักเรียนต่างชาติมีรายได้และได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการทำงานกรอปกับการเรียนอีกด้วย

เนื่องจาก Australia มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ จึงทำให้มีเมืองต่าง ๆ ที่มีความสวยงามไม่แพ้กันให้ผู้คนได้เยี่ยมเยียน ไม่ว่าจะเป็น Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane, Gold Coast หรือ Cairns ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญก็มีมากมาย เช่น Great Barrier Reef, Kakadu National Park, Tasmania Wilderness เป็นต้น

Australia จัดเป็นประเทศหนึ่งที่นักเรียนจะได้สัมผัสกับการผจญภัยอันสนุกสนาน รวมถึงประสบการณ์แปลกใหม่ที่หาได้ยากจากประเทศอื่น ๆ ซึ่งนับเป็นกิจกรรมอันน่าประทับใจและน่าจดจำตลอดไป

ข้อมูลทั่วไป

สภาพทางภูมิศาสตร์

ประเทศออสเตรเลียตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย มีลักษณะประเทศเป็นเกาะมพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก พื้นที่ของเกาะมีประมาณ 7.7 ล้านตารางกิโลเมตร มีชายฝั่งทะเลที่งดงาม ชายหาดขาวสะอาด มีป่าดงดิบและป่าชื้นเขตร้อนที่ยังคงความสมบูรณ์และเป็นธรรมชาติที่สุดแห่งหนึ่ง ออสเตรเลียเป็นประเทศที่โดดเดี่ยวมานาน ดังนั้นธรรมชาติจึงถูกทำลายน้อยมาก ที่นี่มีสัตว์และพืช รวมทั้งดอกไม้ป่าหลายชนิดที่ไม่สามารถพบเห็นได้ในดินแดนอื่น เช่น จิงโจ้ หมีโคอาล่า วอมแบต ดิงโก้ พอสซั่ม ตุ่นปากเป็ดและตัวกินมด

สภาพภูมิอากาศ

สภาภูมิอากาศของออสเตรเลียแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ สภาพอากาศทั่วไปจะเป็นแบบเขตร้อนจนถึงเขตอบอุ่น ตลอดทั้งปีออสเตรเลียจะมีฟ้าใสและแดดแรง โดยเฉพาะตามเมืองชายทะเลและเมืองในแถบทะเลทราย ประเทศออสเตรเลียมี 4 ฤดูกาลดังนี้

  • ฤดูใบไม้ผลิ : เดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน
  • ฤดูร้อน : เดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์
  • ฤดูใบไม้ร่วง : เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม
  • ฤดูหนาว : เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม

ประชากรและศาสนา

ออสเตรเลียมีประชากรโดยประมาณราว 21 ล้านคน ประมาณ 1 ใน 5ของชาวออสเตรเลียเกิดในประเทศอื่น ออสเตรเลียจึงเป็นสังคมหลายชนชาติ หลายวัฒนธรรมอย่างแท้จริง 85% ของพลเรือนออสเตรเลียอาศัยตามเขตเมืองใหญ่ รัฐที่มีประชากรอาศัยหนาแน่นที่สุดคือ รัฐ New South Wales ชาวออสเตรเลียปัจจุบันให้คววามสำคุญกับเทคโนโลยีสมัยใหม่มากจนได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของของโทรศัพท์มือถือและเครื่องโทรสารต่อจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของโลก ชาวออสเตรเลียร้อยละ 71 นับถือศาสนาคริสต์แต่ก็มีศาสนาอื่นๆ เช่น พุทธ อิสลาม ยิว เป็นต้น เนื่องจากออสเตรเลียให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา

เวลา

ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มาก จึ่งมีการแบ่งเวลาตามเส้นแบ่งของโลก โดยจัดแบ่งออกเป็น 3 เขตเวลา (Time Zone)

  • เวลาฝั่งตะวันออก (Eastern Standard Time-EST) : ใช้ในรัฐ New South Wales , Victoria , Tasmania , Queensland และเมือง Canberra เวลาจะเร็วกว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง
  • เวลาภาคกลาง (Central Standard Time-CST) : ใช้ในรัฐ Western Australia และ Northern Territory เวลาจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมงครึ่ง
  • เวลาภาคตะวันตก (Western Standard Time-WST) : ใช้ในรัฐ Western Australia เวลาจะเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมงครึ่ง

ไฟฟ้าและน้ำประปา

ใช้กระแสไฟฟ้า 220V เหมือนประเทศไทยแต่เป้นปลั๊กแบบ 3 ขา ถ้าจะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าจากเมืองไทยต้องใช้ Adapter ซึ่งหาซื้อได้ในประเทศไทยและออสเตรเลีย ส่วนน้ำประปาก็สะอาดสามารถใช้สำหรับดื่มได้

ที่มา :  คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศ TIECA GUIDE 2008 – 2009