ระดับปริญญาตรี ออสเตรเลีย

ระดับปริญญาตรี ออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัยเป็นการศึกษาในระดับสูงสุด ปัจจุบันออสเตรเลียมีมหาวิทยาลัยรวมทั้งหมด 39 แห่งทั่วประเทศ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล 37 แห่งและอีก 2 แห่งเป็นของเอกชน ได้แก่ Bond University และ The University of Notre Dame Australia ซึ่งได้รับการรับรองวิทยฐานะเท่าเทียมกัน มหาวิทยาลัยออสเตรเลียส่วนใหญ่เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกเนื้อหาหลักสูตรจะครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา อาทิเช่น วิทยาศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ สังคมศาสตร์ แพทย์ศาสตร์และธุรกิจ เป็นต้น

ประเทศออสเตรเลียไม่มีระบบเอ็นทรานซ์เพื่อเข้ามหาวิทยาลัย การรับนักศึกษาจะพิจาณาจากผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิเทียบเท่า ในกรณีทีเป็นนักเรียนต่างชาติมหาวิทยาลัยจะกำหนดคุณสมบัติในการเข้าเรียนระดับปริญญาตรีของนักเรียนจากประเทศต่างๆ แตกต่างกันไป สำหรับนักเรียนไทยที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนดีเด่น บางมหาวิทยาลัยอาจรับพิจารณาเพื่อเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีได้เลยหลายสถาบันพิจารณารับนักศึกษาที่เรียนจบชั้นปีที่ 1 ระดับมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น ในกรณีที่นักศึกษามีผลการเรียนดีเยี่ยมในระดับปริญญาตรี ก็สามารถขอศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม (Bachelor with Honors) ได้โดยใช้เวลาศึกษาอีก 1 ปี รูปแบบของการเรียนปริญญาตรีเกียรตินิยมประกอบด้วยทั้งภาคบรรยายและภาควิทยานิพนธ์ ในกรณีที่นักศึกษาที่สามารถสอบได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะได้รับการรับรองวุฒิให้เทียบเท่าปริญญาโทซึ่งจะทำให้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้เลยโดยไม่ต้องเรียนปริญญาโท

มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย

University City State
Australian National University Canberra Australian Capital Territory
University of Canberra Canberra Australian Capital Territory
Australian Catholic University Sydney, Brisbane, Melbourne, Ballarat, Canberra National
The University of New England Armidale New South Wales
Charles Sturt University Bathurst New South Wales
Southern Cross University Lismore New South Wales
The University of Newcastle Newcastle New South Wales
Macquarie University Sydney New South Wales
The University of New South Wales Sydney New South Wales
The University of Sydney Sydney New South Wales
The University of Technology Sydney Sydney New South Wales
The University of Western Sydney Sydney New South Wales
The University of Wollongong Wollongong New South Wales
Charles Darwin University Darwin Northern Territory
Griffith University Brisbane Queensland
Queensland University of Technology Brisbane Queensland
The University of Queensland Brisbane Queensland
Bond University Gold Coast Queensland
University of the Sunshine Coast Maroochydore Queensland
Central Queensland University Rockhampton Queensland
The University of South Queensland Toowoomba Queensland
James Cook University Townsville Queensland
Flinders University Adelaide South Australia
The University of Adelaide Adelaide South Australia
The University of South Australia Adelaide South Australia
The University of Tasmania Hobart Tasmania
The University of Ballarat Ballarat Victoria
Deakin University Geelong Victoria
La Trobe University Melbourne Victoria
Monash University Melbourne Victoria
RMIT University Melbourne Victoria
Swinburne University of Technology Melbourne Victoria
The University of Melbourne Melbourne Victoria
Victoria University Melbourne Victoria
Curtin University Perth Western Australia
Edith Cowan University Perth Western Australia
Murdoch University Perth Western Australia
The University of Notre Dame Perth Western Australia
The University of Western Australia Perth Western Australia


Back to Top
FEATURED PROGRAMS
แนะนำโรงเรียนอินเตอร์/โรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงในประเทศสิงคโปร์ อ่านรายละเอียด..
การเรียนต่อปริญญาตรีมหาวิทยาลัย Top 10 ในอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีสิงค์โปร์ 2 ปีจบ อ่านรายละเอียด..
RECOMMENDEDCONTACT US

สำนักงานใหญ่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.

วันเสาร์ เวลา 10.00-17.00 น.

โทร:02-943-8380

มือถือ : 065-562-6464 และ 086-326-8241

e-mail: info@learningcurve-th.com

สาขาเชียงใหม่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.

โทร: 053-336-908

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม สามารถฝากข้อความ และทางเราจะติดต่อกลับไป โดย คลิกที่นี่